STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

Aktuální úrokové sazby podle ratingové skupiny žadatele

Graf uvádí rozpětí výsledných úrokových sazeb půjček podle ratingové skupiny žadatele za posledních 12 měsíců. Obsahuje minimální, maximální sazby a rozpětí v rámci kterého se nachází většina výsledných úrokových sazeb.

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

PŮJČKY PODLE KRAJŮ ŽADATELE - ČR

Rozdělení poskytnutých půjček podle krajů žadatele - ČR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 85 635 € 684 560 € 687 680 € 1 680 080 € 2 486 746 € 2 806 005 € 3 119 729 € 2 026 443 € 13 576 878 € 5 937 592 €
Celkový smluvní úrok 10 874 € 159 286 € 162 037 € 311 363 € 413 909 € 587 323 € 564 391 € 440 733 € 2 649 915 € 1 188 307 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 11,82 % 16,90 % 16,23 % 11,53 % 10,03 % 9,82 % 8,27 % 9,06 % 10,29 % 8,62 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 11,82 % 16,90 % 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,92 % 9,38 % 9,24 % 12,46 % 14,76 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 71 322 € 447 393 € 529 419 € 1 468 365 € 2 094 304 € 1 495 275 € 772 554 € 137 021 € 7 015 653 € 1 147 527 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 9 210 € 114 002 € 130 818 € 258 255 € 346 908 € 380 188 € 256 383 € 60 079 € 1 555 844 € 406 371 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 88 333 € 685 489 € 738 373 € 1 822 047 € 2 551 240 € 1 965 423 € 1 037 184 € 197 100 € 9 085 190 € 1 584 127 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 11 297 € 190 008 € 111 712 € 162 130 € 231 291 € 239 073 € 118 288 € 17 319 € 1 081 118 € 216 660 €
Vymožená částka 7 800 € 124 094 € 78 137 € 95 427 € 110 028 € 89 960 € 8 247 € 0 € 513 693 € 30 229 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 69,05 % 65,31 % 69,94 % 58,86 % 47,57 % 37,63 % 6,97 % 0,00 % 47,51 % 13,95 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 3 497 € 65 914 € 33 576 € 66 704 € 121 263 € 149 113 € 110 041 € 17 319 € 567 426 € 186 431 €
Aktuální default 4,08 % 9,63 % 4,88 % 3,97 % 4,88 % 5,31 % 3,53 % 0,85 % 4,18 % 3,14 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 40 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.10.2019