STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití (podle objemu).

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti (podle objemu).

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele (podle objemu).

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 2 806 436 € 3 119 729 € 3 107 577 € 4 649 040 € 6 077 862 € 10 476 149 € 11 143 808 € 49 577 551 € 27 653 769 €
Celkový smluvní úrok 568 080 € 526 578 € 536 408 € 491 408 € 650 849 € 1 242 759 € 2 012 778 € 7 554 620 € 3 766 044 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 9,82 % 8,27 % 9,01 % 8,90 % 8,77 % 8,88 % 8,97 % 9,28 % 8,92 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 11,92 % 9,38 % 9,45 % 9,45 % 9,12 % 9,08 % 9,33 % 9,92 % 9,11 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 2 428 166 € 2 906 821 € 2 812 794 € 4 479 669 € 4 866 424 € 7 490 573 € 4 731 768 € 34 513 273 € 16 283 340 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 473 071 € 482 414 € 472 873 € 449 016 € 554 049 € 717 113 € 536 616 € 4 570 512 € 1 356 603 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 3 157 362 € 3 516 945 € 3 403 555 € 4 988 692 € 5 485 850 € 8 222 167 € 5 270 221 € 40 256 675 € 17 668 284 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 291 306 € 176 393 € 221 025 € 100 194 € 134 939 € 227 883 € 221 095 € 2 078 321 € 427 658 €
Vymožená částka 256 125 € 127 711 € 117 888 € 60 007 € 65 377 € 14 482 € 1 837 € 1 172 891 € 28 341 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 87,92 % 72,40 % 53,34 % 59,89 % 48,45 % 6,35 % 0,83 % 56,43 % 6,63 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 35 181 € 48 682 € 103 137 € 40 187 € 69 562 € 213 401 € 219 257 € 905 431 € 399 317 €
Aktuální default 1,25 % 1,56 % 3,32 % 0,86 % 1,14 % 2,04 % 1,97 % 1,83 % 1,44 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úroková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úroková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají více než 40 a méně než 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 500 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.04.2024