STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

PŮJČKY PODLE KRAJŮ ŽADATELE - ČR

Rozdělení poskytnutých půjček podle krajů žadatele - ČR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 687 680 € 1 680 080 € 2 486 315 € 2 805 907 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 144 324 € 18 796 725 € 7 441 469 €
Celkový smluvní úrok 162 037 € 311 363 € 413 457 € 576 147 € 533 202 € 580 962 € 517 107 € 3 264 389 € 1 134 805 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 16,23 % 11,53 % 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,88 % 9,90 % 8,93 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 11,41 % 9,46 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 529 419 € 1 468 365 € 2 188 934 € 2 002 085 € 1 435 382 € 1 084 250 € 1 555 516 € 10 777 584 € 2 712 757 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 130 818 € 258 255 € 351 954 € 440 992 € 408 705 € 283 293 € 97 956 € 2 095 140 € 406 096 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 740 073 € 1 833 887 € 2 677 733 € 2 603 899 € 1 886 443 € 1 371 988 € 1 653 555 € 13 547 578 € 3 123 452 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 111 712 € 162 130 € 230 793 € 282 256 € 170 622 € 132 687 € 10 685 € 1 302 191 € 150 201 €
Vymožená částka 79 836 € 107 266 € 136 844 € 160 822 € 42 356 € 4 444 € 83 € 674 855 € 4 599 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 71,47 % 66,16 % 59,29 % 56,98 % 24,82 % 3,35 % 0,78 % 51,82 % 3,06 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 31 876 € 54 864 € 93 948 € 121 434 € 128 267 € 128 242 € 10 602 € 627 337 € 145 602 €
Aktuální default 4,64 % 3,27 % 3,78 % 4,33 % 4,11 % 4,13 % 0,26 % 3,34 % 1,96 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 40 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.12.2020