STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití (podle objemu).

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti (podle objemu).

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele (podle objemu).

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 2 806 504 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 10 476 149 € 7 219 318 € 43 021 492 € 22 338 439 €
Celkový smluvní úrok 568 150 € 526 578 € 536 596 € 492 479 € 658 165 € 1 310 960 € 1 423 954 € 6 573 321 € 3 058 480 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,88 % 9,10 % 9,36 % 8,91 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 9,08 % 9,42 % 10,05 % 9,13 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 2 428 167 € 2 903 573 € 2 790 718 € 4 011 257 € 4 475 434 € 6 879 804 € 1 351 975 € 29 496 869 € 12 250 148 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 473 077 € 482 310 € 473 284 € 439 569 € 494 327 € 562 421 € 170 519 € 3 959 322 € 987 476 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 3 129 032 € 3 508 286 € 3 368 953 € 4 497 859 € 4 994 017 € 7 445 088 € 1 523 422 € 34 513 567 € 13 255 734 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 291 368 € 176 393 € 216 537 € 93 418 € 110 786 € 129 583 € 45 628 € 1 767 889 € 214 943 €
Vymožená částka 227 788 € 122 403 € 104 951 € 47 033 € 24 257 € 2 863 € 928 € 1 057 376 € 18 111 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 78,18 % 69,39 % 48,47 % 50,35 % 21,90 % 2,21 % 2,03 % 59,81 % 8,43 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 63 579 € 53 989 € 111 586 € 46 384 € 86 529 € 126 720 € 44 699 € 710 514 € 196 832 €
Aktuální default 2,27 % 1,73 % 3,59 % 1,00 % 1,42 % 1,21 % 0,62 % 1,65 % 0,88 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úroková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úroková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají více než 40 a méně než 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.09.2023