STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití (podle objemu).

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti (podle objemu).

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele (podle objemu).

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 10 476 149 € 11 143 808 € 5 223 673 € 52 166 737 € 29 334 085 €
Celkový smluvní úrok 526 578 € 536 406 € 491 408 € 649 017 € 1 225 566 € 1 958 912 € 933 685 € 7 945 816 € 3 944 776 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,88 % 8,97 % 8,87 % 9,26 % 8,92 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 9,08 % 9,33 % 9,22 % 9,89 % 9,11 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 2 906 821 € 2 818 446 € 4 489 661 € 5 142 068 € 7 735 996 € 5 665 934 € 850 305 € 36 691 160 € 17 942 612 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 482 414 € 472 963 € 450 752 € 572 956 € 771 604 € 666 723 € 93 325 € 4 847 501 € 1 467 074 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 3 521 508 € 3 414 773 € 5 005 258 € 5 794 694 € 8 526 477 € 6 335 678 € 943 875 € 42 756 852 € 19 437 334 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 176 393 € 221 235 € 100 194 € 138 243 € 308 792 € 305 073 € 7 000 € 2 251 892 € 517 750 €
Vymožená částka 132 273 € 123 363 € 64 845 € 79 671 € 18 877 € 3 021 € 244 € 1 218 191 € 27 648 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 74,99 % 55,76 % 64,72 % 57,63 % 6,11 % 0,99 % 3,49 % 54,10 % 5,34 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 44 119 € 97 872 € 35 349 € 58 572 € 289 915 € 302 052 € 6 756 € 1 033 701 € 490 102 €
Aktuální default 1,41 % 3,15 % 0,76 % 0,96 % 2,77 % 2,71 % 0,13 % 1,98 % 1,67 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úroková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úroková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají více než 40 a méně než 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.07.2024