POPLATKY

Jediný průbežný poplatek, který budete platit za naše služby je poplatek za správu investice. Poplatek představuje 1 % z měsíčních splátek, které inkasujete od dlužníků. Výjimku tvoří investice do CashFree půjček, kde je poplatek jen 0,33 %.

Žlutému melounu záleží na návratnosti Vaší investice

Měsíční poplatek za správu investice inkasujeme jen ze skutečně zaplacených splátek. Pokud by Vám dlužník splátku nezaplatil, z této částky Vám žádný poplatek inkasovaný nebude.

Příklad

Když vykonáte 20 investic průměrně za 3.000 CZK s úrokem 12 % do dvouletých půjček, ročně inkasuje souhrnnou splátku 33.892,9 CZK. Z této sumy Vám stáhneme poplatek 1 %, tj. 338,9 CZK.

Nikde neplatíte nižší poplatky než u nás - ani v bankách za vedení účtu, ani v podílových fondech za správu investic. Žlutý meloun je jednoduše férovější a chce, aby Vámi vydělané peníze zůstaly Vám.

Více zjistíte v části Platný sazebník poplatků.

Kompenzace za opožděnou splátku

Pokud Vám dlužník nesplatí svojí měsíční splátku včas, máte nárok na kompenzaci. Žlutý meloun bude od dlužníka požadovat sankční poplatek ve výši 10 EUR / 300 CZK, a to za každý měsíc prodlení. Tento poplatek je účtován sedmý den prodlení, a po jeho inkasovaní Vám zašleme 80 %. Zbývající část poplatku slouží Žlutému melounu na pokrytí nákladů spojených s vymáháním splátky.

Jaké služby pro Vás zabezpečuje Žlutý meloun se dozvíte v části co pro Vás Žlutý meloun zabezpečuje.