STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití (podle objemu).

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti (podle objemu).

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele (podle objemu).

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 2 806 443 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 10 476 149 € 11 143 808 € 50 365 468 € 28 175 876 €
Celkový smluvní úrok 568 088 € 526 578 € 536 408 € 491 408 € 650 849 € 1 237 058 € 1 987 035 € 7 644 281 € 3 794 664 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,88 % 8,97 % 9,27 % 8,92 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 9,08 % 9,33 % 9,90 % 9,11 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 2 428 166 € 2 906 821 € 2 814 405 € 4 483 026 € 4 910 107 € 7 531 254 € 5 088 150 € 35 123 510 € 16 824 674 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 473 072 € 482 414 € 472 770 € 449 656 € 560 795 € 735 679 € 582 806 € 4 661 993 € 1 401 474 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 3 158 306 € 3 520 247 € 3 406 365 € 4 994 088 € 5 547 408 € 8 281 814 € 5 673 514 € 40 977 939 € 18 253 006 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 291 312 € 176 393 € 221 889 € 100 194 € 135 751 € 266 475 € 248 080 € 2 145 653 € 469 941 €
Vymožená částka 257 069 € 131 013 € 119 190 € 61 406 € 76 507 € 14 881 € 2 557 € 1 192 436 € 26 859 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 88,24 % 74,27 % 53,72 % 61,29 % 56,36 % 5,58 % 1,03 % 55,57 % 5,72 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 34 244 € 45 380 € 102 699 € 38 788 € 59 244 € 251 593 € 245 523 € 953 217 € 443 082 €
Aktuální default 1,22 % 1,45 % 3,30 % 0,83 % 0,97 % 2,40 % 2,20 % 1,89 % 1,57 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úroková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úroková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají více než 40 a méně než 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.05.2024