Nejčastěji kladené dotazy

Chcete se rychle dozvědět, co Vás zajímá? Připravili jsme odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Nenašli jste odpověď na Váš dotaz? Napište nám.

O Žlutém melounu Zobrazit vše


 • Co je Žlutý meloun?

  Žlutý meloun je finanční portál, který spojuje lidi, kteří si potřebují půjčit peníze a jsou schopni splácet svoje půjčky s těmi, kteří jim chtějí peníze půjčit (investovat) a těžit tak z nadstandardních výnosů. Prostřednictvím Žlutého melounu si lidé navzájem půjčují peníze, vynechávají tak banky a každý zúčastněný tím získá – žadatelé získají půjčky za lepších podmínek a investoři výrazně vyšší výnosy.

  Žlutý meloun vznikl v roce 2012 a zabezpečuje řadu činností, jako například komplexní rizikové hodnocení žadatelů, právní  rámec a administraci smluvních dokumentů, monitoring a správu splátek a investic, vymáhání při nesplácení a další.

 • Je Žlutý meloun jen další nebankovní společnost?

  Žlutý meloun není nebankovní společností poskytující drahé půjčky, ale není ani bankou. Žlutý meloun je finanční portál, prostřednictvím kterého si lidé navzájem půjčují peníze. Je to přímé, transparentní a jednoduché, bez vysokých režijních nákladů a marží.

 • Jak fungují Kolektivní půjčky?

  Kolektivní půjčky polidšťují a zefektivňují tradiční model bankovnictví – umožňují lidem přímo investovat a půjčit si jeden od druhého, a tím se vyhnout nákladnému bankovnímu modelu. Standardně lidé ukládají své úspory do bank, které je s vysokou marží půjčují jiným lidem a podnikům. U kolektivních půjček lidé, kteří mají volné peníze, je investují do půjček pro lidi, kteří si potřebují půjčit, a inkasují tak celý úrok pro sebe. Investoři si volí a rozkládají svou investici mezi množství žadatelů a volí podmínky, za kterých jsou ochotni půjčit. Žadatelé mají možnost tyto podmínky akceptovat nebo odmítnout. U kolektivních půjček vyhrávají obě strany – žadatelé získají úvěry za lepších podmínek a investoři vyšší výnosy.

 • Proč jsou Kolektivní půjčky tak výhodné pro žadatele i investory?

  Finanční technologie umožňují portálům kolektivního půjčování mnohem efektivnější fungování, jaké mají tradiční finanční domy s tisíci zaměstnanci a stovkami poboček. Z důvodu vysokých nákladů potřebují tradiční poskytovatelé peněz a finančních služeb účtovat vysoké poplatky a marže.

  Prostřednictvím Žlutého melounu lidé, kteří mají volné prostředky, půjčují přímo jiným lidem, kteří potřebují půjčit. Je to přímé, transparentní a jednoduché, bez vysokých režijních nákladů a marží.

  Kolektivní půjčky jsou výhodné pro obě strany – žadatelé získají úvěry za výhodnějších podmínek a investoři vyšší výnosy.

 • Jak se mohu spolehnout, že Kolektivní půjčky fungují?

  Kolektivní půjčky mění finančnictví ve světě a představují samostatnou a populární kategorii mezi finančními službami.

  Prvním portálem, který ve velkém rozšířil kolektivní půjčky, byla britská Zopa v roce 2005. po jejím enormním úspěchu a oblibě, kterou si mezi lidmi získala, začaly ve světě vznikat další společnosti nabízející tyto služby. Dnes je model kolektivních půjček ve světě již důvěrně známý a často využívaný. Anglická Zopa, německý AuxMoney, americký Prosper a Lending club, to jsou pouze někteří z úspěšných lídrů v tomto odvětví. Pro příklady přitom nemusíme chodit daleko. Kolektivní půjčky už několik let úspěšně fungují v každé zemi západního světa i v okolních zemích.

  Žlutý meloun vznikl v polovině roku 2012 na Slovensku a úspěšně navázal na svoje zahraniční kolegy.

 • Kdo stojí za Žlutým melounem?

  Za vznikem a provozem Žlutého melounu stojí tým lidí s významnými zkušenostmi v oblasti financí a investičního managementu, který byl doplněn úvěrovými analytiky s dlouholetými zkušenostmi s řízením úvěrového rizika v bankách, jakož i v nebankovních splátkových společnostech.

  V roce 2015 Žlutý meloun úspěšně uskutečnil první investiční kolo a získal dodatečný kapitál k posílení svého rozvoje a realizaci strategických plánů. Na investici do společnosti se podílel i fond JEREMIE Co-Investment Fund, jako součást Evropského investičního fondu. Fond poskytuje rozvojový kapitál pro investičně atraktivní slovenské společnosti. Fond se zaměřuje na společnosti, které demonstrují technologicky pokročilá řešení nebo unikátnost a jejich výrobky či služby mají inovativní charakter.

  Více informací naleznete na stránce O nás.

 • Kdo je Vaším smluvním partnerem ve Žlutém melounu?

  Portál Žlutý meloun provozují slovenské společnosti iService, a.s. a iSale, v.o.s.. V případě, že jste investor, na portálu Žlutý meloun vstupujete do smluvního vztahu se společností iService, a .s., která pro Vás zajistí vše potřebné, abyste mohli investovat své finanční prostředky. Pokud jste žadatel, Vaším hlavním smluvním partnerem je společnost iSale, v.o.s. zastřešující všechny Vaše aktivity při získávání půjčky.

  Když se rozhodnete investovat do půjčky, po jejím úspěšném ukončení iService, a.s., zajistí podpis smlouvy o půjčce Vaším jménem a převod částky Vaší investice na účet žadatele. Vznikne Vám tím smluvní vztah přímo se zvoleným dlužníkem, a to vše diskrétně, bez zveřejnění Vašich osobních údajů. Při splácení půjčky dlužníkem iService, a.s. zajistí inkaso splátky a její připsání na Váš účet na Žlutém melounu, resp. převod prostředků na Váš osobní bankovní účet na požádání.

 • Jak mohu kontaktovat Žlutý meloun?

  Kontakty na náš zákaznický servis jsou uvedené v části Kontakty. Nejlepším způsobem jak nás kontaktovat je napsat nám e-mail na adresu zltymelon@zltymelon.sk. Použít můžete i formulář v části Pomoc.

 • Je Žlutý meloun regulovaný?

  Žlutý meloun je regulován několika nařízeními Evropské unie a obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky. Nejdůležitějšími právními předpisy, které regulují naši činnost jsou: Zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 250/2007 Sb. v platném znění), Občanský zákoník (zákon č. 40/1963 Sb. v platném znění), Obchodní zákoník (zákon č. 513 /1991 Sb., v platném znění), Zákon o ochraně osobních údajů (zákon č. 18/2018 Sb. v platném znění), Zákon o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a ochraně před financováním terorismu (zákon č. 297/2008 Sb) a Zákon o elektronickém obchodu (zákon č. 22/2004 Sb v platném znění).

 • Co by se stalo v případě, že by Žlutý meloun zkrachoval?

  Žlutý meloun úspěšně působí na trhu již od roku 2012 a generuje provozní zisk. Tato možnost je proto velmi nepravděpodobná. Pokud by k tomu ale došlo, tak ani zánikem společnosti iService, a.s. nezaniká Vaše půjčka nebo investice, a Váš smluvní vztah zůstává zachován.

  iService, a.s. půjčky zprostředkovává a spravuje a máme vypracovaný interní plán pro takovou krizovou situaci. Zároveň, jelikož správa půjček je hlavní podnikatelská činnost společnosti i případný správce konkurzní podstaty by musel řešit pokračování těchto aktivit pro klienty nebo najít jiné řešení – nejpravděpodobnější by byla forma převodu správy nad touto činností jinému relevantnímu subjektu. Investor by měl nárok buď si zprávu nad půjčkami převzít sám, nebo by měl možnost souhlasit s navrhovaným řešením konkurzního správce.

  Pro Vás je také důležitá skutečnost, že peníze, které by náhodou v době zániku iService, a.s. nebyly investovány u dlužníků, ale nacházely by se na účtu na Žlutém melounu, nejsou peníze společnosti iService, a.s. Tyto prostředky jsou uloženy v bance na samostatném účtu odděleném od jiných bankovních účtů společnosti. Tyto prostředky zároveň podléhají bankovní ochranně vkladů (podle zákona č. 118/1996 Z.b. o ochraně vkladů v platém znění) a patří jedině a výlučně investorům.

  Více informací o fondu ochrany vkladů naleznete na stránce www.fovsr.sk.

 • Proč je personální identifikace důležitá?

  I když na našem portálu vystupují uživatelé anonymně a nezveřejňují se jejich osobní údaje, Žlutý meloun musí identifikovat každého investora nebo žadatele o půjčku. To zabezpečí Vaší řádnou právní ochranu a účinnosti všech provedených transakcí na našem portálu. 

  Vy tak máte jistotu, že za každou žádostí o půjčku, do které investujete, je konkrétní osoba a naopak, pokud žádáte o půjčku dostanete ji od skutečných lidí.

 • Jaké osobní údaje Žlutý meloun sbírá?

  Poskytnutí vašich osobních údajů Žlutému melounu je předpokladem uzavření smluv a plnění našich smluvných povinností vůči Vám, ale také na plnení si našich zákonných povinností. Informace, které nám poskytnete v procesu registrace a při vyplňování žádosti o půjčku, slouží výhradně pro tyto účely.

  Zpracováváme běžní osobní údaje, identifikační údaje, kontaktní údaje, dále údaje a doklady prokazující schopnost splácet půjčku a plnit smluvní závazky, případne další údaje v rozsahu odpovídajícím platným právním předpisům.

  Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zpracováný v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (" GDPR") a dalších platných předpisů.

 • Jak Žlutý meloun chrání mé údaje?

  Naše stránka a IT systém jsou zabezpečeny nejvyššími bezpečnostními standardy tak, aby všechny vaše osobní údaje byly v absolutním bezpečí. Připojením na náš portál Žlutý meloun a při práci s vašimi investicemi, aukcemi, půjčkami a osobními údaji jsou veškerá data přenášena šifrovanou technologií SSL (Secure Sockets Layer). Tímto způsobem je zajištěno, že vaše údaje sa dostanou k nám tak, jak jste je zadali a nikdo jiný si je nepřečte. 

  Na našem portálu vystupujete anonymně, pod jménem uživatele (Nick name), přičemž žádne vaše osobní údaje nejsou zveřejněny. V žádosti o půjčku zveřejňujeme na našem portálu pouze obecné informace o Vás a Vaší žádosti. Totožnost dlužníků může být investorem odhalena pouze v případě nesplácení půjčky a to v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami používání portálu Žlutý meloun.

  Žlutý meloun přijal vícero opatření nad rámec běžné ochrany a kontroly. Více se o nich dozvíte v části Bezpečnost a soukromí.

 • Kdy Žlutý meloun vymaže mé osobní udaje?

  Vaše osobní údaje budou zpracovány během trváni smluvních vztahů a po jejich ukončení na dobu nezbytnou k uplatnění našich zákonných práv a povinností, nejméně po dobu deseti let od skončení smluvního vztahu. Po uplynutí této doby budou nepotřebné osobní údaje zlikvidovány.

  Pokud nepřijde k uzavření smluvního vztahu se Žlutým melounem, Vaše osobní údaje budou zpracovány během 12 měsíců od jejich získaní. Po uplynutí této doby budou osobní údaje zlikvidovány, pokud jejich další zpracování není upraveno zákonem.

  O vymazání vašich osobních údajů případne odvolání souhlasu s jejich zpracováním můžete požádat písemně na adrese sídla naší společnosti nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na naši adresu zltymelon@zltymelon.sk

  Všechny informace o vašich právech naleznete v části Dokumenty - Informace o zpracování osobních údajů.

 • Mám se zaregistrovat i v případě, že ještě nechci investovat?

  Určitě ano. Registrace je velmi jednoduchá a rychlá. Registrace nic nestojí, ani z ní nevyplývají žádné závazky. Smlouvu můžete také kdykoliv vypovědět. Již úvodní registrací se dostanete do částí Žlutého melounu, které neregistrovaní uživatelé nevidí. Získáte tak lepší přehled a v budoucnu se dokážete lépe rozhodnout, do kterých půjček investovat.

 • Může být jedna osoba registrována jako investor i jako dlužník?

  Ano, tato možnost tu je, musíte si však v systému zaregistrovat dvě samostatná uživatelská konta.

 • Platím za registraci na Žlutém melounu nějaké poplatky?

  Ne, registrace v systému Vás nic nestojí a navíc s ní získáte přístup do částí systému, do kterých se neregistrovaní uživatelé nedostanou, například do detailů jednotlivých půjček.

 • Jak vydělává Žlutý meloun?

  Za své služby související se správou a provozem portálu si Žlutý meloun účtuje od uživatelů poplatky. Poplatky se však platí jen z úspěšných půjček a investic.

  Poplatky, které si účtuje Žlutý meloun za své služby jsou transparentní. Neplatíte poplatky za využívání našeho systému, za žádost o půjčku, nebo realizaci Vaší investice. Hlavní poplatek se vyměřuje až v případě úspěšného zprocesování půjčky, resp. za správu investic a to jen pokud jsou řádně spláceny. Neúčtujeme vám žádné skryté poplatky a smlouvy neobsahují žádné další dodatečné náklady ani netransparentní podmínky.

  Přehled všech poplatků naleznete na stránce Jak Žlutý meloun vydělává.

Účet uživatele Zobrazit vše


 • Zapomněl jsem své uživatelské jméno, co mám dělat?

  Pokud jste zapomněli Vaše uživatelské jméno k přihlášení se do systému, napište nám email nebo přes formulář Pomoc, Vaše jméno a email, pod kterým jste registrován.

 • Zapomněl jsem své přihlašovací heslo, co mám dělat?

  Na stránce Přihlášení naleznete odkaz Zapomněl jsem heslo. Po jeho stisknutí zadejte do systému Vaše uživatelské jméno a email a systém Vám emailem nebo sms zprávou pošle nové dočasné heslo.

 • Zablokoval jsem si účet uživatele, jak mám postupovat?

  Pro Vaši bezpečnost se po zadání více nesprávných přístupových hesel se Váš uživatelský účet na určitou dobu zablokuje a až následně budete moci opětovně zadat Vaše přihlašovací údaje. V případě, že jste Vaše heslo zapomněli, stiskněte “Zapomněl jsem heslo” na stránce přihlášení. Systém Vám vygeneruje nové přístupové heslo, které Vám bude zasláno na Váš emailový účet nebo sms zprávou.

  V případě, že se Váš účet zablokoval při vícenásobném chybném zadání některého z bezpečnostních prvků při využívání systému (např. Validačních kódů), obdržíte email s linkou pro jeho odblokování.

  V případě problémů nás kontaktujte na e-mailové adrese zltymelon@zltymelon.sk přes formulář Pomoc.

 • Ztratil jsem Validační kódy, co mám dělat?

  Validační kódy, které slouží k potvrzování citlivých operací v systému, si můžete nově vygenerovat přímo ve Vašem účtu na stránce Validační kódy.

 • Zapomněl jsem odpověď na mou bezpečnostní otázku, co mám dělat?

  Vaši bezpečnostní otázku si můžete změnit přímo ve vašem účtu na stránce Validační kódy.

 • Jak si mohu změnit moje osobní údaje?

  Jelikož se jedná o právně relevantní údaje, které mohou mít vliv na uzavřené smlouvy, změnu Vašich osobních údajů jako jsou jméno, číslo občanského průkazu nebo rodinný stav, není možné provést přímo v systému. Pro uskutečnění dané změny nám zašlete poštou kopii oficiálního dokumentu potvrzujícího danou změnu (např. nový občanský průkaz).

 • Jak si mohu změnit moje kontaktní údaje?

  V systému v části Nastavení si můžete přímo změnit Vaši korespondenční adresu nebo telefonní číslo. Změnu Vaší adresy trvalého pobytu není možné provést přímo v systému. Pro uskutečnění dané změny nám zašlete poštou kopii oficiálního dokumentu potvrzujícího danou změnu (např. nový občanský průkaz).

 • Jak si mohu změnit můj přiřazený bankovní účet?

  V systému v části Nastavení si můžete přímo změnit Váš přiřazený bankovní účet, na který Vám posíláme Vaši půjčku, nebo na který si můžete převést získané splátky Vašich investic.

 • Jak mohu zrušit svůj uživatelský účet?

  Napište nám email s touto žádostí a použijte při tom Váš email, který máte registrován v systému. Ujistěte se, že v emailu uvedete Vaše skutečné jméno a Vaše uživatelské jméno na Žlutém melounu. Pozor, ujistěte se, že v systému nemáte žádné aktivní půjčky, investice nebo Volné zdroje na Vašem účtu.

 • Jak se mohu odhlásit z odběru informačních e-mailů?

  V části Nastavení si odznačte možnost zasílání těch informačních emailů, které si nepřejete dostávat.

 • Mohu si změnit moje uživatelské jméno?

  Ne, Vaše uživatelské jméno na Žlutém melounu je unikátní a slouží pro Vaši identifikaci. Z tohoto důvodu ho není možné po registraci změnit.

 • Mohu si změnit můj e-mail?

  Z bezpečnostních důvodů v systému není přímo možné změnit Váš email. V případě této potřeby nás kontaktujte na e-mailové adrese zltymelon@zltymelon.sk nebo přes formulář Pomoc.

Investování Zobrazit vše


 • Kdo může investovat na Žlutém melounu?

  Prostřednictvím Žlutého melounu mohou investovat plně svéprávní občané zemí SEPA (Single Euro Payments Area) starší 18 let.

  Mezi země SEPA patří všechny státy EU (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko) a další státy – Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Monako.

 • Jak mohu investovat?

  V prvním kroku je třeba zaregistrovat se na našem portálu. Vytvoříte si tak uživatelský účet, na který následně převedete peníze, které chcete investovat. Peníze na investování můžete posílat i průběžně. V části Investiční příležitosti naleznete nabídky konkrétních půjček, do kterých můžete přímo investovat, případně si můžete vybrat možnost automatického investování a zvolit si jedno z investičních portfolií, nebo si vytvořit zcela vlastní.

  V případě manuálního investování u investiční nabídky vždy uvedete její výši a úrokovou sazbu, kterou žadateli chcete nabídnout. Pokud žadatel Vaši nabídku akceptuje, ta se zkombinuje s nabídkami jiných investorů a žadateli je půjčka poskytnuta za průměrnou úrokovou sazbu. Vaše investice je ale vždy úročena úrokovou sazbou, kterou jste uvedli při nabídce. U již zadané investiční nabídky máte možnost navýšit její částku a/nebo snížit úrokovou sazbu, nemůžete ji ale zrušit.

 • Kolik mohu investovat?

  Minimální výše jedné investice je 25 € (u partnerských půjček je to 1 €). Maximální limit pro Vaši celkovou investici (výši Vašeho investičního portfolia) není určen. Do jedné standardní půjčky je možné investovat maximálně 250 €, resp. 25% částky půjčky v případě, že již máte vytvořeno minimální investiční portfolio.

  U zajištěných realitních půjček CashFree není maximální výše jedné investice limitována.

  Omezení výše investice do jedné půjčky máme nastaveno z důvodu rozložení investičního rizika mezi více půjček. O důležitosti diverzifikace rizika se můžete dozvědět více v části Bezpečnost investice.

 • Jaké výnosy mohu očekávat?

  Dlouhodobý průměrný výnos z půjček na Žlutém melounu, očištěný o nesplácené půjčky a poplatky dosahuje 8 – 10 % ročně v závislosti na zvoleném investičním portfoliu. Aktuální výsledky výnosnosti naleznete na naší stránce v části Statistiky.

  Důležitým prvkem maximalizace Vašeho výnosu je rozložení celkové investice mezi více půjček a produktů. Ne všechny půjčky budou vždy řádně spláceny, je to riziko, které je nedílnou součástí půjčování peněz. Žlutý meloun pro každou žádost o půjčku doporučí takovou úrokovou sazbu, která případný výpadek splácení vykryje dostatečným úrokovým výnosem. Čím bude Vaše investice lépe rozložena mezi půjčky, tím bude pravděpodobnost dosažení tohoto výnosu vyšší.

 • Za jakou sazbu mám investovat?

  Žlutý meloun doporučí pro každou půjčku individuální úrokovou sazbu. Ta má dvě hlavní součásti - rizikovou přirážku a Váš úrokový výnos. Rizikovou přirážku určujeme podle rizikové třídy a výsledků vymáhání a při dostatečné diverzifikaci absorbuje potenciální výpadky splácení dlužníků.

  Platí ale, že naše doporučená úroková sazba není pro vás závazná. U standardních půjček určujete přesnou sazbu, která odpovídá Vašim očekáváním, a za kterou chcete žadateli půjčit, nemůže však přesáhnout 1,5 násobek námi doporučené sazby. Důležité je také podívat se na investiční nabídky jiných investorů konkrétní půjčky. Pokud se půjčka naplní nabídkami, na principu aukce mají přednost nabídky s nižší úrokovou sazbou a vaše nabídka může být vyřazena. V tom případě můžete investiční nabídku zopakovat, ale musíte nabídnout nižší úrokovou sazbu.

  U realitních nebo refinančních půjček je stanovena pevná úroková sazba. V těchto případech se můžete rozhodnout, zda za daných podmínek do půjčky chcete investovat a jakou částku.

 • Jak Žlutý meloun posuzuje žádosti o půjčku?

  Každý žadatel o půjčku na našem portálu prochází procesem komplexního hodnocení, kde ověřujeme jeho příjem a schopnost platit své závazky. Akceptujeme jen žadatele s jasným zázemím a vysokou pravděpodobností splácení svých závazků, až následně máte možnost investovat do jejich půjček.

  Žadatele, jejichž žádost vyhodnotíme pozitivně, rozdělujeme do rizikových tříd: AA, A, B, C, D, D- a HR, resp. H a H1 při realitních půjčkách.

  AA představuje nejméně rizikovou třídu žadatelů s velmi vysokým předpokladem splácení svých závazků. Třída HR je přiřazena nejvíce rizikovým žadatelům. Na Žlutém melounu je i třída HR dostatečná ai u těchto žadatelů je jasná pravděpodobnost řádného splácení půjčky.

  Přiřazení rizikové třídy je klíčový prvek řízení rizika, který Vám pomůže při rozhodování, kteří žadatelé nejlépe vyhovují vaší investiční strategii a rizikovému apetitu. Riziková třída je také určující prvek stanovení úrokové sazby pro půjčku.

 • Jak si mám vybrat do které půjčky investovat?

  Při každé žádosti uvádíme všechny důležité informace o žadateli, jeho příjmy, závazky a třídu rizika. Žadatelů se také můžete ptát dodatečné otázky. Víte, k čemu chce žadatel půjčku použít, zda příběh který ji doprovází je Vám sympatický nebo ne. Máte dostatek informací k tomu, abyste provedli Vaše vlastní investiční rozhodnutí.

  Pokud ale nechcete vybírat ze žádostí takto podrobně, není nic jednoduššího než využít funkci automatického investování. V ní si můžete vybrat jedno z investičních portfolií nebo přímo nastavit rizikovou třídu, výši jednotlivé investice, úrokové sazby a mnoho dalších parametrů. Následně se nemusíte o nic starat, všechny investiční nabídky budou provedeny automaticky za Vás.

  Riziková třída je nejdůležitějším parametrem, který byste měli zvážit při adresování Vaší investice. Pokud jste více konzervativní a preferujete co nejnižší riziko, vybírejte si zajištěné typy půjček nebo rizikové třídy AA a A, pokud Vám nevadí podstoupit vyšší riziko za cenu vyššího výnosu, vybírejte rizikové třídy D, D- a HR. Třídy B a C jsou v těchto ukazatelích vyvážené, tzn. někde uprostřed.

  Bez ohledu na to, jaký je Váš investiční profil, doporučujeme Vaši investici vždy rozložit mezi více půjček, ideálně alespoň 30.

 • Garantuje Žlutý meloun návratnost mé investice?

  Ne, návratnost Vaší investice neumíme garantovat nakolik podléhá investičnímu riziku. Při investování si můžete vybrat ze zajištěných nebo nezajištěných půjček s vyšším výnosem. Děláme vše proto, aby bylo riziko co nejnižší a návratnost byla co nejvyšší. Na trhu úspěšně působíme již od roku 2012 což znamená, že náš model je již vyzkoušen a úspěšně funguje.

  Uvědomujeme si, že pro všechny lidi, kteří investují nebo si půjčují na Žlutém melounu, je důležité, aby celý systém fungování byl bezpečný a zároveň poskytoval ty nejlepší podmínky. Návratnost Vašich peněz je u nás na prvním místě!

  Více se dozvíte také v části Bezpečnost investic.

 • Uvidí žadatelé a jiní uživatelé moje osobní údaje?

  Na našem portálu vystupujete anonymně, pod jménem uživatele (Nick name). Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

 • Vím přesně komu půjčuji?

  Jméno ani přesné kontaktní údaje žadatele nezveřejňujeme, budete však o něm vědět všechno důležité tak, abyste se věděli rozhodnout. Žadatelům také můžete položit dodatečné otázky.

  Přesné údaje žadatele Vám zašleme pouze v případě, že by se dostal do prodlení se splátkami, jeho půjčka byla zesplatněna a začal by se proces jejího právního vymáhání.

 • Jsou půjčky zajištěné?

  Při investování si můžete vybrat ze zajištěných nebo nezajištěných půjček s vyšším výnosem. Zajištěné půjčky jsou dodatečně zajišťovány garancí partnera nebo zástavní smlouvou na financovanou nemovitost.

  Standardní bezúčelové půjčky nejsou zajištěny fyzickými aktivy, ale dlužník ručí celým svým majetkem.

  Žadatelé mají možnost si schopnost splácení své půjčky pojistit u naší smluvní pojišťovny a zaměstnaní žadatelé podepisují Dohodu o srážkách ze mzdy.

 • Jaké smlouvy podepisuji?

  Kromě akceptace Všeobecných smluvních podmínek portálu Žlutý meloun podepisujete pouze Rámcovou smlouvu o spolupráci, která zabezpečuje právní rámec pro všechny investice do půjček na našem portálu.

 • Půjčuji všechny peníze jen jedné osobě?

  Ne, Žlutý meloun předpokládá dostatečnou diverzifikaci Vaší investice mezi větší množství půjček. Doporučujeme, abyste svoji investici rozložili mezi minimálně 30 žadatelů. Investujte raději menší sumy mezi různé dlužníky s ohledem na jejich rizikovou třídu, věk, pohlaví, kraj a příjmovou skupinu. Více se můžete dozvědět v části Bezpečnost investice.

 • Jak se spravuje mé investice?

  Vaše investice nemusíte aktivně spravovat, my to děláme za Vás. Sledujeme splatnost jednotlivých půjček, kontrolujeme, jestli se inkasované prostředky přesně shodují s očekávanou splátkou půjčky, úroku nebo pojištění. Zabezpečujeme, aby se všechny tyto položky správně rozúčtovaly a rozdělily mezi jednotlivé investory. Investoři tak automaticky každý měsíc dostanou část splátky jistiny své půjčky a také část příslušného úroku.

  Správa investic zahrnuje i sledování splatnosti jednotlivých splátek. Žlutý meloun monitoruje každého dlužníka a identifikuje už první náznaky potenciálních výpadků ve splácení a následně sleduje i identifikované problémové půjčky. Pokud zjistíme výpadky ve splátkách nebo problémovou půjčku, automaticky zahájíme více cestami komunikaci s dlužníkem a provedeme všechna nezbytná opatření pro to, abychom zabezpečili opětovné splácení Vaší půjčky.

 • Co se stane, pokud se dlužník dostane do prodlení se splátkou půjčky?

  Žlutý meloun aktivně monitoruje každého dlužníka a identifikuje již první příznaky potenciálních výpadků splátek. Zajišťujeme pro Vás bezplatné vymáhání Vaší investice tak, abychom maximalizovali její návratnost. Náš systém vymáhání pohledávek se skládá ze dvou částí, soft collection a hard collection. Při procesu vymáhání uplatňujeme postupy odpovídající standardům bank a spolupracujeme s externí collection agenturou. Naše portfolio je menší, můžeme tak ke každé problematické půjčce přistupovat individuálně. Více se můžete dozvědět v části Bezpečnost investice.

 • Mohu nesplacenou půjčku vymáhat i sám?

  Ano, je to možné. Žlutý meloun má ovšem propracovaný systém vymáhání pohledávek, na kterém spolupracuje s renomovanou právní kanceláří, která se specializuje na tuto činnost. Pokud byste přesto preferovali samostatné řešení tohoto problému, poskytneme Vám všechny právní podklady včetně identity dlužníka.

 • Kolik půjček zvykne mít zpoždění?

  Není jich mnoho. Velká většina půjček je splácena bez prodlení, případně s malým prodlením. Je zcela běžné, že lidé v rámci svých běžných povinností pozapomenou na splátku a zaplatí o pár dní později. Ve zbývajících případech se již může jednat o vážnější prodlení, kde Žlutý meloun půjčku aktivně vymáhá.

  Při prodlení investoři také od dlužníka inkasují sankční poplatek.

  Aktuální výkonnost portfolia naleznete na naší webové stránce v části Statistiky.

 • Platím za investování poplatek?

  Jediný průběžný poplatek, který budete platit je měsíční poplatek za správu Vaší investice. Jeho výše je 1% z měsíčních plateb které inkasujete. V případě investice do CashFree půjček je poplatek nižší a to jen 0,33%. Tento poplatek Vám strhneme automaticky z přijatých plateb.

 • Kde jsou uloženy moje peníze, po dobu kdy nejsou investovány v půjčkách?

  Peníze, které převedete na Váš uživatelský účet na Žlutém melounu jsou uloženy v bance na samostatném klientském účtu až do momentu jejich poskytnutí žadatelem. Nejsou to naše peníze, proto jsou tyto prostředky odčleněny od jiných bankovních účtů naší společnosti. Tyto prostředky zároveň podléhají bankovní ochraně vkladů (podle zákona č. 118/1996 Z.b. o ochraně vkladů v platém znění) a patří jedině a výlučně Vám.

 • Jak funguje financování půjček - aukce?

  Žadateli, který prošel pozitivně naším posouzením spustíme aukci na financování půjčky. Do této aukce můžete následne investovat. Na Žlutém melounu máme dva typy aukce – Standardní aukce a Jistá investice.

  Každá standardní aukce má přiřazenou doporučenou úrokovou sazbu, která odpovídá rizikovému profilu žadatele. Do aukce investujete částku v minimální výši 25 EUR (u partnerských půjček je minimální částka 1 EUR) a maximálně 250 EUR (resp. 25% částky půjčky, pokud již máte vyšší investiční limit) za sazbu, kterou si sami určíte. Tato sazba může být nižší i vyšší než doporučená sazba (maximálně 1,5 násobek doporučené sazby). Po naplnění celé výše aukce, která trvá maximálně 14 dní, se doba trvání aukce zkrátí na 24 hodin, během kterých je stále možné do ní investovat. Náš systém vždy automaticky vyřadí nabídky s nejvyšší sazbou a nahradí je nabídkami s nižší sazbou. Pokud by byla vaše nabídka vyřazena, máte možnost zadat novou nabídku s nižší sazbou.

  Žadatel může aukci ukončit i předčasně a akceptovat aktuální výši a získané podmínky, i když nemá dosaženo 100 % požadované částky. Podmínkou je, aby získaná půjčka dosáhla výše minimálně 500 €.

  Po ukončení doby trvání aukce má žadatel možnost půjčku akceptovat, souhlasí-li se získanými podmínkami, nebo ji odmítnout. V rámci akceptování půjčky mají žadatelé ještě dodatečnou možnost vyřadit investiční nabídky s nejvyšší úrokovou sazbou.

  Aukci typu Jistá investice používáme u úvěrových produktů, u kterých stanovíme pevnou úrokovou sazbu. Jedná se hlavně o interní a externí refinancování a realitní CashFree produkty. Vy se tak můžete rozhodnout, jestli je pro Vás tato investice za daných podmínek atraktivní nebo ne. V případě realizace investiční nabídky máte však jistotu, že Vaše nabídka nebude vyřazena nabídkou jiného investora, jelikož financování se po dosažení 100% požadované částky automaticky ukončuje.

  Když zadáte ponuku do aukce, je možné ji v průběhu aukce ještě upravit. Můžete zvýšit její celkovou hodnotu, a / nebo snížit úrokovou sazbu, kterou původně zadali.

 • Co jsou CashFree půjčky?

  Jedná se o účelové realitní půjčky na financování nemovitostí a jejich největším rozdílem oproti standardním půjčkám je jejich zajištění.

  Půjčka CashFree Bydlení slouží k úhradě první části kupní ceny novostavby kupované žadatelem a je poskytována ve spolupráci s renomovanými developery, kteří zároveň poskytují garanci vrácení jistiny úvěru.

  Půjčka CashFree Hypo slouží k dofinancování bankovní hypotéky poskytnuté bankou pro lidi, kteří si kupují novou nebo starší nemovitost. Jako zajištění úvěru slouží zástavní smlouva na kupovanou nemovitost, přičemž zástavní právo v případě prodeje nemovitosti bude v pořadí za hypoteční bankou.

  Půjčka CashFree Realitní může nahradit bankovní hypotéku nebo ve formě překleňovacího úvěru pomůže klientovi získat peníze na dobu, než si vypořádá své nové bydlení. Půjčka je zajištěna zápisem přímo na listu vlastnictví v první řadě.

 • Jak funguje automatické investování?

  V případě, že nechcete zadávat investiční nabídky na individuální bázi, můžete využít naší unikátní funkce automatického investování – tkz. autoinvest, která bude dělat investiční nabídky za Vás. V rámci nastavení si zvolíte jednu z předvolených investičních strategií, nebo si definujete Vaši vlastní.

  Autoinvest můžete používat samostatně, ale i jako doplněk k manuálnímu zadávání investičních nabídek.

 • Potřebuji peníze, můžu svou investici ukončit i dříve než je půjčka splatná?

  Ano, v případě že chcete inkasovat peníze vložené do Vaší investice dříve, než je půjčka splatná, můžete celou Vaši investici prodat na Sekundárním trhu půjček jinému investorovi. Určíte si za kolik byste investici chtěli prodat a s novým investorem si dohodnete přesné podmínky.

  V rámci Žlutého melounu máme také program zvýšené likvidity. Zúčastnění investoři mají v rámci něj nárok kdykoli požádat o předčasné vykoupení části nebo celého svého portfolia. Pokud investice splňují kritéria a v programu je dost peněz, zajistíme to.

 • Jak funguje sekundární trh půjček?

  Na sekundárním trhu půjček můžete prodat jakoukoliv svoji investici realizovanou přes náš portál jinému investorovi, který má zájem o její koupi.

  Vy si určíte cenu, za kterou by ste chceli svojí investici prodat. Za tuto cenu se investice prodá v případe zájmu okamžitě. Jiný investor Vám může navrhnout nižší částku, je pak na Vás zda danou nabídku akceptujete. Investice se dá koupit nebo prodat pouze jako celek.

  Cena půjčky se určuje jako diskont / prémie k aktuálnímu zůstatku jistiny. Pokud by v mezičase proběhla splátka půjčky, půjde na účet investorovi, který je v době splátky jejím vlastníkem. V tomto případě se aukce na sekundárním trhu také ruší, protože dojde ke změně úvodních podmínek.

  Maximální doba nabídky k prodeji je 14 dní. Pokud se do daného času investice neprodá, a chcete ji stále prodat, máte dvě možnosti:

  -> Investici opět nabídnete k prodeji, ale za nižší cenu. Minimální snížení pro splácených investicích (včetně těch co mají zpoždění max 30 dní) je 0,1 % z její předchozí ceny. Minimální snížení pro investice v prodlení (větší než 30 dní) je 1,0 % z její předchozí ceny. Minimální snížení pro zosplatnené / právní vymáhány investice je 5,0 % z její předchozí ceny.

  -> Investici můžete opětovně zadat na prodej bez omezení ceny, ale nejdříve až za 30 dní od ukončení neúspěšného prodeje.

  Uvedené omezení platí i v případě, že Vaši nabídku ručně zrušíte před časem jejího ukončení. Zároveň však, pokud je nabídka zrušena z důvodu inkasování splátky, je možné ji opětovně zadat na prodej bez omezení na ceně.

  Do části Sekundární trh se dostanete přes linku ve vrchní liště Vašeho účtu nebo z boxu Sekundární trh, který se nachází v Investičním terminálu.

 • Jak inkasuji měsíční splátky mojí investice?

  Ve chvíli, kdy dlužník zaplatí měsíční splátku půjčky, část splátky připadající na Vaši investici (včetně úroku) se připíše na Váš účet na Žlutém melounu. Tyto peníze můžete opět investovat do dalších půjček jiným dlužníkům, nebo si je převést na Váš bankovní účet.

 • Mohu si vybrat peníze ze splátek?

  Samozřejmě, veškeré peníze nevázané v půjčkách (nebo nabídkách, které ještě nejsou akceptované nebo zamítnuté dlužníkem), včetně inkasovaných měsíčních splátek, si můžete kdykoliv převést zpět na Váš bankovní účet.

 • Mohu reinvestovat peníze ze splátek?

  Je to doporučený způsob využití Vašich peněz. Peníze ze splátek si můžete samozřejmě kdykoli převést na Váš bankovní účet, avšak pokud je reinvestujete do nových půjček, Vaše peníze budou i nadále vydělávat.

 • Jak se daní příjem získaný z půjček na Žlutém melounu?

  Na Žlutém melounu dosahuje investor úrok z půjčky, který je předmětem daňového zákona a podléhá zdanění ve smyslu jeho ustanovení. Žlutý meloun za investory nehradí daně vyplývající z jejich výnosů dosažených investováním do půjček realizovaných přes tento systém. Je proto na každém investorovi, aby si tuto zákonnou povinnost splnil. Jak postupovat při plnění daňových povinností se dozvíte v části Daně a odvody.

 • Jak se počítá čistý investiční výnos investora, čistá úroková sazba a risk vintages?

  Čistý měsíční výnos investora a Čistá úroková sazba po zohlednění defaultu

  Vstupní hodnoty pro výpočet Čisté úrokové sazby jsou počítány přes takzvanou sníženou splátku. Ta je spočítána jako měsíční splátka z objemu celého portfolia a tvoří ji splatná jistina, řádný a sankční úrok a poplatky. Tato splátka je následně snížena o poplatky investora a výšku předpokládané ztráty zosplatenených půjček na základě aktuální dosahované míry úspěšnosti vymáhání. Z finální výšky splátky je použitím průměrné vážené doby splatnosti a částky původní jistiny vypočítaný aktuální úrokový výnos, který portfolio dosahuje. Metodika čisté úrokové sazby je použita pro výpočet aktuální individuální výnosnosti investora i výnosnosti portfolia půjček na Žlutém melounu.

  Použitím tohoto výpočtu jsme schopni v kterémkoliv čase prezentovat výnosnost celého portfolia půjček, bez ohledu na to, že mají různou splatnost nebo úrokovou sazbu. Výsledná výnosnost je počítána na roční bázi (p.a.).

  Čistý výnos investora se počítá vždy po ukončení kalendářního měsíce a uvádí čistou výnosnost k předchozímu měsíci.


  Vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, takzvané Risk Vintages (na statistické stránce)

  Risk Vintages jsou standardní nástroj ke srovnání vývoje kvality úvěrového portfolia v rámci risk managementu. Graf ukazuje, jak se vyvíjel poměr problémových půjček oproti těm řádně splácen podle měsíců následujících od jejich poskytnutí. Uživatel má tak přehled, jaký podíl defaultu dosahují úvěry ve stejném časovém horizontu od poskytnutí, ale pro časovo odlíšené portfólia  (čili roky kdy byly poskytnuty).


 • Co je Notifikační centrum?

  Hlavní funkcionalitou Notifikačního centra je Nástěnka, na kterou dostáváte všechny zprávy a upozornění ohledně Vašeho využívání Žlutého melounu. Jedná se o zprávy, které dostáváte emailem, rozšířené o notifikace, které Vám pomohou při plnohodnotném využívání systému. Zprávy jsou rozděleny do více kategorií podle toho, čeho se týkají. Seznam kategorií naleznete také na levé straně obrazovky. Pokud na některou sekci kliknete, zobrazí se Vám zprávy jen z ní. Zprávy také můžete označovat jako přečtené buď v detailu každé zprávy, nebo hromadně v tabulce seznamu kategorií.

  Vstup do Notifikačního centra naleznete v horní liště uživatelského účtu s tlačítkem „Nástěnka“.

 • Jak mohu následovat jiného uživatele, co o jeho aktivitách uvidím a mohu zablokovat pokud nechci, aby mě někdo následoval?

  V rámci Notifikačního centra na Žlutém melounu můžete „následovat“ jiné investory. Znamená to, že do notifikací dostanete zprávu, když následovaný investor zadá investiční nabídku, otázku, nabídku k prodeji na sekundárním trhu, nebo se mu zvýší investiční limit, zda si zadá autoinvest. Následovat investora můžete přímo v okně jeho veřejného profilu, které se zobrazuje po přejetím myši nad uživatelským jménem v aukcích, nebo si jej v Notifikačním centru vyhledáte podle jména uživatele. Informace o tom, že Vás někdo následuje se Vám zobrazí na nástěnce ve zprávách, a také v přehledu investorů, kteří Vás následují. Pokud si nepřejete, aby Vás některý investor následoval, můžete jej jednoduše zablokovat.

 • Mohu si nastavit, které emailové zprávy chci dostávat?

  Ano, u většiny emailových zpráv máte možnost si zvolit, zda tyto typy emailů chcete dostávat nebo Vám stačí oznámení, které se Vám zobrazí na Nástěnce v rámci Notifikačních centra.

  Nastavení emailů naleznete v části Nastavení.

 • Mobilní aplikace

  Žlutý meloun má vlastní mobilní aplikaci pro zařízení používající operační systémy Android a iOS. Aplikace slouží ke komplexní správu investičního účtu a investování a obsahuje většinu funkcionalit dostupných ve webovém rozhraní. V případě zájmu Vás aplikace bude upozorňovat na důležité události a s její pomocí také můžete potvrzovat webové aktivity namísto Validačních kódů.

  Aplikace Vám umožní zejména:

  -> Snadný a rychlý přístup na účet
  -> Možnost potvrzovat webové aktivity namísto Validačních kódů
  -> Sledování stavu, výnosnosti a skladby investičního portfolia
  -> Přehled aktivních a ukončených investičních příležitostí spolu s jejich detaily a přehledem splácení
  -> Přístup k aktuálním investičním nabídkám a jejich detailům
  -> Manuální investování do nových půjček včetně navyšování nabídek resp. využívání investičního úvěru při rafinačních půjčkách
  -> Možnost vypnutí a zapnutí autoinvestu
  -> Přehled investorského účtu a přehled všech transakcí nad účtem
  -> Dotaci, konverzi nebo výběr z účtu
  -> Přístup na Nástěnku a sledování zpráv o Vašem portfoliu a dění na portálu
  -> Možnost nastavení push notifikací o důležitých událostech na účtu

  Aplikaci si můžete stáhnout v obchodech Google Play a App Store.

  Mobilní aplikaci lze využívat, jen pokud máte ukončenou registraci investora na Žlutém melounu. Pokud registraci ještě nemáte, zaregistrujte se nebo dokončete Vaši registraci.

  Pro využívání aplikace je zapotřebí, abyste měli Vaše mobilní zařízení připojené na internet. Aplikace v současné době nepodporuje offline režim.