STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití (podle objemu).

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti (podle objemu).

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele (podle objemu).

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 687 680 € 1 680 080 € 2 487 074 € 2 806 081 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 23 036 080 € 9 667 208 €
Celkový smluvní úrok 162 037 € 311 363 € 413 612 € 570 618 € 529 452 € 554 949 € 545 171 € 3 790 710 € 1 275 397 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 16,23 % 11,53 % 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 9,73 % 8,93 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 10,98 % 9,45 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 529 419 € 1 468 365 € 2 199 525 € 2 169 811 € 2 209 797 € 1 583 059 € 2 989 250 € 14 754 475 € 4 806 121 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 130 818 € 258 255 € 352 734 € 459 180 € 463 101 € 383 405 € 253 489 € 2 505 899 € 455 604 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 746 419 € 1 840 729 € 2 698 610 € 2 821 505 € 2 742 337 € 2 003 661 € 3 249 284 € 18 058 409 € 5 270 915 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 111 712 € 162 130 € 229 718 € 285 104 € 176 642 € 173 195 € 32 166 € 1 371 973 € 85 245 €
Vymožená částka 86 182 € 114 109 € 146 352 € 192 514 € 69 439 € 37 197 € 6 544 € 798 034 € 9 190 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 77,15 % 70,38 % 63,71 % 67,52 % 39,31 % 21,48 % 20,34 % 58,17 % 10,78 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 25 530 € 48 022 € 83 366 € 92 591 € 107 204 € 135 997 € 25 622 € 573 939 € 76 055 €
Aktuální default 3,71 % 2,86 % 3,35 % 3,30 % 3,44 % 4,38 % 0,55 % 2,49 % 0,79 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají více než 40 a méně než 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.09.2021