SPRÁVA INVESTIC

Sledujeme splatnost jednotlivých půjček, kontrolujeme, jestli se inkasované prostředky přesně shodují s očekávanou splátkou půjčky, úroku nebo pojištění. Zabezpečujeme, aby se všechny tyto položky správně rozúčtovaly a rozdělily mezi jednotlivé investory. Investoři tak automaticky každý měsíc dostanou část splátky jistiny své půjčky a také část příslušného úroku.

Sledujte jak se Vaše investice splácejí

Na svém účtě na Žlutém melounu pohodlně sledujete, jak se Vaše investice splácejí. Vy si můžete určit, jestli si splacené prostředky chcete vybrat, nebo je reinvestovat do nových půjček, aby Vám s naší pomocí dále vydělávaly.

Správa investic zahrnuje i sledování splatnosti jednotlivých splátek. Žlutý meloun monitoruje každého dlužníka a identifikuje už první náznaky potenciálních výpadků ve splácení a následně sleduje i identifikované problémové půjčky. Pokud zjistíme výpadky ve splátkách nebo problémovou půjčku, automaticky zahájíme více cestami komunikaci s dlužníkem a provedeme všechna nezbytná opatření pro to, abychom zabezpečili opětovné splácení Vaší půjčky.

Více se dozvíte v části Vymáhání nesplacených půjček.

Struktura splátek

Splátky se určují jako unuitní, tzn. dlužník každý měsíc splácí stejnou částku. Výjimku tvoří pouze poslední měsíc, kdy se splátka přizpůsobuje přesnému dni, kdy byla půjčka poskytnuta. Stejná výše splátky ale neznamená stejný poměr rozložení splátky. Tento poměr je při každé splátce jiný a mění se v čase podle maturity půjčky. To znamená, že dlužník zpočátku splácí větší podíl úroků na splátce jistiny a postupně se tento poměr snižuje. Pro investora je to výhoda v případě, že by se dlužník rozhodl svoji půjčku splatit předčasně.

Rozložení anuitní splátky