Investování do půjček

Na Žlutém melounu máte na výběr z více druhů půjček, lišících se účelěm, formou zabězpečení, výší zhodnocení a mírou rizika. Mimo příme investice do konkrétních půjček sme pro Vás připravili také jednoduchý investiční nástroj, v kterém si vyberete ze třech investičních strategí, případně si nastavíte Vaši vlastní, a Vaše investice se budou realizovat plně automaticky.

Standardní půjčky

Přímá investice do nových bonitních půjček podle Vašeho výběru.

Investiční nabídky se realizují v aukcích půjček a pouze Vy určujete, kterému žadateli půjčíte a za jakých podmínek. Všichni žadatelé jsou důkladně prověřováni a jejich schopnost splácet závazky je detailne posouzena. Při každé žádosti Vám poskytneme dostatek informací potřebných pro Vaše rozhodnutí.

Více se o standardních investicích dozvíte zde.

Půjčky s extra garancí

Investování s garancí pro investory za bezkonkurenčních podmínek.

Investujte s nadstandardním výnosem, bez výjimky a bez kompromisů. Přinášíme vám jedinečnou možnost výnosně a bezpečně investovat do půjček, kterými lidé financují své nové bydlení. Investice je ručena extra garancí pro investory od renomovaného developera nebo samotnou financovanou nemovitostí.

Více se o garantovaných investicích dozvíte zde.

Sekundární trh

Investice do existujících půjček.

Na Sekundárním trhu můžete koupit již existující půjčky poskytnuté na Žlutém melounu. Znáte detailne historii jejich splácení, již dosáhnutý i budoucí výnos. Můžete také diskutovat se současným investorem a dohodnout si férovou cenu. Když chcete předčasne ukončit Vaše existující investice můžete ich kdykoli prodat na Sekundárním trhu.

Investiční spoření

Spoření pomocí pravidelného automatického investování přesně podle Vámi zvolené strategie.

Zvolte si přesnou investiční strategii, nastavte si detailní kritéria nebo si vyberte doporučenou strategii investování do půjček podle Vašeho zájmu. Náš systém optimalizace výnosů zabezpečí, aby Váš výnos byl co nejvyšší. Nemusíte se tak přímo zúčastňovat jednotlivých aukcí půjček, můžete šetřit čas a pouze kontrolovat výnosnost Vašeho portfolia.

Typy půjček na Žlutém Melounu

Bezúčelová půjčka

Standardní bezúčelová půjčka maximálně do sumy 15 000 EUR.

Žadatel za půjčku ručí celým svým majetkem. V případě rizikovějších žadatelů využívame také Dohodu o srážkách ze mzdy jako prostředek zabězpečení.

Bezúčelová půjčka se spoludlužníkem

Jde o stejný typ půjčky jako je Bezúčelová půjčka, je však doplněna o spoludlužníka.

V případě, že by žadatel svou půjčku řádně nesplácel, je spoludlužník zavázán půjčku splácet stejným spůsobem jako dlužník.

CashFree Bydlení

Půjčka na financování koupě nového bydlení.

Tato půjčka je poskytnuta ve spolupráci s renomovaným developerem a slouží na úhradu části kupní ceny nemovitosti kupované žadatelem. Developer poskytuje smluvní garanci do výše jistiny úvěru a v případě problémů žadatele se splátkami Vám bude Vaše investice vyplacená.

Více se dozvíte na stránce Investice CashFree Bydlení.

CashFree Hypo

Půjčka na financování koupě bytu zajištěna nemovitostí.

Půjčka CashFree Hypo slouží na dofinancování hypotečních úvěrů pro lidi, kteří si kupují novou nebo starší nemovitost. Podmínkou získání půjčky je schválení hypotečního úvěru financující bankou. Jako zajištění úvěru slouží záložní smlouva na kupovanou nemovitost, přičemž zástavní právo v případě prodeje nemovitosti bude druhé v pořadí (hned za hypoteční bankou).

Více se dozvíte na stránce Investícia CashFree Hypo.

Partnerská půjčka

Investování s garancí a stabilním výnosem pro všechny investory.

Tento produkt je vytvořen ve spolupráci s renomovanými poskytovateli půjček, kteří zajišťují garance investici a úroků. Prostřednictvím něj má každý možnost jednoduše investovat do půjček významných světových poskytovatelů, dosahovat nadstandardní výnos a to navíc s garancí investovaných peněz.

Více se dozvíte na stránce Partnerské půjčky.

Určení úrokových sazeb

Žlutý meloun doporučí vhodnou úrokovou sazbu pro každou žádost o půjčku. Sazba je určena na základe rizikového profilu žadatele a aktuálních podmínek na trhu půjček tak, aby byla její úroveň výhodná pro obě strany.

Doporučená sazba primárne závisí na hodnocení bonity žadatele a je navýšena o rizikovou přirážku, která odráží výšku kreditního rizika a jeho potenciální vliv na výnosnost investice, tak aby při dostatečné diverzifikaci investic absorbovala potenciální výpadky splátek u některých půjček.

Přesnou sazbu určujete Vy

Úrokové sazby doporučené Žlutým melounem nejsou pro investory závazné. Přesnou sazbu, která odpovídá Vašim investičním očekáváním a se kterou chcete dlužníkovi půjčku poskytnout, určujete jen Vy!

Aktivně monitorujeme vývoj výkonnosti jednotlivých rizikových skupin klientů a jejich půjček, a stejně tak případné opoždění splátek.

Typy aukcí na Žlutém melounu

Při investici na Žlutém melounu se můžete střetnou se dvěma druhmi aukce - Standardní aukce a Jistá investice. Liší se hlavne způsobem určení úrokové sazby na půjčce.

Standardní aukce

Tento typ aukce znamená, že se finální úroková sazba půjčky stanovuje na principu souteže mezi investormi a jejich ponukami.

  • Žlutý meloun doporučí každé žádosti individuální úrokovou sazbu, na základe konkrétního rizikového profilu žadatele.
  • V rámci aukce můžete zadat nižší nebo vyšší sazbu než je doporučená, při naplnení aukce ale mají přednost nabídky s nižší sazbou.
  • Můžete zadat sazbu která je maximálně 1,5 násobek doporučené sazby.
  • Aukce trvá maximálně 14 dní s možností žadatele akceptovat podmínky a ukončit aukci dříve.
  • Pokud aukce dosáhne 100% financování, čas do ukončení aukce se zkrátí na 24 hodin.

Jistá investice

Táto aukce slouží na financování účelových půjček s pevnou sazbou jako je splacení jiných půjček, interní refinancování a CashFree půjčky.

  • Žlutý meloun určí každé takéto žádosti pevnou sazbu, za kterou je možné realizovat investici.
  • V případe produktů CashFree Bydlení a CashFree Hypo není stanoven maximální limit na výšku investice do jedné aukce, jelikož jde o garantovaný produkt.
  • Když se jedná o refinancování, môže žadatel refinancovat existující půjčky poskytnuté jinou společností nebo existujíci půjčky poskytnuté na Žlutém melounu.
  • Aukce trvá maximálně 14 dní a v momente dosažení 100% financování se automaticky ukončí.