JAK VYDĚLÁVÁ ŽLUTÝ MELOUN

Poplatky, které si účtuje Žlutý meloun za svoje služby, jsou jednoduché a transparentní. Neplatíte poplatky za využívání našeho systému, za žádost o půjčku, za aukci ani za realizaci Vaší investice. Hlavní poplatek je splatný až v případě úspěšného zpracování půjčky, respektive za správu investic, pouze v případě že jsou tyto investice úspěšné. Neúčtujeme Vám žádné skryté poplatky a smlouvy neobsahují žádné netransparentní podmínky ani nestanovují další dodatečné náklady.

POPLATKY POUZE Z ÚSPĚŠNÝCH PŮJČEK A INVESTIC

Žlutý meloun si za svoje služby účtuje poplatky pouze z úspěšných půjček a investic.

Jaké služby vám za to poskytne Žlutý meloun? Čtěte více v části Co pro Vás Žlutý meloun zabezpečuje.

PLATNÝ SAZEBNÍK POPLATKŮ

POPLATKY INVESTORA

Poplatek za správu investice - Standardní / CashFree
(počítáno z uhrazené měsíční splátky půjčky)
1,00 % / 0,33 %
(minimálně 0,30 CZK)
Postoupení (prodej) pohledávky jinému investorovi
(počítáno z výšky prodané pohledávky)
1,50 %
(minimálně 0,30 CZK)

POPLATKY DLUŽNÍKA

Poplatky při půjčce
Poskytnutí půjčky - Standardní
(počítaný z výše půjčky; jednorázově + měsíčně po dobu trvání půjčky)
AA 2,90% + 0,08 % A 3,50% + 0,15 %
B 4,10% + 0,25 % C 4,70% + 0,30 %
D 5,10% + 0,40 % D- 5,60% + 0,45 %
HR 6,10% + 0,60 %
(minimálne 800,00 CZK)
Poskytnutí půjčky - CashFree Bydlení a CashFree Hypo
(počítaný z výše půjčky; jednorázově + měsíčně po dobu trvání půjčky)
3,5 % + 0,08 %
(minimálne 800 CZK)
Poskytnutí půjčky - CashFree Parking
(počítaný z výše půjčky; jednorázově + měsíčně po dobu trvání půjčky)
3,5 % + 0,15 %
(minimálne 800 CZK)
Poskytnutí půjčky - CashFree Nákup dle přílohy Sazebníka poplatků
Předčasné splacení - CashFree Bývanie, CashFree Hypo
(z předčasně splacené jistiny)
0,50 %
Předčasné splacení – ostatní půjčky
(z předčasně splacené jistiny; do 12 měsíců před splatností půjčky / více než 12 měsíců před splatností půjčky)
0,50 % / 1,00 %
Sankční poplatky – v případě prodlení se splácením půjčky
Zpožděná splátka půjčky
(za každý i započatý měsíc prodlení se splátkou půjčky)
300,00 CZK
Zaslání emailové upomínky * 100,00 CZK
Zaslání SMS upomínky ** 100,00 CZK
Telefonická upomínka 160,00 CZK
Zaslání písemné výzvy poštou 700,00 CZK
Předání inkasní společnosti k vymáhání
(z dlužné částky v prodlení)
15,00%
Vyhlášení splatnosti půjčky
(ze sumy splatné jistiny a úroku)
10,00%

VŠEOBECNÉ POPLATKY

Vyžádaný výběr z Virtuálního účtu
(převod na Individuální bankovní účet uživatele)
6,00 CZK
Všechny poplatky jsou uvedeny včetně DPH.
Tento sazebník poplatků je platný a účinný od 27.1.2021

* Netýká se prvního emailu s upomínkou.
** Netýká se první SMS upomínky.