BEZPEČNOST A SOUKROMÍ

Bezpečnost a ochrana Vašich osobních údajů a investic je pro nás prvořadá. Žlutý meloun přijal množství nadstandardních opatření pro zabezpečení jejich ochrany a kontroly.

Naše stránky a systém jsou zabezpečeny nejvyššími standardy IT bezpečnosti, tak aby všechny Vaše osobní údaje byly v absolutním bezpečí. Náš informační systém je registrován Úřadem pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny informace, které nám poskytujete, zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Řady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a s předpismi platnými v České republice.

Osobní údaje, které nám poskytnete v procesu registrace a při vyplnění žádosti o půjčku, slouží výlučně na předem stanovené účely. Vaše osobní údaje poskytujeme kromě příjemců, u kterých to vyžaduje zákon, jen takovým příjemcům, jejichž podrobujeme důkladnému výběru, a to zejména z důvodu zabezpečení realizace našich závazků vůči Vám a poskytování plnohodnotných služeb.

V systému a v aukci vystupujete anonymně pod jménem uživatele (nick name). Vaše osobní údaje jsou v bezpečí. V systému se nezveřejňují žádné osobní údaje. V aukci se nezveřejňují žádné osobní údaje dlužníků, pouze všeobecné informace o nich a jejich půjčce. Totožnost dlužníka může být investorem odhalena pouze v případě prodlení se splátkami a to v souladu se Všeobecnými podmínkami používání portálu Žlutý meloun.

Detailní informaci o tom, jak přistupujeme ke zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů naleznete zde.

BEZPEČNOST SPOJENÍ

Při připojení na portál Žlutý meloun a při práci s Vašimi investicemi, aukcemi, půjčkami a osobními údaji jsou všechna přenášená data šifrována šifrována technologií SSL (Secure Sockets Layer). Tímto způsobem je zajištěno to, že Vaše údaje k nám doputují tak, jak byly zadány a nikdo jiný se k nim nedostane.

Žlutý meloun používá 256bitové SSL šifrování.

Bezpečné připojení poznáte podle symbolu zámku a podle zabezpečeného připojení pomocí https protokolu viditelného v URL Vašeho prohlížeče.

BEZPEČNOST VAŠICH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ

Online přístup k Vašim investicím, aukcím a půjčkám je možný pouze poté, co se identifikujete pomocí správného přihlašovacího jména a hesla k Vašemu účtu. Je důležité, abyste Vaše přihlašovací jméno a zejména heslo nikomu nesdělovali a také abyste stejné heslo jako na stránkách Žlutý meloun nepoužívali na jiných internetových stránkách (například freemailové servery, diskusní fóra ... Yahoo, Hotmail, atd.).

Po určitém počtu neúspěšných pokusů o přihlášení se do systému zabráníme online přístupu k Vašemu účtu a až po určité době jej znovu aktivujeme. Nikdy za žádných okolností nikomu neprozrazujte Vaše heslo, ani naši operátoři Vás o sdělení hesla nikdy nepožádají.

Vaše heslo je v databázi systému uloženo v zašifrované podobě a v zašifrované podobě je i přenášeno po síti při Vašem přihlašování. K Vašemu heslu nemá kromě Vás nikdo jiný přístup. Přístup k heslu nemá ani administrátor sítě, databází a infrastruktury.

Pokud se po používání stránek Žlutý meloun zapomenete odhlásit, nebo je Váš počítač po určitou dobu neaktivní, náš systém Vás automaticky odhlásí. Stránky zobrazené během bezpečného spojení se neukládají do dočasných (temporary) souborů ve Vašem počítači. Přesto Vám doporučujeme, abyste se po každém používání stránek Žlutý meloun odhlásili. Platí to zejména v případě, že jste stránky Žlutý meloun navštívili z veřejně přístupného nebo neznámého počítače.

BEZPEČNOST VAŠICH DAT

Vaše data jsou ukládána v zabezpečené databázi na zabezpečených serverech umístěných v datacentrech společnosti Amazon Web Services (AWS), dceřiné společnosti firmy Amazon. AWS je největším poskytovatelem cloudových řešení na světe, s nejvyšším standardem bezpečnosti a spolehlivosti. K datům v databázích na serverech mají přístup pouze naši zaměstnanci, jejich pravomoci seznamovat se s detailními údaji uživatelů jsou striktně limitovány. Možnost přístupu mají pouze osoby, které je potřebují pro zabezpečení činnosti Žlutého melounu, například naši úvěroví analytici. Naše operační systémy jsou pravidelně udržovány a vždy aktualizovány na poslední dostupnou verzi, stejně tak antivirový systém je vždy aktuální a vždy obsahuje nejnovější virovou databázi. Abychom zabránili neautorizovaným aktivitám a útokům, jsou systémy chráněny firewallem.

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST CITLIVÝCH TRANSAKCÍ

Z důvodu bezpečnosti Vaší a Vašich financí používá Žlutý meloun navíc systém sekundární ochrany pomocí validačních kódů.

Pro vykonání zvláště citlivých operací, jakými jsou například zasílání finančních prostředků nebo změny osobních údajů, nestačí samotné přihlášení v systému pomocí uživatelského jména a hesla, je třeba ještě potvrzení úkonu pomocí validačního kódu. Podobný systém používají i banky ve formě tzv. grid karet.

Systém Vám na úvod vygeneruje 100 náhodných validačních kódů, při uskutečnění citlivé transakce Vás pak vždy vyzve k zadání správného kódu ze seznamu, ten určíte podle čísla přiřazeného k danému kódu. Každý kód ze seznamu bude využit pouze jednou, po vyčerpání všech kódů Vám systém vygeneruje nový seznam validačních kódů. V případě, že kódy náhodou ztratíte nebo Vám budou odcizeny, kontaktujte nás a po ověření Vaší totožnosti staré kódy zablokujeme a vygenerujeme Vám nový seznam.


Pro investory: BEZPEČNOST VAŠICH INVESTIC

Všichni žadatelé o půjčku procházejí přísnou kontrolou personální identifikace a komplexním hodnocením dlužníka. Pouze žadatelé s jasným zázemím a schopností splácet si mohou půjčit prostřednictvím Žlutého melounu a požádat v aukci o půjčku. I když investoři v aukci nemohou zjistit samotnou identitu žadatele, mají k dispozici veškeré podstatné informace pro uskutečnění svého investičního rozhodnutí. Všechny údaje o dlužnících a jejich půjčkách uvedené v aukcích jsou ověřovány v rámci procesu komplexního hodnocení dlužníka.

Riziko Vaší investice je pod permanentní kontrolou. Žlutý meloun není možné zaměňovat s nebankovními společnostmi, které poskytují půjčky jakkoliv rizikovým klientům za nepřiměřeně vysoké úroky. Portfolio dlužníků, kteří si půjčují na Žlutém melounu, se spíše překrývá se standardním portfoliem klientů, kterým banky poskytují bankovní spotřebitelské úvěry. Tomuto přístupu jsou přizpůsobena i přísná kritéria našeho skóringového systému. Motivací dlužníků k půjčce na Žlutém melounu není snadnější přístup k penězům, ale výhodnější podmínky, za kterých jim může být půjčka poskytnuta. Udržení dlouhodobě nízkého defaultního portfolia je absolutním kritériem pro úspěšnost našich služeb.

Maximální sumy půjček jednotlivých dlužníků jsou nastaveny individuálně podle jejich finanční situace a také podle historických zkušeností s problémovým splácením daného dlužníka. Půjčky jednoho dlužníka souhrnně nesmí překročit maximální částku půjček na Žlutém melounu. Na to abyste se stali investory na Žlutém melounu vám stačí 500 CZK / 25 €. Zároveň však doporučujeme, pokud chcete na Žlutém melounu seriózně investovat, rozložit Vaši investici minimálně mezi 30 dlužníků. Čím více dlužníků se nachází ve Vašem portfoliu, tím lépe je Vaše investice diverzifikována. Potenciální výpadky splátek od jednoho dlužníka tak pouze minimálně ovlivní výnosnost celého Vašeho portfolia. Z toho důvodu systém neumožňuje, aby jeden investor půjčil více než 6.500 CZK / 250 € do jedné půjčky, resp. 25% její částky, pokud již dosáhl vyšší diverzifikace svého portfolia.

Více o ochraně Vašich investic najdete v části Bezpečnosť investice.