High risk půjčky

Více info >>>

High-Risk HR půjčky jsou nejvíce rizikovou třídou půjček na Žlutém melounu. Tento rating může být přidělen buď standardní půjčce, kde nebylo možné ověřit všechny potřebné informace o žadateli, nebo u produktu Rychlá půjčka, určený na krátkodobé financování malých částek. V obou případech je ale celkové hodnocení žadatele dostatečné k tomu aby měl dostatečný předpoklad řádného splácení půjčky.

Pro vyšší rizikovost doporučujeme investice do HR půjček pouze zkušeným investorům, kteří jsou si, navzdory vyšším možným výnosům, dostatečně vědomi i vyššího rizika spojeného s jejich investicí.

Do HR aukcí nedoporučujeme zadat nabídku investorům, kteří na Žlutém melounu nepreinvestovali více než 25.000 CZK nebo 1.000 EUR.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 27. 5. 2020 23:31