STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

Objem žádostí O PŮJČKU

Objem žádostí O PŮJČKU
Žádné údaje

Vývoj objemu žádostí o půjčku na Žlutém melounu

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

Aktuální úrokové sazby podle ratingové skupiny žadatele

Graf uvádí rozpětí výsledných úrokových sazeb půjček podle ratingové skupiny žadatele za posledních 12 měsíců. Obsahuje minimální, maximální sazby a rozpětí v rámci kterého se nachází většina výsledných úrokových sazeb.

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

PŮJČKY PODLE KRAJŮ ŽADATELE - ČR

Rozdělení poskytnutých půjček podle krajů žadatele - ČR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 85 635 € 684 560 € 687 680 € 1 680 080 € 2 487 085 € 2 285 208 € 7 910 248 € 5 142 458 €
Celkový smluvní úrok 10 874 € 159 286 € 162 037 € 316 060 € 466 259 € 554 348 € 1 668 863 € 1 087 906 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 11,82 % 16,90 % 16,23 % 11,53 % 10,03 % 10,18 % 11,54 % 10,17 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 11,82 % 16,90 % 16,70 % 18,26 % 14,10 % 13,76 % 15,45 % 14,76 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 71 322 € 447 393 € 528 551 € 1 074 188 € 786 995 € 167 082 € 3 075 530 € 1 170 424 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 9 210 € 114 002 € 130 801 € 243 713 € 244 024 € 82 421 € 824 170 € 373 928 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 86 845 € 671 556 € 718 461 € 1 369 850 € 1 059 695 € 251 513 € 4 157 920 € 1 584 735 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 11 297 € 190 008 € 111 712 € 160 510 € 159 202 € 19 903 € 652 632 € 214 103 €
Vymožená částka 6 313 € 110 162 € 59 110 € 51 950 € 28 676 € 2 010 € 258 220 € 40 383 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 55,88 % 57,98 % 52,91 % 32,37 % 18,01 % 10,10 % 39,57 % 18,86 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 4 985 € 79 846 € 52 602 € 108 560 € 130 526 € 17 892 € 394 412 € 173 721 €
Aktuální default 5,82 % 11,66 % 7,65 % 6,46 % 5,25 % 0,78 % 4,99 % 3,38 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 40 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.11.2017