Kolektivní půjčování

Kolektivní půjčky inovacemi transformují starý způsob bankovnictví. Dělají ho transparentnějším, lidštějším a efektivnějším. Na rozdíl od tradičních poskytovatelů půjček umožňují rozdělit zisk mezi ty, kteří jej svými penězi umožňují – mezi lidi. A nejen to, vynecháním drahých mezičlánků jsou půjčky mnohem výhodnější.

VÝHODNĚJŠÍ PRO LIDI

Prostřednictvím kolektivních půjček lidé, kteří mají volné prostředky, půjčují přímo těm lidem, kteří je potřebují. Přímým půjčováním bez zbytečných a drahých prostředníků, získávají žadatelé půjčku za výhodnějších podmínek, než za jakých by ji získali v běžných finančních institucích, a investoři získávají vyšší výnosy z vložených peněz, protože jim zůstane celý úrokový výnos.


CO PRO VÁS ŽLUTÝ MELOUN ZABEZPEČUJE

REALIZACI PŮJČEK:

Zajišťujeme správu aukcí půjček a plynulý proces poskytování půjček, tak aby obě strany investoři a žadatelé o půjčku měli maximální komfort.
Zajišťujeme komplexní administrativní zázemí pro půjčky, stejně jako všechny potřebné smluvy pro dlužníky a investory. Smlouvy splňují všechny právní normy a kritéria nejvyšší ochrany klienta.
Zabezpečujeme distribuci peněžních prostředků mezi všemi zúčastněnými stranami.

BEZPEČNOST A OCHRANU:

Naši úvěroví analytici zajišťují personální verifikaci a komplexní hodnocení rizika každého dlužníka, který si chce prostřednictvím Žlutého melounu půjčit.
Ověřujeme finanční bonitu každého žadatele a jeho schopnost splácet budoucí měsíční splátky.
Žlutý meloun přiřazuje každému žadateli, který projde hodnocením s pozitivním výsledkem, ratingovou skupinu. Na základě přiřazené skupiny je doporučena úroková sazba, která odráží jak rizikovost dlužníka, tak požadavky na návratnost investice ze strany investora.
Pomáháme investorům řídit a diverzifikovat jejich individuální míru rizika.
Zabezpečujeme aktivní monitorování splátek, včasnou identifikaci případných problémů a celý proces soft i hard vymáhání v případě nesplácení měsíčních splátek ze strany dlužníků.

PROVOZ ŽLUTÉHO MELOUNU:

Zákaznický servis a uživatelskou podporu, která je Vám neustále k dispozici.
Náš tým úvěrových analytiků individuálně hodnotí každého žadatele a každou žádost o půjčku.
Náš IT tým dohlíží na plynulý provoz systému, jeho permanentní bezpečnost a stále hledá nové možnosti, jak celý systém zefektivnit a učinit jej ještě atraktivnějším.
Náš marketingový tým sleduje podmínky úvěrů na trhu a dohlíží na to, aby byl Žlutý meloun pro všechny jeho uživatele co nejvýhodnější. Zabezpečuje také aktivní marketing tak, abychom investorům mohli přinést dostatek nových a kvalitních žádostí o půjčku a na druhé straně žadatelům dostatek investorů pro financování jejich půjček.

Speciálně pro investory přinášíme:

Zcela novou možnost kam investovat své volné prostředky a vydělávat vysoce atraktivní výnosy.
Ověřujeme a investorům poskytujeme celou řadu informací potřebných k provedení rozhodnutí při investování do konkrétních půjček.
Pomáháme investorům správně určit a vyhodnocovat akceptovanou míru jejich rizika a správnou míru očekávané návratnosti investic.


O nás

 1. Mimořádná splátka půjčky

  Srpen 2023

  Zavedli jsme možnost mimořádných splátek půjček. Klient, který má volné zdroje, může udělat mimořádnou splátku své půjčky a snížit si tak její budoucí splátky.

 2. Nová mobilní aplikace

  Květen 2023

  Představili jsme novou mobilní aplikaci pro Android a iOS. Mobilní aplikace Žlutého melounu našim uživatelům zjednodušuje a zrychluje přístup na účet, i když nejsou u svého počítače.

 3. Nový produkt - CashFree Realitní

  Březen 2023

  Představili jsme nový produkt na financování bydlení – Realitní půjčku. Půjčka může nahradit bankovní hypotéku nebo ve formě překleňovacího úvěru pomůže klientovi získat peníze na dobu, než si vypořádá své nové bydlení.

 4. Překročení hranice 10 mil. EUR ročně poskytnutých půjček

  Prosinec 2022

  Navzdory náročnému externímu prostředí byl rok 2022 naším historicky nejúspěšnějším rokem a překročili jsme hranici 10 milionů EUR ročně poskytnutých půjček.

 5. Zvýšení částky půjček

  Červen 2022

  Zvýšení maximálních částek půjček na 15 000 EUR u bezúčelových půjček a na 50 000 EUR u realitních CashFree půjček.

 6. Překročení hranice 25 mil. EUR poskytnutých půjček

  Prosinec 2021

  Od svého vzniku Žlutý meloun neustále roste a nabírá na síle. V roce 2019 se přes platformu poskytly půjčky v objemu 3,1 mil. EUR. V roce 2020 to bylo 4,6 mil. EUR a v roce 2021 6,1 mil. EUR. Na konci roku jsme dosáhli milník 25 mil. EUR celkově poskytnutých půjček.

 7. Nová generace skóringového modelu

  Říjen 2021

  Zavedení další generace skóringového modelu s vyšší statistickou silou, se zohledňováním dalších parametrů a nových postupů při ověřování žadatelů a jejich žádostí.

 8. PSD2 - online autorizované ověření bankovního účtu

  Květen 2021

  Zjednodušili jsme proces žádosti o půjčku pomocí online autorizovaného ověření bankovního účtu, které probíhá na základě směrnice Evropské unie PSD2. Už není potřeba dokladovat výpisy z účtu, ale stačí udělit souhlas a systém se bezpečnou formou spojí s bankou žadatele.

 9. Nová funkcionalita - Investiční půjčka

  Listopad 2020

  Představili jsme novou funkcionalitu, tkz. Investiční půjčky, kterou mohou investoři využít při refinancování půjček, ve kterých mají aktivní investici. Do nové aukce, tak mohou investovat využitím zdrojů vázaných v původní půjčce, a ne volných zdrojů.

 10. Překročení hranice 500 tis. EUR měsíčně poskytnutých půjček

  Září 2020

  I navzdory ztíženým podmínkám jsme se z krátkodobého poklesu objemu měsíčně poskytnutých půjček v důsledku pandemie COVID-19 rychle zotavili, a po létě jsme dosáhli nové rekordy. Celkově rok 2020 výrazně překonal všechny předchozí roky.

 11. Nový produkt - Potřebná půjčky

  Březen 2020

  Jako součást opatření na limitaci vlivu pandemie COVID-19 jsme zavedli nový produkt - Potřebnou půjčku. Ta je určena lidem s ratingem AA - C, kterým byl v důsledku momentální situace na trhu dočasně snížený příjem nebo se zvýšily jejich rodinné výdaje.

 12. Opatření na limitaci vlivu pandemie COVID-19

  Březen 2019

  Zavedení opatření na limitaci vlivu pandemie viru COVID-19 na operativní provoz, rizikové pravidla a naše portfolio. I díky nim zůstal vývoj kvality a výnosnosti portfolia na Žlutém melounu nadále velmi zdravý.

 13. Investice do půjček významných světových poskytovatelů úvěrů

  Listopad 2019

  Žlutý meloun ve spolupráci s partnerskou společností REDLEE přinesl pro své klienty unikátní investiční produkt investování do půjček významných světových poskytovatelů úvěrů. Všechny investice jsou zaručené garancí poskytovatelů úvěrů.

 14. Partnerský portál pro finanční poradce

  Leden 2019

  Partneři, finanční poradci a jejich klienti jsou pro nás velmi důležití. I z tohoto důvodu jsme jim chtěli zjednodušit fungování v rámci našeho systému a představili jsme nový Partnerský portál pro zadávání jejich žádostí, registraci investorů i správu klientů.

 15. Dotace účtu pomocí QR kódů

  Prosinec 2018

  Neustále se snažíme vylepšovat naše služby a přinášet novinky a inovace. I z tohoto důvodu jsme zavedli personalizované QR kódy pro snadnou dotaci investičního účtu.

 16. Mobilní aplikace

  Listopad 2018

  Návštěvnost internetových stránek z mobilních zařízení neustále roste a bude dále růst. To platí i pro náš portál. I proto jsme vyvinuli novou investorskou mobilní aplikaci pro snadnější investování a správu účtu.

 17. Rozšiřování sítě partnery pro prodej úvěrových a investičních produktů

  Srpen 2018

  Spoluprací s obchodními partnery a sítěmi finančních poradců jsme zahájili již v roce 2017. Zájem partnerů, jakož i jejich klientů, o naše úvěrové investiční produkty výrazně vzrostl zejména v souvislosti s představením našich nových produktů.

 18. Nové zabezpečené portfolio v Autoinveste

  Červenec 2018

  Oblíbenost našich zabezpečených půjček na financování realit neustále roste. I z tohoto důvodu jsme zavedli samostatné investiční portfolio v rámci Autoinvestu, které investuje jen do těchto nejbezpečnějších půjček.

 19. Možnost dofinancování půjčky a částečná akceptace financování

  Červen 2018

  Žadatelům, kteří nedosáhli požadované podmínky půjčky jsme umožnili jednoduše požádat o dofinancování své půjčky, jakož i vylepšit si její podmínky pomocí dodatečného vyřazení nabídek s nejvyšší sazbou.

 20. Integrace pravidel GDPR do procesů a smluv

  Květen 2018

  Ochrana údajů našich klientů byla a je pro nás velmi důležitá. Nové legislativa v rámci GDPR si vyžádala, abychom se na všechny procesy znovu podívali a aktualizovali je podle nových pravidel.

 21. Nový uživatelský účet pro žadatele o půjčku

  Duben 2018

  Zavedli jsme novou verzi uživatelského účtu pro žadatele o půjčku. Kromě toho, že je přehlednější, nechybí mu nové možnosti opětovných žádostí, správy několika půjček a mnohé jiné funkcionality.

 22. Nový interní CRM systém a optimalizace vnitřních procesů

  Březen 2018

  Abychom nemuseli zvyšovat poplatky neustále se snažíme zlepšovat naše fungování. I z tohoto důvodu jsme zavedli nový interní CRM systém, který výrazně zefektivnil naši práci.

 23. Nové bezpečnostní prvky

  Leden 2018

  Ochrana peněz klientů je vždy u nás na prvním místě. Netýká se to jen posuzování žádostí a vyhodnocování žadatelů, ale i technické a uživatelské bezpečnosti a zpracování dat.

 24. Sekundární trh v 2.0

  Prosinec 2017

  Představili jsme novou verzi našeho Sekundárního trhu, na kterém mohou investoři prodat své investice před časem jejich splatnosti, nebo koupit aktivně investice jiných investorů. Do nového trhu jsme přidali větší transparentnost, přehlednost a výrazně jsme zlepšili jeho uživatelské rozhraní.

 25. Výnosnosti investorů

  Říjen 2017

  Zavedli jsme automatizované počítání aktuálních čistých osobních výnosností investorů. Každý investor má možnost na svém účtu přesně vidět, kolik v čistém na Žlutém melounu vydělává a také porovnat svou výnosnost s výnosností svých kolegů.

 26. Produkt CashFree Hypo na dofinancování hypotečních úvěrů

  Srpen 2017

  Představili jsme nový produkt na financování bydlení - zajištěné půjčky CashFree Hypo, které slouží k dofinancování hypotečních úvěrů pro lidi, kteří si kupují novou nebo starší nemovitost.

 27. Nové unikátní procesy registrace a žádosti o půjčku

  Červenec 2017

  Naše nové unikátní procesy výrazně zjednodušují procesy žádosti o půjčku a registraci investora. Díky využívání "lidské řeči" je činí mnohem atraktivnějšími a srozumitelnějšími.

 28. Produkt Rychlá půjčka na krátkodobé překlenutí nedostatku hotovosti

  Květen 2017

  Rychlá půjčka slouží na krátkodobé překlenutí nedostatku hotovosti, a to s bezkonkurenčními podmínkami. Žádost o půjčku je možné vyplnit za pár minut a peníze získat ještě týž den.

 29. Notifikační centrum s unikátními vlastnostmi

  Březen 2017

  Hlavní funkcionalitou oznamovacího centra je Zeď, na kterou uživatelé dostávají všechny zprávy a upozornění ohledně využívání Žlutého melounu. Mohou také "následovat" jiné investory a posílat jim krátké zprávy.

 30. 5 milionů EUR poskytnutých půjček

  Říjen 2016

  Žlutý meloun dosáhl dalšího milníku - 5 000 000 EUR z poskytnutých půjček.

 31. Scoring model v2.0

  Září 2016

  Zavedení nového Skóringové modelu s vyšší statistickou silou a zohledněním více parametrů, který přináší ještě spolehlivější rozložení žadatelů na jednotlivé ratingové třídy.

 32. Sekundární investiční trh

  Červenec 2016

  Spuštění Sekundárního trhu, v rámci kterého mohou investoři prodávat své investice do půjček zrealizovaných přes Žlutý meloun jiným investorům před jejich splatností. Prodávat mohou za zůstatkovou cenu, prémii nebo diskont.

 33. Investiční manažer - Autoinvest

  Květen 2016

  Pomocí Investičního manažera je možné si snadno vybudovat diverzifikované investiční portfolio. Na výběr jsou buď předdefinované portfolia, nebo si investor může definovat vlastní.

 34. Interní měnová konverze

  Duben 2016

  Představujeme interní konverze měn mezi klientskými účty v různých měnách. Investor si může snadno a rychle převést peníze z jedné měny na druhou a provést investici podle své představy.

 35. Otevření portálu pro zahraniční investory

  Únor 2016

  Žlutý meloun se otevřel zahraničním investorům ze všech zemí SEPA. Už ne jen Slováci mohou využívat výhody a nadprůměrné výnosy, které jim náš systém přináší.

 36. Rozšíření Žlutého melounu do České republiky

  Únor 2016

  Spuštění poskytování půjček v České republice v českých korunách. Žlutý meloun je první portál kolektivního půjčování na světě, který nabízí možnost investovat v rámci jednoho účtu do půjček v různých zemích a různých měnách.

 37. Žlutý meloun v2.0

  Únor 2016

  Spuštění nového IT systému, který nabízí zcela nový a přehledný design, investiční terminál a detailní přehledy a anlytiky, a je multi-měnový a multi-národní.

 38. Produkt CashFree Nákup na financování zboží na splátky

  Prosinec 2015

  Zavedli jsme nový produkt pro financování nákupu spotřebního zboží ve spolupráci s obchodníky. Pilotní spolupráce byla zahájena s prodejcem jízdních kol Bike&City.

 39. První investiční kolo

  Září 2015

  Žlutý meloun úspěšně uskutečnil první investiční kolo a získal dodatečný kapitál k posílení svého rozvoje a realizaci strategických plánů. Součástí investice byla podpora z Evropského Investičního Fondu, který investoval do společnosti přes iniciativu JEREMIE.

 40. Garantovaná investice CashFree Bydlení na financování koupě nového bydlení

  Listopad 2014

  Představili jsme nový produkt na financování predplatieb při koupi nového bytu s jedinečnými podmínkami. Renomovaní developeři při něm poskytují pro investory extra garanci jejich investic.

 41. High Risk půjčky

  Říjen 2014

  Představení rizikovější ratingové třídy půjček, která zejména zkušeným investorům nabízí možnost vyššího zhodnocení svých prostředků.

 42. 1 milion EUR poskytnutých půjček

  Květen 2014

  Žlutý meloun dosáhl prvního milníku - 1 000 000 EUR poskytnutých půjček.

 43. Watchlist a Watchdog

  Listopad 2013

  Watchlist and Watchdog slouží k lepší zorientování se v nových a aktivních investičních příležitostech a zvýšili tak komfort při investování na Žlutém melounu.

 44. Diskusní fórum

  Červenec 2013

  V duchu plné transparentnosti jsme spustili diskusní fórum pro všechny naše uživatele. Uživatelé sdílejí zkušenosti a rady. Není jiná finanční instituce, která by byla transparentnější než Žlutý meloun.

 45. Zavedení více typů investičních aukcí

  Únor 2013

  Od úvodu jsme testovali několik možností financování a zadávání investičních nabídek tak, aby samotné financování i výsledné podmínky nejlépe uspokojili poptávku klientů na obou stranách.

 46. Žlutý meloun - plná verze

  Prosinec 2012

  Po úspěšné beta verzi jsme spustili ostrý provoz portálu. Žlutý meloun byl otevřen pro půjčky a investice pro všechny lidi na Slovensku.

 47. Žlutý meloun - Beta

  Září 2012

  Zahájení provozu Beta verze portálu. Žlutý meloun byl první portál kolektivního půjčování na Slovensku, navazující na své zahraniční kolegy.

Žlutý meloun vznikl na Slovensku a úspěšně funguje od konce roku 2012. Za jeho provozem stojí lidé s významnými zkušenostmi v řízení finančních produktů, hodnocení úvěrového rizika, v oblasti poskytování půjček, IT bezpečnosti a marketingu.

Statistiky fungování Žlutého melounu najdete zde.


V roce 2015 Žlutý meloun úspěšně uskutečnil první investiční kolo a získal dodatečný kapitál k posílení svého rozvoje a realizaci strategických plánů. Na investici do společnosti se podílel i fond JEREMIE Co-Investment Fund, jako součást Evropského investičního fondu (www.eif.org) poskytuje rozvojový kapitál pro investičně atraktivní Slovenské společnosti. Fond se zaměřuje na společnosti, které demonstrují technologicky pokročilá řešení nebo unikátnost a jejich výrobky či služby mají inovativní charakter.


MANAŽMENT SPOLEČNOSTI


Roman Feranec

Roman má dlouholeté zkušenosti v oblasti financí a také na trhu s nemovitostmi. Více než pět let působil ve významné mezinárodní poradenské společnosti Accenture. Byl členem odboru Finančních služeb a pojišťovnictví, kde participoval na více projektech pro významné banky na Slovenku, v Čechách a v Itálii. V roce 2006 začal pracovat pro společnost Grunt, a.s., jednu z předních Slovenská firem na trhu s nemovitostmi, kde byl členem představenstva odpovědným za finance a vnitřní řízení firmy. V roce 2007 se stal zakládajícím členem společnosti Gradial Investment Management, a.s., kde se podílel na desítkách investičních a finančních transakcích zejména v oblasti realitního trhu.

Roman má ukončené vysokoškolské vzdělání na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, obor bankovnictví. Po úspěšném absolvování studia na Univerzitě Komenského získal titul PhD - mezinárodní finanční trhy.


Hendrik Bremer

Hendrik působí ve finančních službách více než dvacet let, a to v regionu střední a východní Evropy a na středním Východě. Během své kariéry nejdříve pracoval jako bankéř a později působil ve významných poradenských společnostech PwC a Roland Berger Strategy Consultants. V obou zmíněných společnostech z pozice partnera, odpovídal za oblast poradenství pro společnosti působící na finančním trhu v zemích střední a východní Evropy. Před poradenstvím pět let pracoval na manažerských pozicích v oblasti retailového bankovnictví v bankách Raiffeisenbank International a Unicredit / Bank Austria. Hendrik má významné zkušenosti zejména v oblastech přípravy korporátních strategií a nových byznys modelů, řízení, transformace a optimalizace procesů ve finančnictví.

Hendrik je holandské národnosti a má diplom Business Administration z univerzity Rijksuniversiteit Groningen. Studoval také ve Francúzsku a Dánsku.


Robert Horváth

Robert začal svou kariéru na právním oddělení VUB banky. V roce 2001 se stal vedoucím oddělení Úvěrové administrace v HypoVereinsbank. O tři roky později přestoupil na oddělení Financování nemovitostí. Zde nabyl rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování úvěrování v rámci všech segmentů trhu s objemem úvěrů téměř 300 milionů EUR. V roce 2007 se přestoupil do společnosti Grunt, as a byl zodpovědný za externí financování a aktivity spojené s investičním managementem. V roce 2008 se stal partnerem ve společnosti Gradial Investment Management, a.s., kde se podílel na několika významných investičních a finančních transakcích.

Robert má ukončené studium na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.


Svetlana Krulj

Od počátku své kariéry Svetlana působila zejména ve finanční oblasti a marketing. Svou kariéru zahájila v Poštovní bance na retailovém oboru a později ve VÚB bance (Intesa). Následně působila jako vedoucí organizátor eventů v PR agentuře Press Room a marketingový a PR specialista v realitní společnosti Grunt. Světlana byla zakládajícím členem společnosti Gradine Investment Management, kde se podílela na desítkách investičních a finančních transakcích zejména v oblasti realitního trhu. Také spoluzakládala společnost Boomer, která se v spolupráci se společností Zoznam věnuje prodeji výhodných produktů a služeb.

Svetlana vystudovala Trnavskú univerzitu.