STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití (podle objemu).

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti (podle objemu).

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele (podle objemu).

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 1 680 080 € 2 487 950 € 2 806 281 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 25 370 523 € 10 710 392 €
Celkový smluvní úrok 311 363 € 413 849 € 569 487 € 527 607 € 547 268 € 530 905 € 795 162 € 4 027 532 € 1 325 835 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 11,53 % 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 9,62 % 8,82 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 18,26 % 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 10,74 % 9,26 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 1 468 365 € 2 200 393 € 2 210 914 € 2 769 168 € 1 704 827 € 3 162 381 € 2 292 206 € 16 836 606 € 5 428 310 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 258 255 € 352 636 € 464 636 € 473 555 € 416 345 € 301 136 € 176 619 € 2 696 784 € 477 235 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 1 842 009 € 2 706 721 € 2 876 826 € 3 325 403 € 2 168 230 € 3 474 645 € 2 471 238 € 20 383 830 € 5 919 085 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 162 130 € 228 534 € 283 978 € 178 026 € 187 688 € 55 733 € 25 258 € 1 434 366 € 80 991 €
Vymožená částka 115 389 € 153 692 € 201 276 € 82 680 € 47 058 € 11 128 € 2 413 € 850 440 € 13 541 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 71,17 % 67,25 % 70,88 % 46,44 % 25,07 % 19,97 % 9,55 % 59,29 % 16,72 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 46 742 € 74 842 € 82 702 € 95 346 € 140 630 € 44 606 € 22 845 € 583 925 € 67 450 €
Aktuální default 2,78 % 3,01 % 2,95 % 3,06 % 4,53 % 0,96 % 0,38 % 2,30 % 0,63 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají více než 40 a méně než 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.01.2022