STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití (podle objemu).

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti (podle objemu).

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele (podle objemu).

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 2 806 466 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 10 476 149 € 11 143 808 € 51 178 101 € 28 588 759 €
Celkový smluvní úrok 568 111 € 526 578 € 536 408 € 491 408 € 649 377 € 1 232 645 € 1 973 756 € 7 791 059 € 3 852 725 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,88 % 8,97 % 9,27 % 8,93 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 9,08 % 9,33 % 9,90 % 9,11 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 2 428 166 € 2 906 821 € 2 816 704 € 4 486 508 € 5 034 175 € 7 606 469 € 5 382 422 € 35 824 138 € 17 322 166 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 473 074 € 482 414 € 472 897 € 450 258 € 567 489 € 754 338 € 625 851 € 4 754 345 € 1 425 358 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 3 159 094 € 3 520 997 € 3 410 498 € 5 000 490 € 5 679 588 € 8 376 419 € 6 010 980 € 41 784 476 € 18 773 309 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 291 333 € 176 393 € 221 889 € 100 194 € 138 243 € 280 189 € 278 204 € 2 192 232 € 489 466 €
Vymožená částka 257 854 € 131 762 € 120 897 € 63 723 € 77 924 € 15 612 € 2 706 € 1 205 992 € 25 785 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 88,51 % 74,70 % 54,49 % 63,60 % 56,37 % 5,57 % 0,97 % 55,01 % 5,27 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 33 479 € 44 630 € 100 992 € 36 471 € 60 319 € 264 577 € 275 498 € 986 239 € 463 682 €
Aktuální default 1,19 % 1,43 % 3,25 % 0,78 % 0,99 % 2,53 % 2,47 % 1,93 % 1,62 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úroková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úroková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají více než 40 a méně než 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.06.2024