STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití (podle objemu).

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti (podle objemu).

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele (podle objemu).

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 687 680 € 1 680 080 € 2 487 206 € 2 806 111 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 23 557 743 € 9 973 000 €
Celkový smluvní úrok 162 037 € 311 363 € 413 648 € 570 633 € 528 951 € 552 944 € 537 675 € 3 845 951 € 1 287 483 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 16,23 % 11,53 % 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 9,71 % 8,90 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 10,93 % 9,42 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 529 419 € 1 468 365 € 2 199 733 € 2 175 103 € 2 282 724 € 1 614 697 € 3 058 419 € 15 158 828 € 5 012 669 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 130 818 € 258 255 € 352 530 € 460 669 € 466 547 € 391 848 € 266 153 € 2 551 344 € 460 858 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 746 462 € 1 841 058 € 2 701 866 € 2 829 109 € 2 821 013 € 2 044 656 € 3 331 914 € 18 519 253 € 5 484 764 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 111 712 € 162 130 € 228 160 € 285 110 € 178 162 € 186 106 € 48 626 € 1 413 082 € 105 868 €
Vymožená částka 86 225 € 114 437 € 149 604 € 193 336 € 71 742 € 38 110 € 7 341 € 809 081 € 11 237 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 77,19 % 70,58 % 65,57 % 67,81 % 40,27 % 20,48 % 15,10 % 57,26 % 10,61 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 25 487 € 47 693 € 78 556 € 91 773 € 106 420 € 147 997 € 41 285 € 604 001 € 94 630 €
Aktuální default 3,71 % 2,84 % 3,16 % 3,27 % 3,41 % 4,76 % 0,89 % 2,56 % 0,95 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají více než 40 a méně než 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.10.2021