STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití (podle objemu).

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti (podle objemu).

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele (podle objemu).

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 2 489 295 € 2 806 534 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 10 476 149 € 37 305 149 € 17 677 375 €
Celkový smluvní úrok 414 242 € 568 180 € 526 636 € 537 704 € 495 266 € 679 112 € 1 441 208 € 5 589 309 € 2 326 165 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,88 % 9,40 % 8,89 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 9,08 % 10,15 % 9,11 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 2 200 832 € 2 427 987 € 2 891 203 € 2 712 225 € 3 672 861 € 4 150 162 € 5 112 751 € 25 672 894 € 9 208 588 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 352 794 € 473 126 € 481 724 € 470 189 € 413 199 € 427 988 € 356 852 € 3 495 094 € 738 868 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 2 714 344 € 3 120 782 € 3 489 921 € 3 276 932 € 4 119 337 € 4 595 537 € 5 469 603 € 30 172 923 € 9 964 674 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 229 330 € 284 509 € 177 888 € 204 902 € 92 436 € 88 057 € 42 454 € 1 594 724 € 125 691 €
Vymožená částka 160 718 € 219 670 € 116 994 € 94 518 € 33 277 € 17 387 € 0 € 1 004 935 € 17 219 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 70,08 % 77,21 % 65,77 % 46,13 % 36,00 % 19,75 % 0,00 % 63,02 % 13,70 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 68 612 € 64 839 € 60 894 € 110 383 € 59 158 € 70 670 € 42 454 € 589 789 € 108 472 €
Aktuální default 2,76 % 2,31 % 1,95 % 3,55 % 1,27 % 1,16 % 0,41 % 1,58 % 0,61 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úroková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úroková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají více než 40 a méně než 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.03.2023