STATISTIKA FUNGOVÁNÍ ŽLUTÉHO MELOUNU

Žlutý meloun úspěšně působí od roku 2012. Prohlédněte si aktuální výsledky našeho fungování.

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY

SCHVÁLENÉ A REALIZOVANÉ PŮJČKY
Žádné údaje

Vývoj schválených žádostí a realizovaných půjček na Žlutém melounu

Aktuální úrokové sazby podle ratingové skupiny žadatele

Graf uvádí rozpětí výsledných úrokových sazeb půjček podle ratingové skupiny žadatele za posledních 12 měsíců. Obsahuje minimální, maximální sazby a rozpětí v rámci kterého se nachází většina výsledných úrokových sazeb.

PŮJČKY PODLE ÚČELU

Rozdělení poskytnutých půjček podle jejich využití

PŮJČKY DLE DOBY SPLATNOSTI

Rozdělení poskytnutých půjček podle doby splatnosti

PŮJČKY PODLE RATINGOVÉ SKUPINY ŽADATELE

Rozdělení poskytnutých půjček podle ratingové skupiny žadatele

PŮJČKY podle krajů ŽADATELE - SR

Rozdělení poskytnutých půjček podle kraju žadatele - SR

PŮJČKY PODLE KRAJŮ ŽADATELE - ČR

Rozdělení poskytnutých půjček podle krajů žadatele - ČR

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY

inkasovaná jistiny a úroků PRO INVESTORY
Žádné údaje

Vývoj inkasovaných splátek pro investory rozděleny mezi jistinu a úrok

Vývoj portfolia po letech

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Celkově
Aktuálně*
Výnosnost portfolia
Suma půjček 85 635 € 684 560 € 687 680 € 1 680 080 € 2 487 105 € 2 806 088 € 3 119 729 € 1 248 458 € 12 799 335 € 5 993 927 €
Celkový smluvní úrok 10 874 € 159 286 € 162 037 € 311 363 € 415 655 € 593 011 € 578 871 € 263 203 € 2 494 299 € 1 210 548 €
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) 11,82 % 16,90 % 16,23 % 11,53 % 10,03 % 9,82 % 8,27 % 8,70 % 10,33 % 8,70 %
Průměrná úroková sazba (vážený průměr) bez CashFree půjček 11,82 % 16,90 % 16,70 % 18,26 % 14,10 % 11,92 % 9,38 % 8,94 % 13,97 % 12,28 %
Spláceny půjčky**
Inkasovaná jistina (mimo vymáhání) 71 322 € 447 393 € 529 419 € 1 468 365 € 2 026 167 € 1 383 341 € 559 897 € 50 615 € 6 536 991 € 1 126 021 €
Inkasovaný úrok a sankční poplatky (mimo vymáhání) 9 210 € 114 002 € 130 818 € 258 255 € 343 118 € 354 907 € 208 300 € 21 132 € 1 440 387 € 423 057 €
Inkasované splátky (včetně vymáhání) 88 333 € 683 277 € 737 193 € 1 820 565 € 2 470 565 € 1 817 535 € 773 727 € 71 747 € 8 464 059 € 1 599 782 €
Právně vymáhány půjčky
Výška čisté jistiny v době zesplatnění půjčky*** 11 297 € 190 008 € 111 712 € 162 130 € 232 225 € 230 915 € 95 414 € 3 500 € 1 037 202 € 236 590 €
Vymožená částka 7 800 € 121 882 € 76 956 € 93 944 € 101 281 € 79 287 € 5 530 € 0 € 486 680 € 50 704 €
Vymožená pohledávka z čisté jistiny 69,05 % 64,15 % 68,89 % 57,94 % 43,61 % 34,34 % 5,80 % 0,00 % 46,92 % 21,43 %
Aktuální čistá jistina zesplatněných půjček 3 497 € 68 126 € 34 756 € 68 186 € 130 944 € 151 628 € 89 884 € 3 500 € 550 522 € 185 886 €
Aktuální default 4,08 % 9,95 % 5,05 % 4,06 % 5,26 % 5,40 % 2,88 % 0,28 % 4,30 % 3,10 %

* Hodnoty portfolia za posledních 24 měsíců.
** Inkasované částky neobsahují inkasované uživatelské kredity.
*** Čistá jistina představuje původní výši investice sníženou o inkasované úhrady splátek.

Tabulka obsahuje údaje o vývoji portfolia rozděleného podle roků čerpání půjček.

Aktuální čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání na portfoliu za posledních 24 měsíců

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

Celková čistá úrková sazba investorů (p.a.)

Čistá úroková sazba investorů od začátku fungování Žlutého melounu podle ratingové skupiny žadatele, při aktuálním defaultu a úspěšnosti vymáhání

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

Čistá výnosnost investorů (p.a.)

Graf uvádí čistou úrokovou sazbu všech investorů na Žlutém melounu, kteří mají alespoň 40 zrealizovaných investic. Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde

VÝVOJ defaultu PODLE LET (RISK VINTAGES)

Graf zobrazuje vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, tkz. Risk Vintages. Na spodní osy je uveden počet měsíců od čerpání půjček. Na grafu lze jednoduše porovnat kvalita úvěrového portfolia a jeho trend mezi jednotlivými lety, kdy byly půjčky poskytnuty.

Více o tomto grafu a způsobu jeho výpočtu se dozvíte zde.

AKTUALIZACE reportů 01.06.2019