STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

PŮJČKY PODLE KRAJŮ ŽADATELE - ČR

Rozdělení poskytnutých půjček podle krajů žadatele - ČR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 687 680 € 1 680 080 € 2 485 843 € 2 805 799 € 3 119 729 € 3 107 577 € 2 034 940 € 16 686 761 € 6 661 494 €
Celkový smluvní úrok 162 037 € 311 363 € 413 331 € 576 768 € 539 705 € 589 954 € 274 190 € 3 037 462 € 1 127 712 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 16,23 % 11,53 % 10,03 % 9,81 % 8,27 % 9,01 % 9,02 % 10,05 % 8,73 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,91 % 9,38 % 9,45 % 9,47 % 11,69 % 9,32 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 529 419 € 1 468 365 € 2 181 240 € 1 892 521 € 1 199 731 € 897 657 € 666 281 € 9 349 085 € 2 035 689 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 130 818 € 258 255 € 350 880 € 426 253 € 361 962 € 212 372 € 30 563 € 1 894 271 € 404 157 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 738 926 € 1 827 520 € 2 661 602 € 2 460 672 € 1 589 564 € 1 110 931 € 696 844 € 11 862 426 € 2 449 279 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 111 712 € 162 130 € 230 555 € 258 074 € 156 087 € 58 408 € 0 € 1 178 272 € 114 040 €
Vymožená částka 78 690 € 100 899 € 129 482 € 141 898 € 27 871 € 902 € 0 € 619 070 € 9 434 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 70,44 % 62,23 % 56,16 % 54,98 % 17,86 % 1,54 % 0,00 % 52,54 % 8,27 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 33 023 € 61 231 € 101 073 € 116 177 € 128 215 € 57 506 € 0 € 559 202 € 104 606 €
Aktuální default 4,80 % 3,64 % 4,07 % 4,14 % 4,11 % 1,85 % 0,00 % 3,35 % 1,57 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 40 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.07.2020