STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití (podle objemu).

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti (podle objemu).

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele (podle objemu).

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 2 806 495 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 10 476 149 € 10 192 804 € 45 994 895 € 24 776 371 €
Celkový smluvní úrok 568 141 € 526 578 € 536 485 € 491 614 € 653 717 € 1 260 595 € 1 927 031 € 7 020 563 € 3 386 686 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,88 % 8,98 % 9,31 % 8,89 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 9,08 % 9,34 % 9,98 % 9,12 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 2 428 167 € 2 906 542 € 2 804 675 € 4 287 739 € 4 653 184 € 7 295 448 € 2 752 999 € 31 784 525 € 14 027 133 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 473 076 € 482 405 € 474 477 € 447 398 € 521 577 € 634 415 € 320 099 € 4 217 250 € 1 138 379 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 3 154 321 € 3 514 466 € 3 391 701 € 4 788 599 € 5 209 450 € 7 937 066 € 3 074 053 € 37 118 050 € 15 186 557 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 291 359 € 176 393 € 216 421 € 94 838 € 128 077 € 179 366 € 117 274 € 1 907 813 € 315 946 €
Vymožená částka 253 077 € 125 519 € 112 549 € 53 462 € 34 690 € 7 204 € 954 € 1 116 274 € 21 045 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 86,86 % 71,16 % 52,00 % 56,37 % 27,09 % 4,02 % 0,81 % 58,51 % 6,66 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 38 282 € 50 873 € 103 871 € 41 376 € 93 387 € 172 162 € 116 320 € 791 539 € 294 901 €
Aktuální default 1,36 % 1,63 % 3,34 % 0,89 % 1,54 % 1,64 % 1,14 % 1,72 % 1,19 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úroková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úroková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají více než 40 a méně než 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.12.2023