STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití (podle objemu).

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti (podle objemu).

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele (podle objemu).

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 687 680 € 1 680 080 € 2 486 395 € 2 805 925 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 20 817 426 € 8 586 942 €
Celkový smluvní úrok 162 037 € 311 363 € 413 431 € 572 942 € 530 853 € 564 114 € 569 220 € 3 506 033 € 1 208 953 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 16,23 % 11,53 % 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 9,80 % 8,92 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 11,17 % 9,45 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 529 419 € 1 468 365 € 2 194 643 € 2 100 951 € 1 797 275 € 1 322 235 € 2 500 875 € 12 615 081 € 3 767 941 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 130 818 € 258 255 € 352 515 € 450 197 € 438 501 € 333 021 € 179 284 € 2 277 570 € 431 590 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 743 299 € 1 837 783 € 2 688 884 € 2 727 939 € 2 287 591 € 1 672 174 € 2 681 667 € 15 619 053 € 4 208 935 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 111 712 € 162 130 € 230 833 € 283 803 € 175 461 € 135 781 € 29 254 € 1 330 279 € 119 844 €
Vymožená částka 83 063 € 111 162 € 141 725 € 176 791 € 51 815 € 16 917 € 1 508 € 726 401 € 9 404 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 74,35 % 68,56 % 61,40 % 62,29 % 29,53 % 12,46 % 5,15 % 54,61 % 7,85 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 28 650 € 50 968 € 89 108 € 107 012 € 123 646 € 118 863 € 27 746 € 603 878 € 110 441 €
Aktuální default 4,17 % 3,03 % 3,58 % 3,81 % 3,96 % 3,82 % 0,60 % 2,90 % 1,29 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají více než 40 a méně než 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.04.2021