Poplatky

Žadatelé platí poplatek ze sumy zrealizované půjčky pouze v případě jejího úspěšného získání. Přesná výše závisí na rizikové skupiny žadatele v procesu žádosti o půjčku. Poplatek neplatíte v případě, že půjčka nebyla zrealizována, poplatek se platí pouze ze skutečně získané sumy a je vždy automaticky stržen z poskytnuté půjčky, proto byste na tento poplatek měli myslet při určování Vámi požadované částky.

PŘÍKLAD:
Žadatel požádal o půjčku ve výši 40 000 Kč a investoři ji naplní do požadované výše, z půjčky se následně odúčtuje 2,9 %, tedy 1 160 Kč jako poplatek za získání půjčky. Tato částka slouží k pokrytí nákladů na provoz Žlutého melounu. Poplatek se automaticky zúčtuje z poskytnuté sumy a dlužník tak dostane na jeho bankovní účet již výslednou sumu 38 840 Kč.

Více v části Platný sazebník poplatků.

Jaké služby pro Vás zabezpečuje Žlutý meloun se dozvíte v části Co pro Vás Žlutý meloun zabezpečuje.