STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití (podle objemu).

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti (podle objemu).

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele (podle objemu).

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 2 806 462 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 10 476 149 € 11 143 808 € 47 892 413 € 26 322 627 €
Celkový smluvní úrok 568 107 € 526 578 € 536 485 € 491 485 € 651 462 € 1 250 516 € 2 065 703 € 7 316 467 € 3 609 642 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,88 % 8,97 % 9,29 % 8,90 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 9,08 % 9,33 % 9,94 % 9,11 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 2 428 166 € 2 906 744 € 2 811 602 € 4 457 887 € 4 790 539 € 7 403 331 € 3 736 460 € 33 197 959 € 15 095 478 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 473 074 € 482 414 € 474 952 € 449 117 € 539 448 € 677 141 € 432 127 € 4 393 783 € 1 246 782 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 3 156 137 € 3 515 709 € 3 402 220 € 4 962 873 € 5 367 436 € 8 093 825 € 4 169 894 € 38 725 973 € 16 369 196 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 291 330 € 176 393 € 215 825 € 97 055 € 133 448 € 188 909 € 176 024 € 1 982 736 € 370 304 €
Vymožená částka 254 898 € 126 551 € 115 666 € 55 869 € 37 449 € 13 353 € 1 307 € 1 134 231 € 26 937 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 87,49 % 71,74 % 53,59 % 57,56 % 28,06 % 7,07 % 0,74 % 57,21 % 7,27 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 36 432 € 49 842 € 100 159 € 41 186 € 95 999 € 175 556 € 174 717 € 848 505 € 343 367 €
Aktuální default 1,30 % 1,60 % 3,22 % 0,89 % 1,58 % 1,68 % 1,57 % 1,77 % 1,30 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úroková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úroková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají více než 40 a méně než 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.02.2024