INVESTICE DO PŮJČEK VÝZNAMNÝCH SVĚTOVÝCH POSKYTOVATELŮ ÚVĚRŮ S GARANCÍ

INVESTUJTE VAŠE PENÍZE ZA STABILNÍCH 7,9% ROČNĚ S GARANCÍ PROFESIONÁLNÍCH POSKYTOVATELŮ ÚVĚRŮ.

Žlutý meloun ve spolupráci s partnerskou společností REDLEE přináší pro své klienty unikátní investiční produkt investování do půjček významných světových poskytovatelů úvěrů. Všechny investice jsou zaručené garancí poskytovatelů úvěrů.


PROČ JE VÝHODNÉ INVESTOVAT DO TOHOTO PRODUKTU

  Garance zpětného odkupu jistiny i úroků

U všech půjčkách máte v případě problémů splácení, garanci zpětného odkupu jistiny i úroku. REDLEE spolupracuje jen s významnými profesionálními poskytovateli půjček, kteří si zároveň ve všech půjčkách nechávají podíl a angažovanost.

  Žádné poplatky za správu investice

Na rozdíl od jiných produktů, u tohoto produktu neplatíte žádné poplatky za správu investice.

  Rychlost umísťování peněz

Investujete do půjček, které již byly čerpány. Vaše peníze proto nejsou blokovány v nabídkách, kdy se čeká na podpis smluv dlužníky a ani nehrozí, že by smlouvy nebyly podepsány.

  Vysoká diverzifikace a dostupnost peněz

Jelikož primárně jde o krátkodobé a nízké půjčky, máte možnost dosáhnout vysoké diverzifikace Vaší investice a Vaše peníze jsou v půjčkách blokovány jen krátce. Samozřejmě i tyto investice máte možnost prodat na Sekundárním trhu.


Jak to funguje?

Pokud máte na Žlutém melounu aktivní investorsky účet můžete v Aukcích, v záložce Partnerské půjčky, jednoduše investovat přímo do těchto půjček. Jedním klikem tak získáte přístup k vyšším a garantovaným výnosům.

Minimální výška jedné investice do těchto půjček je 1 EUR. Maximální limit pro Vaši celkovou investici (výšku Vašeho investičního portfolia) není omezen.

V případě, pokud máte nastavený Autoinvest a zvolené vlastní portfolio, nezapomeňte si ho upravit a povolit investice i do tohoto typu půjček.

Jelikož jde o jiný právní rámec pro realizaci investice, je při první investici třeba potvrdit souhlas s investováním do to toho typu půjček. Investujete do půjček, které již byly žadatelům poskytnuty a po právní stránce nepůjčujete žadatelům, ale profesionálnímu poskytovateli úvěrů s jediným účelem profinancovat danou půjčku. Kromě garance poskytovatele je Vaše investice krytá i samotnou poskytnutou půjčkou.


Bezpečnost investování

Tento produkt nejen že umožňuje dosahovat nadstandardní zhodnocení peněz, ale poskytuje i vysoké zabezpečení a garance všech investic. Mezi hlavní prvky ochrany investic patří:

Garance zpětného odkupu pohledávek

V případě, že by dlužník svou půjčku řádně nesplácel, poskytovatel půjčky garantuje odkoupení celé pohledávky od investora zpět. Děje se tak automaticky po 60 dnech od případného prodlení. Investor má krytou nejen nesplacenou jistinu, ale i neuhrazený úrok.

Angažovanost poskytovatelů "skin in the game"

Profesionální poskytovatelé půjček, s nimiž spolupracujeme, neprodávají celou svou půjčku investorům, ale nechávají si v ní podíl v minimální výši 10%. Spolu s garancí zpětného odkupu jsou tak poskytovatelé ještě motivováni pro řádnou správu půjček, management rizika a zajištění dlužníků.

Pouze prověření poskytovatelé

Společnost REDLEE spolupracuje pouze s prověřenými profesionálními poskytovateli půjček s dlouholetými zkušenostmi a s významným tržním podílem. Sleduje jejich historii, velikost, finanční parametry, standardy kvality a řízení rizik, kvalitu a výkonnost úvěrového portfolia a další parametry, které musí dávat záruky na efektivní spolupráci.


CHCETE VĚDĚT VÍCE?

Více o společnosti REDLEE se dozvíte na stránce www.redlee.eu.