JAK VYDĚLÁVÁ ŽLUTÝ MELOUN

Poplatky, které si účtuje Žlutý meloun za svoje služby, jsou jednoduché a transparentní. Neplatíte poplatky za využívání našeho systému, za žádost o půjčku, za aukci ani za realizaci Vaší investice. Hlavní poplatek je splatný až v případě úspěšného zpracování půjčky, respektive za správu investic, pouze v případě že jsou tyto investice úspěšné. Neúčtujeme Vám žádné skryté poplatky a smlouvy neobsahují žádné netransparentní podmínky ani nestanovují další dodatečné náklady.

POPLATKY POUZE Z ÚSPĚŠNÝCH PŮJČEK A INVESTIC

Žlutý meloun si za svoje služby účtuje poplatky pouze z úspěšných půjček a investic.

Jaké služby vám za to poskytne Žlutý meloun? Čtěte více v části Co pro Vás Žlutý meloun zabezpečuje.

PLATNÝ SAZEBNÍK POPLATKŮ

POPLATKY INVESTORA

Poplatek za správu investice - Standardní / CashFree
(počítáno z uhrazené měsíční splátky půjčky)
1,00 % / 0,33 %
(minimálně 0,01 € / 0,30 CZK)
Postoupení (prodej) pohledávky jinému investorovi
(počítáno z výšky prodané pohledávky)
1,50 %
(minimálně 0,01 € / 0,30 CZK)

POPLATKY DLUŽNÍKA

Poplatky při půjčce
Poskytnutí půjčky - Standardní
(počítaný z výše půjčky; jednorázově + měsíčně po dobu trvání půjčky)
AA 2,90% + 0,08 % A 3,50% + 0,15 %
B 4,10% + 0,25 % C 4,70% + 0,30 %
D 5,10% + 0,40 % D- 5,60% + 0,45 %
HR 6,10% + 0,60 %
(minimálne 30,00 €)
Poskytnutí půjčky - CashFree Bydlení a CashFree Hypo
(počítaný z výše půjčky; jednorázově + měsíčně po dobu trvání půjčky)
3,5 % + 0,08 %
(minimálne 30,00 €)
Poskytnutí půjčky - CashFree Realitní
(počítaný z výše půjčky; jednorázově + měsíčně po dobu trvání půjčky)
Půjčka < 50 001 €: 3,5 % + 0,08 %
Půjčka 50 001 € - 125 000 €: 3,0 % + 0,06 %
Půjčka 125 001 € - 175 000 €: 2,5 % + 0,05 %
Půjčka 175 001 € - 225 000 €: 2,0 % + 0,04 %
Půjčka > 225 000 €: 1,5 % + 0,03 %
(minimálne 30,00 €)
Poskytnutí půjčky - CashFree Parking
(počítaný z výše půjčky; jednorázově + měsíčně po dobu trvání půjčky)
3,5 % + 0,15 %
(minimálne 30,00 €)
Poskytnutí půjčky - CashFree Nákup dle přílohy Sazebníka poplatků
Předčasné splacení - CashFree Bývanie, CashFree Hypo
(z předčasně splacené jistiny)
0,50 %
Předčasné splacení – ostatní půjčky
(z předčasně splacené jistiny; do 12 měsíců před splatností půjčky / více než 12 měsíců před splatností půjčky)
0,50 % / 1,00 %
Mimořádná splátka půjčky
(z částky mimořádné splátky)
1,50 %
Sankční poplatky – v případě prodlení se splácením půjčky
Zpožděná splátka půjčky
(na základě standardní výše splátky půjčky; za každý i započatý měsíc prodlení se splátkou půjčky)
Splátka Sankční poplatek
< 50 €: 5,00 €
50 € - 100 €: 10,00 €
100 € - 150 €: 15,00 €
150 € - 200 €: 20,00 €
200 € - 250 €: 25,00 €
250 € - 300 €: 30,00 €
300 € - 350 €: 35,00 €
350 € - 400 €: 40,00 €
400 € - 450 €: 45,00 €
> 450 €: 50,00 €
Zaslání emailové upomínky * 6,00 €
Zaslání SMS upomínky ** 6,00 €
Telefonická upomínka 8,00 €
Zaslání písemné výzvy poštou 30,00 €
Zaslání dohody o srážkách ze mzdy zaměstnavateli 10,00 €
Předání inkasní společnosti k vymáhání
(z dlužné částky v prodlení)
18,00%
Administrativní poplatek při zesplatnění půjčky 15,00 €
Určení náhradního splátkového kalendáře pro půjčku 15,00 €
Přihlášení pohledávky do konkurzu 30,00 €
Katastrální poplatky
Konverze dokumentů do elektronické podoby při vkladu do katastru nemovitostí pro půjčky CashFree Hypo 15,00 €
Konverze dokumentů do elektronické podoby při vkladu do katastru nemovitostí pro půjčky CashFree Realitní 50,00 €
Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí 50,00 €

VŠEOBECNÉ POPLATKY

Vyžádaný výběr z Virtuálního účtu
(převod na Individuální bankovní účet uživatele)
0,20 € / 6,00 CZK
Všechny poplatky jsou uvedeny včetně DPH.
Tento sazebník poplatků je platný a účinný od 15.4.2024

* Netýká se prvního emailu s upomínkou.
** Netýká se první SMS upomínky.