STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití (podle objemu).

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti (podle objemu).

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele (podle objemu).

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 2 488 102 € 2 806 316 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 069 962 € 4 587 061 € 29 905 951 € 13 229 107 €
Celkový smluvní úrok 413 890 € 568 258 € 527 126 € 540 650 € 509 494 € 739 334 € 538 941 € 4 480 070 € 1 549 596 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,56 % 9,45 % 8,71 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 8,96 % 10,44 % 9,13 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 2 200 457 € 2 278 727 € 2 842 273 € 2 269 369 € 3 390 083 € 3 740 994 € 1 203 950 € 20 383 453 € 6 810 142 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 352 655 € 469 981 € 478 479 € 452 086 € 359 395 € 312 209 € 56 832 € 2 992 751 € 548 116 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 2 707 670 € 2 958 303 € 3 430 298 € 2 785 847 € 3 767 875 € 4 058 039 € 1 260 781 € 24 297 225 € 7 365 067 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 228 611 € 284 449 € 177 319 € 192 368 € 73 681 € 55 977 € 6 853 € 1 494 406 € 97 334 €
Vymožená částka 154 558 € 209 595 € 109 546 € 64 393 € 18 397 € 4 836 € 0 € 921 020 € 6 809 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 67,61 % 73,68 % 61,78 % 33,47 % 24,97 % 8,64 % 0,00 % 61,63 % 7,00 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 74 053 € 74 854 € 67 774 € 127 975 € 55 284 € 51 142 € 6 853 € 573 387 € 90 525 €
Aktuální default 2,98 % 2,67 % 2,17 % 4,12 % 1,19 % 0,84 % 0,15 % 1,92 % 0,68 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají více než 40 a méně než 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.07.2022