Nejčastěji kladené otázky

Není Vám něco jasné ohledně fungování Žlutého melounu, podívejte se na nejčastěji kladené otázky. Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište nám.

O Žlutém melounu Zobrazit vše


 • Co je Žlutý meloun?

  Žlutý meloun je finanční portál, který spojuje lidi, kteří si potřebují půjčit peníze a jsou schopni splácet svoje půjčky (pozitivně projdou úvěrovým hodnocením) s těmi, kteří jim chtějí peníze půjčit (investovat) a těžit tak z nadstandardních výnosů. Prostřednictvím Žlutého melounu si lidé navzájem půjčují peníze, vynechávají tak banky a každý zúčastněný tím získá – žadatelé získají půjčky za lepších  podmínek a investoři výrazně vyšší výnosy.

  Žlutý meloun zabezpečuje řadu činností, jako například komplexní rizikové hodnocení žadatelů, právní  rámec a administraci smluvních dokumentů, monitoring a správu splátek a investic, vymáhání při nesplácení a další.

  Náš tým je složen z lidí s významnými zkušenostmi při řízení finančních produktů, s hodnocením úvěrového rizika a poskytováním půjček.

 • Je Žlutý meloun jen další nebankovní společnost?

  Žlutý meloun není nebankovní společností poskytující drahé půjčky, ale není ani bankou. Žlutý meloun je finanční portál, prostřednictvím kterého si lidé navzájem půjčují peníze. Přesné podmínky půjček si stanovují sami lidé a neurčuje je žádná instituce. Je to přímé, transparentní a jednoduché, bez vysokých režijních nákladů a marží.

 • Jak fungují Kolektivní půjčky?

  Kolektivní půjčky polidšťují a zefektivňují tradiční model bankovnictví – umožňují přímo investovat a půjčovat si jeden od druhého a tím se vyhnout nákladnému bankovnímu modelu. Standardně lidé ukládají svoje úspory do bank, které je s vysokou marží půjčují jiným lidem a podnikům. Kolektivní půjčky přímo spojují lidi, kteří chtějí, nebo si potřebují půjčit. Lidé, kteří mají volné peníze je investují do půjček pro lidi, kteří si potřebují půjčit, a inkasují tak celý úrok pro sebe. Investoři si volí a rozkládají svoji investici mezi větší množství žadatelů a určují podmínky, za kterých jsou ochotni půjčit. Žadatelé mají možnost tyto podmínky akceptovat nebo odmítnout. S Kolektivními půjčkami vyhrávají obě strany – žadatelé získají úvěry za lepších podmínek a investoři získají vyšší výnosy.

 • Proč jsou Kolektivní půjčky tak výhodné pro žadatele i investory?

  Kolektivní půjčování umožňuje vyhnout se starému a nákladnému bankovnímu modelu ukládání a půjčování peněz. Banky vynakládají obrovské množství prostředků na správu stovek poboček a tisíce zaměstnanců. Proto si ze všech peněz, které bankou projdou od vkladatelů k dlužníkům, musí účtovat vysoké marže.

  Prostřednictvím Žlutého melounu lidé, kteří mají volné prostředky, půjčují přímo jiným lidem, kteří potřebují půjčit. Je to přímé, transparentní a jednoduché, bez vysokých režijních nákladů a marží.

  Kolektivní půjčky jsou výhodné pro obě strany – žadatelé získají úvěry za výhodnějších podmínek a investoři vyšší výnosy.

 • Jak se mohu spolehnout, že Kolektivní půjčky fungují?

  Kolektivní půjčky mění finančnictví ve světě a představují samostatnou kategorii mezi finančními službami. Trh Kolektivních půjček přesahuje 6 miliard USD a každý rok se téměř zdvojnásobí, význam Kolektivních půjček tak neustále stoupá.

  Prvním portálem, který ve velkém rozšířil kolektivní půjčky, byla britská Zopa v roce 2005. po jejím enormním úspěchu a oblibě, kterou si mezi lidmi získala, začaly ve světě vznikat další společnosti nabízející tyto služby. Dnes je model kolektivních půjček ve světě již důvěrně známý a často využívaný. Anglická Zopa, německý AuxMoney, americký Prosper a Lending club, to jsou pouze někteří z úspěšných lídrů v tomto odvětví. Pro příklady přitom nemusíme chodit daleko. Kolektivní půjčky už několik let úspěšně fungují v každé zemi západního světa i v okolních zemích.

  Žlutý meloun vznikl v polovině roku 2012 na Slovensku a úspěšně navázal na svoje zahraniční kolegy.

 • Kdo stojí za Žlutým melounem?

  Za vznikem a provozem Žlutého melounu stojí tým lidí s významnými zkušenostmi v oblasti financí a investičního managementu spojený se společností GRADIAL INVESTMENT MANAGEMENT, a.s. Tým Žlutého melounu byl doplněn o úvěrové analytiky, kteří mají dlouholeté zkušenosti s řízením úvěrového rizika v bankách, stejně jako v nebankovních společnostech.

  Při přípravě Žlutého melounu byly využity i praktické zkušenosti našich partnerů a provozovatelů kolektivních půjček v zahraničí.

 • Kdo je Vaším smluvním partnerem ve Žlutém melounu?

  Portál Žlutý meloun provozuje společnost iService Czech Republic, s.r.o. Ta je dceřinou společností slovenské iService, a.s. jakožto mnohaletého provozovatele Žlutého melounu na Slovensku. Nezáleží či játe zájem půjčit si nebo investovat, v oboch případech budete v zmluvním vztahu se společností iService Czech Republic, s.r.o. Máte možnost investovat také do slovenské půjčky - tu ale v případě investice vystupujete v úverové smlouve jako veritel, v zastoupení společnosti iService, a.s.

  Žlutý meloun zabezpečuje pro Vás věškerou agendu ohledně posuzování, správu a vymáhání půjček. Vy se tak nemusíte o nic starat.

 • Jak mohu kontaktovat Žlutý meloun?

  Kontakty na náš zákaznický servis jsou uvedené v části Kontakty. Nejlepším způsobem jak nás kontaktovat je napsat nám e-mail na adresu zltymelon@zltymelon.sk. Použít můžete i e-mailový formulář v části Pomoc.

 • Je Žlutý meloun regulovaný?

  Žlutý meloun je regulován množstvím nařízení Evropské unie a všeobecně závaznými právními předpisy České republiky. Mezi nejdůležitější právní předpisy, které se dotýkají činnosti Žlutého melounu patří: zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon č. 253/2008 Sb.) a jiné.

  Společnost iService Czech Republic, s.r.o., která Žlutý meloun provozuje je zároveň subjektem licencovaným Českou národní bankou a je zapsána v registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu.

 • Co by se stalo v případě, že by Žlutý meloun zkrachoval?

  Tahle možnost je velice nepřavděpodobná, kdyby k tomu ale došlo, tak ani zánikem společnosti iService Czech Republic, s.r.o. nezaniká Vaše půjčka nebo investice a Váš zmluvný vztah po právní stránce zůstáva zachován.

  iService Czech Republic, s.r.o. půjčky zprostředkovává a spravuje. Jelikož je správa půjček hlavní podnikatelskou aktivitou společnosti, musel by i případný správce konkurzní podstaty zajistit pokračování těchto aktivit pro klienty, nebo nalézt jiné řešení – nejpravděpodobnější by byla forma převodu správy této činnosti na jiný relevantní subjekt. Investor by pak měl nárok převzít správu půjčky na sebe nebo souhlasit s navrhovaným řešením konkurzního správce.

  Pro Vás je taktéž důležitá skutečnost, že peníze které by náhodou v době zániku společnosti iService Czech Republic, s.r.o., nebyly investovány u dlužníků, ale nacházely by se na Vaším účtu na Žlutém melounu, nejsou penězi společnosti iService Czech Republic, s.r.o. Tyto prostředky jsou uložené v bance na samostatném účtu odděleném od jiných bankovních účtů společnosti. Tyto prostředky zároveň podléhají bankovní ochraně (pojištění) vkladů prostřednictvím Fondu pojištění vkladů (podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách) a patří jedině a výlučně investorům. iService Czech Republic, s.r.o. je zároveň držitelem licence České národní banky pro poskytování platobních služeb malého rozsahu, kteřý tenhle princip přímo ustanovuje.

  Více informací o fondu pojištění vkladů najdete na www.fpv.cz. 

 • Proč je personální identifikace důležitá?

  I když na našem portálu vystupují uživatelé anonymně a nezveřejňují se jejich osobní údaje, Žlutý meloun musí identifikovat každého investora nebo žadatele o půjčku. To zabezpečí Vaší řádnou právní ochranu a účinnosti všech provedených transakcí na našem portálu. 

  Vy tak máte jistotu, že za každou žádostí o půjčku, do které investujete, je konkrétní osoba a naopak, pokud žádáte o půjčku dostanete ji od skutečných lidí.

 • Jaké osobní údaje Žlutý meloun sbírá?

  Poskytnutí vašich osobních údajů Žlutému melounu je předpokladem uzavření smluv a plnění našich smluvných povinností vůči Vám, ale také na plnení si našich zákonných povinností. Informace, které nám poskytnete v procesu registrace a při vyplňování žádosti o půjčku, slouží výhradně pro tyto účely.

  Zpracováváme běžní osobní údaje, identifikační údaje, kontaktní údaje, dále údaje a doklady prokazující schopnost splácet půjčku a plnit smluvní závazky, případne další údaje v rozsahu odpovídajícím platným právním předpisům.

  Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zpracováný v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (" GDPR") a dalších platných předpisů.

 • Jak Žlutý meloun chrání mé údaje?

  Naše stránka a IT systém jsou zabezpečeny nejvyššími bezpečnostními standardy tak, aby všechny vaše osobní údaje byly v absolutním bezpečí. 

  Připojením na náš portál Žlutý meloun a při práci s vašimi investicemi, aukcemi, půjčkami a osobními údaji jsou veškerá data přenášena šifrovanou technologií SSL (Secure Sockets Layer). Tímto způsobem je zajištěno, že vaše údaje sa dostanou k nám tak, jak jste je zadali a nikdo jiný si je nepřečte. 

  Na našem portálu vystupujete anonymně, pod jménem uživatele (Nick name), přičemž žádne vaše osobní údaje nejsou zveřejněny. V žádosti o půjčku zveřejňujeme na našem portálu pouze obecné informace o Vás a Vaší žádosti. Totožnost dlužníků může být investorem odhalena pouze v případě nesplácení půjčky a to v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami používání portálu Žlutý meloun.

  Žlutý meloun přijal vícero opatření nad rámec běžné ochrany a kontroly. Více se o nich dozvíte v části Bezpečnost a soukromí.

 • Kdy Žlutý meloun vymaže mé osobní udaje?

  Vaše osobní údaje budou zpracovány během trváni smluvních vztahů a po jejich ukončení na dobu nezbytnou k uplatnění našich zákonných práv a povinností, nejméně po dobu deseti let od skončení smluvního vztahu. Po uplynutí této doby budou nepotřebné osobní údaje zlikvidovány.

  Pokud nepřijde k uzavření smluvního vztahu se Žlutým melounem, Vaše osobní údaje budou zpracovány během 12 měsíců od jejich získaní. Po uplynutí této doby budou osobní údaje zlikvidovány, pokud jejich další zpracování není upraveno zákonem.

  O vymazání vašich osobních údajů případne odvolání souhlasu s jejich zpracováním můžete požádat písemně na adrese sídla naší společnosti nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na naši adresu zlutymeloun@zlutymeloun.cz

  Všechny informace o vašich právech naleznete v části Dokumenty - Informace o zpracování osobních údajů.

 • Mám se zaregistrovat i v případě, že ještě nechci investovat nebo si půjčit?

  Určitě ano. Registrace je velmi jednoduchá a rychlá. Registrace nic nestojí, ani z ní nevyplývají žádné závazky. Smlouvu můžete také kdykoliv vypovědět. Již úvodní registrací se dostanete do částí Žlutého melounu, které neregistrovaní uživatelé nevidí. Získáte tak lepší přehled a v budoucnu se dokážete lépe rozhodnout, do kterých půjček investovat, případně zjistíte, zda je pro Vás výhodné půjčit si na Žlutém melounu.

 • Může být jedna osoba registrována jako investor i jako dlužník?

  Ano, tato možnost tu je, musíte si však v systému vytvořit dvě samostatná uživatelská konta.

 • Platím za registraci na Žlutém melounu nějaké poplatky?

  Ne, registrace v systému Vás nic nestojí a navíc s ní získáte přístup do částí systému, do kterých se neregistrovaní uživatelé nedostanou, například do detailů jednotlivých půjček.

 • Jak vydělává Žlutý meloun?

  Žlutý meloun zabezpečuje celou řadu činností, jako jsou provoz celého portálu, komplexní rizikové hodnocení žadatelů, právní rámec a administrace smluvních dokumentů, monitoring a správa splátek a investic, vymáhání nezaplacených splátek a jiné.

  Žlutý meloun si za svoje služby účtuje poplatky pouze z úspěšných půjček a investic.

  Poplatky, které si účtuje Žlutý meloun za svoje služby jsou transparentní. Neplatíte poplatky za využívání našeho systému, za žádost o půjčku, ani za realizaci Vaší investice. Hlavní poplatek je účtován až v případě úspěšného zprostředkování půjčky, respektive za správu investic a to pouze těch úspěšných. Neúčtujeme Vám žádné skryté poplatky a smlouvy neobsahují žádné další dodatečné náklady ani netransparentní podmínky.

Účet uživatele Zobrazit vše


 • Zablokoval jsem si účet uživatele, jak mám postupovat?

  Pro Vaši bezpečnost se po zadání více nesprávných přístupových hesel Váš uživatelský účet na určitou dobu zablokuje a až následně budete moci opětovně zadat Vaše přihlašovací údaje. V případě, že jste Vaše heslo zapomněli, klikněte na „Zapomněl jsem heslo“ na obrazovce přihlášení. Systém Vám vygeneruje nové přístupové heslo, které Vám bude zasláno na Váš e-mailový účet. V případě problémů nás kontaktujte na e-mailové adrese zltymelon@zltymelon.sk nebo na zákaznické lince.

 • Jak si mohu změnit moje osobní údaje?

  Jelikož se jedná o právně relevantní údaje, které mohou mít vliv na uzavřené smlouvy, změnu Vašich osobních údajů jako jsou jméno, číslo občanského průkazu nebo rodinný stav, není možné provést přímo v systému. Pro uskutečnění dané změny nám zašlete poštou kopii oficiálního dokumentu potvrzujícího danou změnu (např. nový občanský průkaz).

 • Jak si mohu změnit moje kontaktní údaje?

  V systému v části Můj Žlutý meloun si můžete přímo změnit Vaši korespondenční adresu nebo telefonní číslo. Změnu Vaší adresy trvalého pobytu není možné provést přímo v systému. Pro uskutečnění dané změny nám zašlete poštou kopii oficiálního dokumentu potvrzujícího danou změnu (např. nový občanský průkaz).

 • Jak si mohu změnit můj přiřazený bankovní účet?

  V systému v části Můj Žlutý meloun si můžete přímo změnit Váš přiřazený bankovní účet, na který Vám posíláme Vaši půjčku, nebo na který si můžete převést získané splátky Vašich investic.

 • Jak mohu zrušit svůj uživatelský účet?

  Napište nám e-mail s touto žádostí. Pro zaslání použijte stejný e-mail, který je registrován v systému. Ujistěte se, že v e-mailu uvedete Vaše skutečné jméno i Vaše uživatelské jméno na Žlutém melounu. Pozor, ujistěte se, že v systému nemáte žádné živé transakce.

 • Jak se mohu odhlásit z odběru informačních e-mailů?

  V části můj Žlutý meloun si odznačte možnost zasílání informačních e-mailů.

 • Mohu si změnit moje uživatelské jméno?

  Ne, Vaše uživatelské jméno na Žlutém melounu je unikátní a slouží pro Vaši identifikaci. Z tohoto důvodu ho není možné po registraci změnit.

 • Mohu si změnit můj e-mail?

  V systému v části Můj Žlutý meloun si můžete přímo změnit Váš e-mail.

Investování Zobrazit vše


 • Kdo může investovat na Žlutém melounu?

  Prostřednictvím Žlutého melounu mohou investovat plně svéprávní občané zemí SEPA (Single Euro Payments Area) starší 18 let.

  Mezi země SEPA patří všechny státy EU (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko) a další státy – Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Monako.

 • Jak mohu investovat?

  V prvním kroku je třeba zaregistrovat se na našem portálu. Vytvoříte si tak uživatelský účet, na který následně převedete peníze, které chcete investovat. V části Investiční příležitosti najdete nabídky konkrétních půjček, do kterých můžete přímo investovat, případně si můžete vybrat možnost automatického investování, která to provede za Vás.

  Při investiční nabídce vždy uvedete její výšku a úrokovou sazbu, kterou žadateli chcete nabídnout. Pokud žadatel Vaši nabídku akceptuje, ta se zkombinuje s nabídkami jiných investorů a žadateli je půjčka poskytnuta za průměrnou úrokovou sazbu. Vaše investice je ale vždy úročena sazbou, kterou jste uvedli při nabídce. Při již zadané investiční nabídce máte možnost navýšit její částku a / nebo snížit úrokovou sazbu, nemůžete ji ale zrušit. Více detailů najdete také v části Proces investování.

 • Kolik mohu investovat?

  Minimální výška jedné investice je 500 Kč. Maximální limit pro Vaši celkovou investici (výšku Vašeho investičního portfolia) není určen. Do jedné standardní půjčky je možné investovat maximálně 6 500 Kč, kromě zajištěných CashFree půjček kde maximální výška není stanovena. Pro zkušené investory, po proinvestování určité částky, je maximální výše investice do standardní půjčky zvýšena na 25% jejího objemu.

  Omezení na výšku investice do jedné půjčky máme nastavené z důvodu rozložení investičního rizika mezi více půjček. O důležitosti diverzifikace rizika se můžete dozvědět více v části Bezpečnost investice.

 • Jaké výnosy mohu očekávat?

  Váš výnos závisí hlavně od úrokové sazby, za kterou investujete, kvality splácení půjčky do které investujete, a poplatku, který platíte za naše služby.

  Základním kamenem maximalizace Vašeho výnosu je rozložení celkové investice mezi více půjček. Ne všechny půjčky budou řádně spláceny, je to riziko, které je nedílnou součástí půjčování peněz. Žlutý meloun pro každou žádost o půjčku doporučí takovou úrokovou sazbu, která případný výpadek splácení vykryje dostatečným úrokovým výnosem. Čím bude Vaše investice lépe rozložena mezi půjčky, tím bude pravděpodobnost dosažení tohoto výnosu vyšší.

  Čistý výnos z půjček, poskytnutých za poslední 2 roky, očištěný o nesplácené půjčky a poplatky dosahuje téměř 8% ročně. Aktuální výsledky výnosnosti najdete na naší stránce v části Statistiky.

 • Za jakou sazbu mám investovat?

  Žlutý meloun doporučí pro každou půjčku individuální úrokovou sazbu. Ta má dvě hlavní součásti - rizikovou přirážku a Váš úrokový výnos. Rizikovou přirážku určujeme podle rizikové třídy a výsledků vymáhání a při dostatečné diverzifikaci absorbuje potenciální výpadky splácení dlužníků.

  Platí ale, že naše doporučená úroková sazba není pro Vás závazná. Přesnou sazbu, která odpovídá Vašim očekáváním, a za kterou chcete žadateli půjčit, si určujete jen Vy!

  Důležité je také podívat se na investiční nabídky jiných investorů konkrétní půjčky. Pokud se půjčka naplní nabídkami, na principu aukce mají přednost nabídky s nižší sazbou a Vaše nabídka může být vyřazena. V tom případě můžete investiční nabídku zopakovat, musíte ale nabídnout nižší úrokovou sazbu.

 • Jak Žlutý meloun posuzuje žádosti o půjčku?

  Každý žadatel o půjčku na našem portálu prochází procesem komplexního hodnocení, kde ověřujeme jeho příjem, schopnost i vůli platit své závazky. Akceptujeme jen žadatele s jasným zázemím a vysokou pravděpodobností splácení svých závazků, až následně máte možnost investovat do jejich půjček.

  Přesné posouzení a vyhodnocení úvěrového rizika je alfou a omegou naší činnosti, v této oblasti pro nás neexistují žádné kompromisy ani zkratky. Velkou většinu žádostí musíme proto zamítnout, návratnost Vaší investice je totiž pro nás prioritou!

  Žadatele, které vyhodnotíme pozitivně, rozdělujeme do rizikových tříd: AA, A, B, C, D, D- a HR.

  AA představuje nejméně rizikovou třídu žadatelů s velmi vysokým předpokladem splácení svých závazků. Třída HR je přiřazena nejvíce rizikovým žadatelům. Na Žlutém melounu je i třída HR dostatečná a také při těchto žadatelích je jasná pravděpodobnost řádného splácení půjčky.

  Přiřazení rizikové třídy je klíčový prvek řízení rizika, který Vám pomůže při rozhodnutí kteří žadatelé nejlépe vyhovují vaší investiční strategii a rizikovému apetitu. Riziková třída je také určující prvek stanovení úrokové sazby pro každou půjčku.

 • Jak si mám vybrat do které půjčky investovat?

  Při každé žádosti uvádíme všechny důležité informace o žadateli, jeho příjmy, závazky a třídu rizika. Žadatelů se také můžete ptát dodatečné otázky. Víte, k čemu chce žadatel půjčku použít, zda příběh který ji doprovází je Vám sympatický nebo ne. Máte dostatek informací k tomu, abyste provedli Vaše vlastní investiční rozhodnutí.

  Pokud ale nechcete vybírat ze žádostí takto podrobně, není nic jednoduššího než využít funkci automatického investování. V ní si můžete nastavit třídu rizika, výšku jednotlivé investice, úrokové sazby a mnoho dalších parametrů. Následně se nemusíte o nic starat, všechny investiční nabídky budou provedeny automaticky za Vás.

  Riziková třída je nejdůležitějším parametrem, který byste měli zvážit při adresování Vaší investice. Pokud jste více konzervativní a preferujete co nejnižší riziko, vybírejte si rizikové třídy AA a A, pokud Vám nevadí podstoupit vyšší riziko za cenu vyššího výnosu, vybírejte si rizikové třídy D, D- a HR. Třídy B a C jsou v těchto ukazatelích vyvážené, tj někde uprostřed. Bez ohledu na to, jaký je Váš investiční profil, doporučujeme Vaši investici vždy rozložit mezi více půjček, ideálně alespoň 30.

 • Garantuje Žlutý meloun návratnost mé investice?

  Ne, návratnost Vaší investice neumíme garantovat, nakolik podléhá investičnímu riziku. Děláme ale vše proto, aby bylo riziko co nejnižší a návratnost byla co nejvyšší. Již 5 let působíme na trhu, náš model je již vyzkoušený a úspěšně funguje.

  Uvědomujeme si, že pro všechny lidi, kteří investují nebo si půjčují na Žlutém melounu, je důležité, aby celý systém fungování byl bezpečný a zároveň poskytoval ty nejlepší podmínky. Jinak by existence našeho portálu ztratila svůj smysl.

  Návratnost Vašich peněz je u nás na prvním místě!

  Více se dozvíte také v části Bezpečnost investic.

 • Uvidí žadatelé a jiní uživatelé moje osobní údaje?

  Na našem portálu vystupujete anonymně, pod jménem uživatele (Nick name). Vaše osobní údaje jsou v bezpečí u nás.

 • Vím přesně komu půjčuji?

  Jméno ani přesné kontaktní údaje žadatele nezveřejňujeme, budete však o něm vědět všechno důležité tak, abyste se věděli rozhodnout. Žadatelům také můžete položit dodatečné otázky.

  Přesné údaje žadatele Vám zašleme pouze v případě, že by se dostal do prodlení se splátkami, jeho půjčka byla zesplatněna a začal by se proces jejího právního vymáhání.

 • Jsou půjčky zajištěné?

  Naše standardní bezúčelové půjčky nejsou zajištěny movitým ani nemovitým majetkem. Obdobné spotřební úvěry jsou poskytovány bankami nebo nebankovními společnostmi běžně bez zabezpečení. Jelikož na Žlutém melounu vyhrávají obě strany, není od žadatele požadováno nic navíc, avšak přísně zkoumáme jeho schopnost půjčku splácet. Půjčka je poskytnuta na základě právní dokumentace připravené advokátní kanceláří s dlouholetými zkušenostmi v této oblasti. Zároveň zaměstnaný žadatel podepisuje dohodu o srážkách ze mzdy.

  Při investici do účelových půjček CashFree slouží jako garance smluvní závazek developerské společnosti, že v případě výpadku splácení půjčky uhradí celou dlužnou jistinu. Investiční riziko při těchto půjčkách je tak minimální.

 • Jaké smlouvy podepisuji?

  Kromě akceptace Všeobecných smluvních podmínek portálu Žlutý meloun podepisujete pouze Rámcovou smlouvu o spolupráci, která zabezpečuje právní rámec pro všechny investice do půjček na našem portálu. Pro investici do slovenských půjček podepisujete oddelenou Rámcovou smlouvu.

 • Půjčuji všechny peníze jen jedné osobě?

  Ne, Žlutý meloun předpokládá dostatečnou diverzifikaci Vaší investice mezi větší množství půjček. Doporučujeme, abyste svoji investici rozložili mezi minimálně 30 žadatelů. Investujte raději menší sumy mezi různé dlužníky s ohledem na jejich rizikovou třídu, věk, pohlaví, kraj a příjmovou skupinu. Rady jak postupovat se dozvíte v části Tvorba portfolia.

 • Co se stane, pokud se dlužník dostane do prodlení se splátkou půjčky?

  Žlutý meloun aktivně monitoruje každého dlužníka a identifikuje již první příznaky potenciálních výpadků splátek. Zajišťujeme pro Vás bezplatné vymáhání Vaší investice tak, abychom maximalizovali její návratnost. Náš systém vymáhání pohledávek se skládá ze dvou částí, soft collection a hard collection. Při procesu vymáhání uplatňujeme postupy odpovídající standardům bank a spolupracujeme s externí collection agenturou. Naše portfolio je menší, můžeme tak ke každé problematické půjčce přistupovat individuálně. Více se můžete dozvědět v části Bezpečnost investice.

 • Mohu nesplacenou půjčku vymáhat i sám?

  Ano, je to možné. Žlutý meloun má ovšem propracovaný systém vymáhání pohledávek, na kterém spolupracuje s renomovanou právní kanceláří, která se specializuje na tuto činnost. Pokud byste přesto preferovali samostatné řešení tohoto problému, poskytneme Vám všechny právní podklady včetně identity dlužníka.

 • Kolik půjček zvykne mít zpoždění?

  Není jich mnoho. Téměř 95% půjček je splácených bez prodlení, případně s malým zpožděním. Je zcela běžné, že lidé v rámci svých každodenních povinností zapoměnou na splátku a zaplatí o pár dní později. Ve zbývajících případech se již může jednat o vážnější prodlení, kde Žlutý meloun půjčku aktivne vymáhá.

  Aktuální výkonnost portfolia najdete na naší webové stránce v části Statistiky.

 • Platím za investování poplatek?

  Jediný průběžný poplatek, který budete platit je měsíční poplatek za správu Vaší investice. Jeho výška je 1% z měsíčních plateb které inkasujete. V případě investice do CashFree půjček je poplatek nižší a to pouze 0,33%. Tento poplatek Vám strhneme automaticky z přijatých plateb. Pokud by Vám ale dlužník splátku nezaplatil, z této částky Vám žádný poplatek strhnutý nebude.

 • Kde jsou uloženy moje peníze, po dobu kdy nejsou investovány v půjčkách?

  Peníze, které převedete na Váš účet na Žlutém melounu, jsou uloženy v bance na samostatném klientském účtu až do momentu, kdy jsou poskytnuty žadatelům. Nejsou to peníze společnosti iService, a.s. Tyto prostředky jsou uloženy v bance na samostatném účtě odděleném od jiných bankovních účtů společnosti. Tyto prostředky zároveň podléhají bankovní ochraně (pojištění) vkladů prostřednictvím Fondu pojištění vkladů (zřízený podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách) a patří jedině a výlučně investorům. Více informací o Fondu pojištění vkladů najdete na www.fpv.cz.

 • Jak funguje financování půjček - aukce?

  Žadateli, který prošel pozitivně naším posouzením spustíme aukci na financování půjčky. Do této aukce můžete následne investovat. Na Žlutém melounu máme dva typy aukce – Standardní aukce a Jistá investice.

  Každá standardní aukce má priřazenou doporučenou úrokovou sazbu, která odpovědá rizikovému profilu žadatele. Do aukce investujete minimální částku 500 CZK a maximálne 6 500 CZK za sazbu, kterou si určíte sami. Sazba může být také vyšší nebo nižší jako doporučená sazba. Když se naplní celá výše aukce, která trvá maximálne 14 dní, se doba trvání aukce skrátí na 24 hodin, počas kterých můžete do aukce stále investovat. Systém vždy automatický vyřazuje nabídky investorů s vyššími úrokovými sazbami a nahrazuje je lepšími nabídkami. Pokud by byla Vaše nabídka vyřazena, máte možnost zadat novou nabídku s nižší úrokovou sazbou.

  Žadatel může aukci ukončit i předčasně a akceptovat dosud získanou výši a nabídnuté podmínky, tedy i v případě, že dosud nezískal 100 % očekávané půjčky. Podmínkou je, aby získaná půjčka dosáhla výše alespoň 10.000 CZK.

  Po uplynutí času na financování půjčky má žadatel možnost půjčku akceptovat, pokud souhlasí se získanými podmínkami, nebo ji zamítnout. Půjčka se vždy akceptuje jako celek, neodsouhlasují se jednotlivé nabídky investorů.

  Aukci Jistá investice používáme pro úverové produkty, pri kterých stanovíme pevnou úrokovou sazbu. Jde hlavně o interní a externí refinancování a CashFree produkty. Vy se tak může rozhodnout, zda je investice za daných podmínek pro Vás výhodná či nikoliv. V případě realizace investiční nabídky máte však jistotu, že Vaše nabídka nebude vyřazena nabídkou jiného investora, jelikož se financování po dosažení 100 % automaticky ukončí. 

  Když zadáte ponuku do aukce, je možné ji v průběhu aukce ještě upravit. Můžete zvýšit její celkovou hodnotu, a / nebo snížit úrokovou sazbu, kterou původně zadali.

 • Co jsou CashFree půjčky?

  Jde o účelovou půjčku na úhradu první části kupní ceny novostavby kupované žadatelem. Tyto půjčky poskytujeme ve spolupráci s renomovanými developery. Půjčky jsou poskytovány v částkách do 50 000 EUR a za pevnou úrokovou sazbu 5,9% ročně. Největším rozdílem oproti standardní půjčce je smluvní garance developera vrácení jistiny úvěru. Vy tak máte jistotu, že v případě problémů žadatele se splácením půjčky je Vaše investice v bezpečí.

 • Jak funguje Rychlá půjčka?

  Jde o bezúčelovou půjčku ve výši 100 až 500 EUR, kterou si žadatel bere se splatností 30 dní. Po jejich uplynutí může půjčku buď celou splatit, nebo požádat o prodloužení splatnosti o 5 měsíců. V tom případě splácí jistinu a příslušný úrok v pravidelných měsíčních splátkách. Vaše investice do této půjčky je proto od počátku nastavena na dobu 6 měsíců, které kryje celou potenciální dobu splatnosti. Den splatnosti půjčky může být kterýkoliv pracovní den měsíce, přičemž půjčka nabízí atraktivní zhodnocení 26,4% p.a. v ratingové tříde HR.

 • Jak funguje automatické investování?

  V případě že nechcete zadávat investiční nabídky jednotlivě, můžete využít naší unikátní funkci autoinvest, která bude činit investiční nabídky za Vás. V rámci nastavení si zvolíte jednu ze třech předvolených investičních strategii, nebo si vytvoříte Vaši vlastní. Autoinvest dále obsahuje funkci optimalizace výnosů, ta zadává nabídky za maximální možnou úrokovou sazbu, které lze u dané půjčky dosáhnout.

  Autoinvest můžete používat samostatně, ale i jako doplněk k manuálnímu zadávání investičních nabídek.

 • Mohu svoji investici ukončit i dříve, než je půjčka splatná?

  Ano, v případě že chcete inkasovat peníze vložené do Vaší investice dříve, než je půjčka splatná, můžete celou Vaši investici prodat na Sekundárním trhu půjček jinému investorovi. Určíte si za kolik byste investici chtěli prodat a s novým investorem si dohodnete přesné podmínky.

 • Jak inkasuji měsíční splátky mojí investice?

  Ve chvíli, kdy dlužník zaplatí měsíční splátku půjčky, část splátky připadající na Vaši investici (včetně úroku) se připíše na Váš účet na Žlutém melounu. Tyto peníze můžete opět investovat do dalších půjček jiným dlužníkům, nebo si je převést na Váš bankovní účet.

 • Mohu si vybrat peníze ze splátek?

  Samozřejmě, veškeré peníze nevázané v půjčkách (nebo nabídkách, které ještě nejsou akceptované nebo zamítnuté dlužníkem), včetně inkasovaných měsíčních splátek, si můžete kdykoliv převést zpět na Váš bankovní účet.

 • Mohu reinvestovat peníze ze splátek?

  Je to doporučený způsob využití Vašich peněz. Peníze ze splátek si můžete samozřejmě kdykoliv převést na Váš bankovní účet. Pokud je reinvestujete do nových půjček, Vaše peníze budou i nadále na Žlutém melounu vydělávat.

 • Jak se daní příjem získaný z půjček na Žlutém melounu?

  Na Žlutém melounu dosahuje investor úrok z půjčky, který je předmětem daňového zákona a podléhá zdanění ve smyslu jeho ustanovení. Žlutý meloun za investory nehradí daně vyplývající z jejich výnosů dosažených investováním do půjček realizovaných přes tento systém. Je proto na každém investorovi, aby si tuto zákonnou povinnost splnil. Jak postupovat při plnění daňových povinností se dozvíte v části Daně a odvody.

 • Jak funguje sekundární trh půjček?

  Na sekundárním trhu půjček můžete prodat jakoukoliv svoji investici realizovanou přes náš portál jinému investorovi, který má zájem o její koupi.

  Vy si určíte cenu, za kterou by ste chceli svojí investici prodat. Za tuto cenu se investice prodá v případe zájmu okamžitě. Jiný investor Vám může navrhnout nižší částku, je pak na Vás zda danou nabídku akceptujete. Investice se dá koupit nebo prodat pouze jako celek.

  Cena půjčky se určuje jako diskont / prémie k aktuálnímu zůstatku jistiny. Pokud by v mezičase proběhla splátka půjčky, půjde na účet investorovi, který je v době splátky jejím vlastníkem. V tomto případě se aukce na sekundárním trhu také ruší, protože dojde ke změně úvodních podmínek.

  Maximální doba nabídky k prodeji je 14 dní. Pokud se do daného času investice neprodá, a chcete ji stále prodat, máte dvě možnosti:

  - Investici opět nabídnete k prodeji, ale za nižší cenu. Minimální snížení pro splácených investicích (včetně těch co mají zpoždění max 30 dní) je 0,1 % z její předchozí ceny. Minimální snížení pro investice v prodlení (větší než 30 dní) je 1,0 % z její předchozí ceny. Minimální snížení pro zosplatnené / právní vymáhány investice je 5,0 % z její předchozí ceny.

  - Investici znovu zadáte na prodej bez omezení ceny, ale nejdříve až o 30 dní od ukončení neúspěšného prodeje.

  Uvedené omezení platí i v případě, že Vaši nabídku ručně zrušíte před časem jejího ukončení. Zároveň však, pokud je nabídka zrušena z důvodu inkasování splátky, je možné ji opětovně zadat na prodej bez omezení na ceně.
  Do části Sekundární trh se dostanete přes linku ve vrchní liště Vašeho účtu nebo z boxu Sekundární trh, který se nachází v Investičním terminálu.

 • Jak se počítá čistý investiční výnos investora, čistá úroková sazba a risk vintages?

  Čistý měsíční výnos investora a Čistá úroková sazba po zohlednění defaultu

  Vstupní hodnoty pro výpočet Čisté úrokové sazby jsou počítány přes takzvanou sníženou splátku. Ta je spočítána jako měsíční splátka z objemu celého portfolia a tvoří ji splatná jistina, řádný a sankční úrok a poplatky. Tato splátka je následně snížena o poplatky investora a výšku předpokládané ztráty zosplatenených půjček na základě aktuální dosahované míry úspěšnosti vymáhání. Z finální výšky splátky je použitím průměrné vážené doby splatnosti a částky původní jistiny vypočítaný aktuální úrokový výnos, který portfolio dosahuje. Metodika čisté úrokové sazby je použita pro výpočet aktuální individuální výnosnosti investora i výnosnosti portfolia půjček na Žlutém melounu.

  Použitím tohoto výpočtu jsme schopni v kterémkoliv čase prezentovat výnosnost celého portfolia půjček, bez ohledu na to, že mají různou splatnost nebo úrokovou sazbu. Výsledná výnosnost je počítána na roční bázi (p.a.).

  Čistý výnos investora se počítá vždy po ukončení kalendářního měsíce a uvádí čistou výnosnost k předchozímu měsíci.


  Vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, takzvané Risk Vintages (na statistické stránce)

  Risk Vintages jsou standardní nástroj ke srovnání vývoje kvality úvěrového portfolia v rámci risk managementu. Graf ukazuje, jak se vyvíjel poměr problémových půjček oproti těm řádně splácen podle měsíců následujících od jejich poskytnutí. Uživatel má tak přehled, jaký podíl defaultu dosahují úvěry ve stejném časovém horizontu od poskytnutí, ale pro časovo odlíšené portfólia  (čili roky kdy byly poskytnuty).


 • Co je Notifikační centrum?

  Na Žlutém melounu máte k dispozici funkcionalitu Notifikačního centra s unikátními vlastnostmi.

  Vstup do Notifikačního centra najdete v horní liště uživatelského účtu, kde přibylo nové tlačítko "Nástěnka". Hlavní funkcionalitou Notifikačního centra je Nástěnka, na kterou budete dostávat všechny zprávy a upozornění ohledně Vašeho využívání Žlutého melounu. Jde o zprávy, které dostáváte emailem, rozšířené o nové oznámení, které Vám pomohou při plnohodnotném využívání systému. Zprávy jsou rozděleny do několika sekcí podle toho, čeho se týkají. Seznam sekcí naleznete i na levé straně obrazovky. Pokud na některou sekci kliknete, zobrazí se Vám zprávy pouze z ní. Zprávy také můžete označovat jako přečtené buď v detailu každé zprávy, nebo hromadně v tabulce seznamu sekcí.

 • Jak mohu následovat jiného uživatele, co o jeho aktivitách uvidím a mohu zablokovat pokud nechci, aby mě někdo následoval?

  V rámci Notifikačního centra na Žlutém melounu můžete "následovat" jiné investory. Znamená to, že do notifikací dostanete zprávu, když následovaný investor zadá investiční nabídku, otázku, nabídku k prodeji na sekundárním trhu, příspěvek na fóru, nebo se mu zvýší investiční limit, či si zadá autoinvest. Následovat investora můžete přímo v okně jeho veřejného profilu, které se zobrazí po přejetí myši nad uživatelským jménem v aukcích nebo na diskusním fóru, nebo si ho v Notifikační centru vyhledáte podle jména uživatele. Informace o tom, že Vás někdo následuje se Vám zobrazí na Nástěnce ve zprávách, a také v přehledu investorů, kteří Vás následují. Pokud si nepřejete, aby Vás některý investor následoval, můžete ho jednoduše zablokovat.

  V této souvislosti také máte možnost poslat všem investorům, kteří Vás následují krátkou zprávu. Zpráva, kterou můžete napsat v části nad Nástěnkou, se po odeslání zobrazí všem investorům, kteří Vás následují v rámci jejich zpráv na Nástěnce.

 • Mohu si nastavit, které emailové zprávy chci dostávat?

  Ano, u většiny emailových zpráv máte možnost si zvolit, zda tyto typy emailů chcete dostávat nebo Vám stačí oznámení, které se Vám zobrazí na Nástěnce v rámci Notifikačních centra.

  Nastavení emailů naleznete v části Profil uživatele.

 • Mobilní aplikace

  Žlutý meloun má vlastní mobilní aplikaci pro investování a správu investičního účtu. Mobilní aplikace Vám zjednoduší a zrychlí přístup na Váš účet, i když nejste u svého počítače.

  Aplikace Vám umožní zejména:
  - Jednoduchý a rychlý přístup na Váš investiční účet
  - Sledování stavu, výnosnosti a skladby Vašeho investičního portfolia
  - Přístup k aktuálním investičním nabídkám
  - Investice do nových půjček
  - Dotaci, konverzi nebo výběr z účtu
  - Přístup na Nástěnku a sledování všech notifikací o Vašem portfoliu

  Aplikace je aktuálně dostupná pro mobilní zařízení, které využívají operační systém Android, které používá Většina našich uživatelů. Nezapomínáme však ani na vlastníky Apple zařízení s operačním systémem iOS, pro jejichž také připravujeme verzi mobilní aplikace.

  Aplikaci si můžete stáhnout v obchodě Google play

  Mobilní aplikaci je možné využívat, pouze pokud máte ukončenou registraci investora na Žlutém melounu. Pokud registraci ještě nemáte, zaregistrujte se nebo dokončete Vaši registraci.

  Pro využívání aplikace je třeba, abyste měli Vaše mobilní zařízení připojené na internet. Aplikace v současnosti nepodporuje offline režim.

  Do budoucna se můžete těšit i další funkcionality. Půjde zejména o:
  - Přehled a detail aktivních a ukončených investic
  - Prodej a investice na Sekundárním trhu
  - Zprávu Autoinvestu
  - Následování investorů a skupinové zprávy
  - Přehled transakcí
  - Další grafy a analytické nástroje pro portfolio
  - Možnost registrace nového uživatele

Půjčky Zobrazit vše


 • Kdo si může na Žlutém melounu půjčit?

  Prostřednictvím Žlutého melounu si mohou půjčit všichni obyvatelé Slovenské a České republiky s trvalým pobytem v jedné z těchto zemí, kteří jsou starší 18 let. Žadatelé o půjčku musí splňovat minimální stanovená kriteria ratingu klienta a finanční schopnosti splácet půjčku.

 • Kolik a na jak dlouho si mohu půjčit na Žlutém melounu?

  Prostřednictvím Žlutého melounu si můžete půjčit minimálně 10.000 CZK a maximálně 250.000 CZK. Doba splatnosti půjček je od 3 měsíců po 5 let. Prostřednictvím Žlutého melounu jsou poskytovány bezúčelové půjčky (nemusíte dokládat způsob jejich využití) a účelové půjčky. Přesný produkt si žadatel zvolí při žádosti o půjčku. Půjčky jsou bez zajištění fyzickými aktivy.

 • Jaké úrokové sazby mohu získat?

  Prostřednictvím Žlutého melounu si můžete půjčit za skvělých podmínek. Úrokové sazby se v případě bonitních žadatelů pohybují od 5,9 % p.a. do 9,6 % p.a. V případě žadatelů s nižším ratingem to může být více.

  Přesná výše úrokové sazby závisí na ratingu žadatele a na konkrétních nabídkách investorů na financování půjčky. Výsledná úroková sazba se počítá jako vážený průměr úrokových sazeb nabídnutých investory na financování Vaší půjčky. Nabídky investorů a výsledné parametry půjčky má dlužník možnost akceptovat nebo odmítnout.

  Úroková sazba je fixní po celou dobu splácení půjčky.

 • Jak si mohu zlepšit svoji úrokovou sazbu?

  Na rozdíl od jiných společností poskytujících úvěry, na Žlutém melounu můžete přesnou úrokovou sazbu, za kterou si půjčujete, sami přímo ovlivňovat. Úroková sazba závisí primárně na Vaší ratingové třídě. Předložením výpisu ze svého úvěrového registru nebo přidáním spoludlužníka máte možnost snížit svojí úrokovou sazbu, a to na celou dobu splatnosti.

 • Co je ratingová třída?

  Každý žadatel o půjčku na Žlutém melounu prochází procesem komplexního hodnocení žadatele, ve kterém ověřujeme jeho kredibilitu a schopnost splácet svoje závazky. Žadatelovi o půjčku, který pozitivně projde hodnocením je přidělena ratingová třída: AA, A, B, C, D, D- a HR.

  AA představuje nejméně rizikovou třídu klientů s velmi vysokým předpokladem řádného splácení jejich závazků. Třída HR je přiřazena nejvíce rizikovým žadatelům.

 • Jaké zajištění je vyžadováno?

  Půjčky získané prostřednictvím Žlutého melounu nejsou zajištěny fyzickými aktivy.

 • Jak rychle mohu získat půjčku?

  Žlutý meloun posoudí Vaši žádost do dvou pracovných dnů. Následně spustíme financovaní Vaší půjčky, které trvá zvyčejne do 7 dnů, maximálne však 14 dní. Financování půjčky Jistý úrok trvá maximálně 14 dní. Jako žadatel máte možnost financování kdykoliv předčasně ukončit a akceptovat do té doby nabídnuté podmínky financování. financování můžete ukončit i před dosažením 100 % výše Vaší půjčky, musí ale dosáhnout alespoň částky 10.000 CZK.

 • Jak funguje financování půjček?

  Financování půjčky trvá maximálně 14 dní, nicméně pokud se žádost naplní na 100 %, doba financování se zkrátí na následující 1 den. Po tuto dobu Vám investoři nabízejí částky na financování půjčky a úrok, za který jsou Vám ochotni půjčit. Úroková sazba na Vaši půjčku se počítá jako vážený průměr nabídek jednotlivých investorů. V průběhu financování se Vás investoři mohou ptát na dodatečné otázky, nezapomeňte je sledovat a na otázka odpovídat. Můžete tak zvýšit Vaši důvěryhodnost. Ve chvíli kdy je půjčky naplněna na 100 %, můžete financování předčasně ukončit a akceptovat získané podmínky, nebo můžete ve financování pokračovat a čekat na nabídky dalších investorů. Systém vždy automaticky vyřazuje nabídky investorů s vyššími úrokovými sazbami a nahrazuje je lepšími nabídkami, tím Vám zabezpečuje nejlepší možné podmínky.

  Po uplynutí doby financování máte možnost půjčku akceptovat v případě, že souhlasíte se získanými podmínkami, nebo ji odmítnout. Půjčka se vždy akceptuje jako celek, neodsouhlasují se jednotlivé nabídky investorů.

  Refinancování funguje podobně jako financování typu Jistý úrok. Jediný rozdíl je, že investoři nemohou činit nabídky s vyšší úrokovou sazbou, než jaká je určena v žádosti o půjčku.

 • Co se stane, pokud se moje půjčka nenaplnila na 100 %?

  V případě, že se Vaše půjčka nenaplnila na 100 % Vámi požadované částky, ale souhlasíte s jejími podmínkami, máte možnost ji přesto akceptovat. Podmínkou je, aby získaná půjčka dosáhla minimálně 10.000 CZK.

  V případě, že nechcete sumu a parametry půjčky získané v tomto financování akceptovat, můžete je odmítnout a opětovně si otevřít nové financování. Podívejte se před tím na naše tipy na vytvoření úspěšného financování půjčky.

 • Musím vždy akceptovat nabídky investorů na financování mojí půjčky?

  Ne, po ukončení financování máte možnost půjčku akceptovat, pokud souhlasíte se získanými podmínkami, nebo ji odmítnout. Půjčka se vždy akceptuje jako celek, neodsouhlasují se jednotlivé nabídky investorů.

 • Jak připravím úspěšné financování?

  Žádosti o půjčku, které jsou důkladně vyplněné, to znamená, že mají konkrétní informace a důsledně zdůvodňují, proč si chce žadatel půjčit, jaké má zázemí a proč je pro investory důvěryhodný, mají mnohem vyšší pravděpodobnost, že získají dostatek investorů na pokrytí celé požadované sumy za nejlepších podmínek. Nepodceňujte důsledné vyplnění všech formulářů, pokud chcete úspěšně žádat o financování půjčky a získat co nejvýhodnější podmínky. Tipy jak vytvořit úspěšné financování najdete v části Jak vytvořit úspěšnou žádost o půjčku.

 • Uvidí investoři a jiní uživatelé při financování moje osobní údaje?

  V systému vystupujete anonymně pouze pod uživatelským jménem (Nick name). Vaše osobní údaje jsou v bezpečí. V žádosti se nezveřejňují žádné osobní údaje žadatelů, ale pouze všeobecné informace o nich a jejich půjčce. Totožnost dlužníků může být odhalena investorem pouze v případě, že dlužník nesplácí půjčku, a to pouze v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami používání portálu Žlutý meloun.

 • Jak splácím svoji půjčku?

  Půjčky na Žlutém melounu se splácejí měsíčně, podle splátkového kalendáře, který od nás dostanete při poskytnutí půjčky. Každý měsíc splácíte stejnou sumu. Výjimkou je pouze poslední měsíc, kdy se výše splátky přizpůsobuje přesnému dni, kdy byla půjčka poskytnuta. Každý dlužník platí na jednu půjčku jen jednu splátku měsíčně. Rozložení splátky mezi jednotlivé investory, kteří do půjčky investovali, zabezpečuje automaticky náš systém. Průběh splátek Vaší půjčky můžete také sledovat v části Můj Žlutý meloun.

  Doporučujeme Vám zřídit si na Vašem bankovním účtu trvalý příkaz, který každý měsíc automaticky odešle sumu Vaší splátky. Poctivým a včasným splácením dluhu nejen předejdete možným sankcím, ale můžete si tím výrazně zlepšit podmínky, stejně jako výši, jakékoliv Vaší půjčky v budoucnu.

 • Co se stane, pokud se opozdím se splátkou půjčky?

  Pokud se opozdíte s měsíční splátkou Vaší půjčky, Žlutý meloun Vás na na tuto skutečnost upozorní, a pokud nedojde k rychlé nápravě, spustí standardní proces vymáhání, jako používají i jiné finanční instituce na trhu. Nejlepším řešením bude, pokud se při jakýchkoliv potenciálních náznacích možných problémů se splácením Vaší půjčky co nejdříve obrátíte na nás, díky tomu budeme moci nalézt společné řešení vzniklého problému.

 • Mohu svoji půjčku splatit i předčasně?

  Ano, Vaši půjčku můžete kdykoli částečně nebo celkově předčasně splatit. Splacení je realizováno vždy k datu přavidelní splátky. Napište nám předem Vaší požadavku o splacení na adresu zlutymeloun@zlutymeloun.cz a zašleme Vám detailní instrukce jak postupovat.

 • Mohu si půjčit vícekrát?

  Ano, prostřednictvím Žlutého melounu si můžete požádat i o více půjček současně. Jejich celková výše (aktuální stav nesplacené jistiny) však nesmí překročit maximální limit, který je určen Vaší schopností splácet půjčky. Zároveň platí, že o další půjčku můžete požádat až po uplynutí 6 měsíců od poskytnutí první půjčky, pokud tuto půjčku řádně splácíte. Právě řádné splácení půjčky je předpoklad, který Vám může zajistit lepší podmínky na financování Vašich dalších půjček.

 • Jaké smlouvy podepisuje dlužník?

  V procesu žádosti Vás vyzveme k vyjádření souhlasu s Podmínkami používání našeho portálu, spracováním Vašich osobních údajů a Všeobecnými obchodními podmínkami. Tihle souhlasy Vás k ničemu nezavazují a na jejich základě můžeme posoudit Vaši žádost a zahájit financování půjčky. Pokud je financování úspěšné, půjčka bude poskytnuta na základě podpisu Smlouvy o zápůjčce, která obsahuje všechny potřebné detaily – zejména výši půjčky, její splatnost, úrokovou sazbu, RPSN, nebo výpočet a termíny splátek půjčky.

 • Proč byla moje žádost zamítnuta?

  Peníze, které žadatelé na financování jejich půjček dostávají, nejsou naší společnosti, ale jsou majetkem konkrétních lidí, kteří takto poskytují svoje úspory. Pro všechny, kteří investují nebo si půjčují na Žlutém melounu, je důležité, aby byl celý systém bezpečný a poskytoval ty nejlepší podmínky. Z těchto důvodů je nezbytné, aby žadatelé, kteří žádají o půjčku, splňovali veškeré předpoklady pro její řádné splácení.

  Z tohoto důvodu důkladně prověřujeme každou žádost o půjčku, zjišťujeme rizikový profil žadatele a jeho předpoklady půjčku řádně splácet. Pokud byla Vaše žádost zamítnuta, nemůžeme Vám sdělit konkrétní okolnost, která to zapříčinila. Souvisí to s našimi pravidly, jejichž úkolem je zabránit jakémukoliv narušení celého systému.

  Je nám líto, pokud jsme Vaši žádost zamítli, zkuste však požádat o půjčku o několik měsíců později, pokud u Vás nastanou výraznější pozitivní osobní a pracovní změny.

 • Jak probíhá proces online autorizovaného ověření?

  Online autorizované ověření přes bankovní účet probíhá na základě směrnice Evropské unie PSD2 (anglicky Payment Services Directive 2), která vstoupila v platnost v lednu 2018. Tato směrnice upravuje platební služby na vnitřním evropském trhu. Evropské unie má pomocí této úpravy za cíl zejména zvýšení ochrany spotřebitele, jelikož zpřísňuje bezpečnostní požadavky pro elektronické platby a zároveň umožňuje poskytování nových platebních služeb. Mezi nejvýznamnější novinky patří zpřístupnění vybraných bankovních služeb licencovaným třetím stranám prostřednictvím technologického rozhraní API (Application Programming Interface). Prostřednictvím těch je možné získat vybrané informace o platebním účtu - samozřejmě vždy na základě souhlasu klienta. Aby klienti mohli komfortně využívat tyto služby a zároveň byly garantovány nejvyšší bezpečnostní standardy, tak pro svou bezpečnost klient zadává své přihlašovací údaje výlučně v zabezpečeném prostředí své banky.

  Využívání služeb na základě směrnice PSD2 vyžaduje licenci a tyto subjekty spadají pod dohled příslušných národních autorit. Na Slovensku je takovou autoritou Národní banka Slovenska.

  Společnost iService, a.s. neprovádí tuto činnost přímo, ale spolupracuje se společnostmi SaltEdge Limited (registrační číslo 11178811, s adresou 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ, Velká Británie), s licencí vydanou FCA dne 25.03.2019 s územní platností pro velkou Británii a společností fino run GmbH (registrační číslo HRB17459, se sídlem Universitätsplatz 12, 34127 Kassel, Německo), platební institucí volně poskytující cehraničné služby na území ČR ve smyslu licence vydané BaFin dne 09.02.2021.

  Díky této inovaci, nemusí žadatel o půjčku žádat svou banku (přímo nebo přes internet banking) o výpis ze svého účtu, který je potřebný pro ověření a schválení žádosti o půjčku, ani následně ho manuálně nahrávat do systému Žlutého melounu, ale stačí jen potvrdit souhlas s autorizovaným online ověřením a vše proběhne v systému automaticky.