Žlutý Meloun AWARDS 2017

Milí přátelé,

konec roku se opět nezadržitelně blíží, a my už pošesté budeme oslavovat příchod nového roku společně. Žlutý meloun tak ukončil svou první "pětiletku" fungování, která zejména díky Vaší důvěře a entuziasmu znamenala úspěšné etablování myšlenky lidského půjčování na Slovensku a v Čechách. Je to pro nás silná motivace a závazek snažit se o Vaši přízeň a spokojenost ještě více.

Tak jako každý rok, i tentokrát jsme pro Vás připravili konci roku soutěž. Kromě možnosti získat zajímavé finanční bonusy můžete vyhrát investování během celého roku 2018 zdarma.


Doporučte Žlutý meloun a investujte zdarma!


Jak se zapojit?

Váš známý si otevře nový investiční účet na Žlutém melounu a při registraci uvede Vaši emailovou adresu do políčka referenční kód. Adresa se musí shodovat s emailovou adresou, kterou máte zaregistrovanou na Žlutém melounu. Váš známý udělá alespoň jednu úspěšnou investiční nabídku v minimální výši 25 EUR, čímž se zapojíte do soutěže.

Co můžete vyhrát?

Během doby trvání soutěže získáte od nás bonus za doporučení každého klienta ve výši 5 EUR. Stačí, aby Váš známý investoval minimální částku 25 EUR do jedné půjčky. Pokud Váš známý investuje vyšší částku (500 EUR a více), získáte samozřejmě ještě vyšší bonus na základě standardního partnerského programu.

Navíc třem z Vás, kteří takto doporučí nejvíce klientů, nebudeme účtovat žádné investorské poplatky v příštím roce. V roce 2018 proto investujete zcela zdarma!

Soutěž probíhá od 1.12.2017 do 31.12.2017 a na jejím konci vyhodnotíme těch nejúspěšnějších.

Přejeme Vám hodně štěstí při doporučení!

Výsledky soutěže


Vítězové soutěže se staly uživatelé: Matus89, miro5476 a Petero123

Všichni tři investoři budou moci během celého roku 2018 investovat na Žlutém melounu zdarma.

Gratulujeme vítězům a zároveň chceme poděkovat všem našim klientům, kteří se do letošní soutěže zapojily.Podmínky soutěže:

  • Soutěž "Doporučte nás a investujte zdarma" probíhá od 1.12.2017 do 31.12.2017, přičemž rozhodujícím pro zařazení do soutěže je datum zadání nabídky do aukce investorem, kterého jste Žlutému melounu doporučili (dále jen „doporučený investor“)
  • Do soutěže se může zapojit každý registrovaný investor Žlutého melounu s platnou e-mailovou adresou. Investor si umí e-mailovou adresu zkontrolovat případně upravit ve svém investičním účtu.
  • Předpokladem splnění soutěžních podmínek je zřízení virtuálního účtu novému investorovi na základě doporučení registrovaného investora portálu Žlutý meloun, přičemž jako výlučný identifikátor se používá platná e-mailová adresa registrovaného investora, zadána jako referenční kód při vyplnění žádosti o registraci doporučeným investorem.
  • Fyzická osoba, která se za trvání soutěže platně zaregistruje, nesmí být aktuálním klientem Žlutého melounu registrovaným pod jiným Jménem uživatele, zároveň musí do uplynutí termínu soutěže provést alespoň jednu úspěšnou nabídku do aukce ve výši 25 EUR. V opačném případě není možné zařadit takovou referenci do soutěže.
  • Po uplynutí termínu soutěže Žlutý meloun spočítá počet nově registrovaných investorů se zadanými referenčními e-mailovými adresami a odmění tří investory s nejvyšším počtem referencí odměnami. V případě rovnosti počtu referencí u nově-registrovaných investorů o pořadí rozhodne losování tak, aby byly uděleny tři odměny.
  • Odměnou se myslí odpuštění všech poplatků, které budou investorovi zúčtovány v roce 2018. Technicky budou poplatky investorovi strženy z účtu standardním způsobem, následně po ukončení kalendářního roku Žlutý meloun připíše investorovi uživatelský kredit ve výši zúčtovaných poplatků.
  • O získání odměny bude Žlutý meloun informovat investora vhodným způsobem.
  • V případě, že nově-registrovaný investor uskuteční investiční nabídku po ukončení soutěže, investor má nárok na získání provize za doporučení klienta v rámci standardních podmínek programu "Vydělávejte s námi". Minimální částka pro získání bonusu je tak investice ve výši 250 EUR.


Podívejte se na výsledky předchozích ročníků:

Žlutý meloun awards 2016

Žlutý meloun awards 2015

Žlutý meloun awards 2014

Žlutý meloun awards 2013