Nejčastěji kladené otázky

Není Vám něco jasné ohledně fungování Žlutého melounu, podívejte se na nejčastěji kladené otázky. Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište nám.

Investování Zobrazit vše


 • Kdo může investovat na Žlutém melounu?

  Prostřednictvím Žlutého melounu mohou investovat plně svéprávní občané zemí SEPA (Single Euro Payments Area) starší 18 let.

  Mezi země SEPA patří všechny státy EU (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko) a další státy – Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Monako.

 • Jak mohu investovat?

  V prvním kroku je třeba zaregistrovat se na našem portálu. Vytvoříte si tak uživatelský účet, na který následně převedete peníze, které chcete investovat. V části Investiční příležitosti najdete nabídky konkrétních půjček, do kterých můžete přímo investovat, případně si můžete vybrat možnost automatického investování, která to provede za Vás.

  Při investiční nabídce vždy uvedete její výšku a úrokovou sazbu, kterou žadateli chcete nabídnout. Pokud žadatel Vaši nabídku akceptuje, ta se zkombinuje s nabídkami jiných investorů a žadateli je půjčka poskytnuta za průměrnou úrokovou sazbu. Vaše investice je ale vždy úročena sazbou, kterou jste uvedli při nabídce. Při již zadané investiční nabídce máte možnost navýšit její částku a / nebo snížit úrokovou sazbu, nemůžete ji ale zrušit. Více detailů najdete také v části Proces investování.

 • Kolik mohu investovat?

  Minimální výška jedné investice je 500 Kč. Maximální limit pro Vaši celkovou investici (výšku Vašeho investičního portfolia) není určen. Do jedné standardní půjčky je možné investovat maximálně 6 500 Kč, kromě zajištěných CashFree půjček kde maximální výška není stanovena. Pro zkušené investory, po proinvestování určité částky, je maximální výše investice do standardní půjčky zvýšena na 25% jejího objemu.

  Omezení na výšku investice do jedné půjčky máme nastavené z důvodu rozložení investičního rizika mezi více půjček. O důležitosti diverzifikace rizika se můžete dozvědět více v části Bezpečnost investice.

 • Jaké výnosy mohu očekávat?

  Váš výnos závisí hlavně od úrokové sazby, za kterou investujete, kvality splácení půjčky do které investujete, a poplatku, který platíte za naše služby.

  Základním kamenem maximalizace Vašeho výnosu je rozložení celkové investice mezi více půjček. Ne všechny půjčky budou řádně spláceny, je to riziko, které je nedílnou součástí půjčování peněz. Žlutý meloun pro každou žádost o půjčku doporučí takovou úrokovou sazbu, která případný výpadek splácení vykryje dostatečným úrokovým výnosem. Čím bude Vaše investice lépe rozložena mezi půjčky, tím bude pravděpodobnost dosažení tohoto výnosu vyšší.

  Čistý výnos z půjček, poskytnutých za poslední 2 roky, očištěný o nesplácené půjčky a poplatky dosahuje téměř 8% ročně. Aktuální výsledky výnosnosti najdete na naší stránce v části Statistiky.

 • Za jakou sazbu mám investovat?

  Žlutý meloun doporučí pro každou půjčku individuální úrokovou sazbu. Ta má dvě hlavní součásti - rizikovou přirážku a Váš úrokový výnos. Rizikovou přirážku určujeme podle rizikové třídy a výsledků vymáhání a při dostatečné diverzifikaci absorbuje potenciální výpadky splácení dlužníků.

  Platí ale, že naše doporučená úroková sazba není pro Vás závazná. Přesnou sazbu, která odpovídá Vašim očekáváním, a za kterou chcete žadateli půjčit, si určujete jen Vy!

  Důležité je také podívat se na investiční nabídky jiných investorů konkrétní půjčky. Pokud se půjčka naplní nabídkami, na principu aukce mají přednost nabídky s nižší sazbou a Vaše nabídka může být vyřazena. V tom případě můžete investiční nabídku zopakovat, musíte ale nabídnout nižší úrokovou sazbu.

 • Jak Žlutý meloun posuzuje žádosti o půjčku?

  Každý žadatel o půjčku na našem portálu prochází procesem komplexního hodnocení, kde ověřujeme jeho příjem, schopnost i vůli platit své závazky. Akceptujeme jen žadatele s jasným zázemím a vysokou pravděpodobností splácení svých závazků, až následně máte možnost investovat do jejich půjček.

  Přesné posouzení a vyhodnocení úvěrového rizika je alfou a omegou naší činnosti, v této oblasti pro nás neexistují žádné kompromisy ani zkratky. Velkou většinu žádostí musíme proto zamítnout, návratnost Vaší investice je totiž pro nás prioritou!

  Žadatele, které vyhodnotíme pozitivně, rozdělujeme do rizikových tříd: AA, A, B, C, D, D- a HR.

  AA představuje nejméně rizikovou třídu žadatelů s velmi vysokým předpokladem splácení svých závazků. Třída HR je přiřazena nejvíce rizikovým žadatelům. Na Žlutém melounu je i třída HR dostatečná a také při těchto žadatelích je jasná pravděpodobnost řádného splácení půjčky.

  Přiřazení rizikové třídy je klíčový prvek řízení rizika, který Vám pomůže při rozhodnutí kteří žadatelé nejlépe vyhovují vaší investiční strategii a rizikovému apetitu. Riziková třída je také určující prvek stanovení úrokové sazby pro každou půjčku.

 • Jak si mám vybrat do které půjčky investovat?

  Při každé žádosti uvádíme všechny důležité informace o žadateli, jeho příjmy, závazky a třídu rizika. Žadatelů se také můžete ptát dodatečné otázky. Víte, k čemu chce žadatel půjčku použít, zda příběh který ji doprovází je Vám sympatický nebo ne. Máte dostatek informací k tomu, abyste provedli Vaše vlastní investiční rozhodnutí.

  Pokud ale nechcete vybírat ze žádostí takto podrobně, není nic jednoduššího než využít funkci automatického investování. V ní si můžete nastavit třídu rizika, výšku jednotlivé investice, úrokové sazby a mnoho dalších parametrů. Následně se nemusíte o nic starat, všechny investiční nabídky budou provedeny automaticky za Vás.

  Riziková třída je nejdůležitějším parametrem, který byste měli zvážit při adresování Vaší investice. Pokud jste více konzervativní a preferujete co nejnižší riziko, vybírejte si rizikové třídy AA a A, pokud Vám nevadí podstoupit vyšší riziko za cenu vyššího výnosu, vybírejte si rizikové třídy D, D- a HR. Třídy B a C jsou v těchto ukazatelích vyvážené, tj někde uprostřed. Bez ohledu na to, jaký je Váš investiční profil, doporučujeme Vaši investici vždy rozložit mezi více půjček, ideálně alespoň 30.

 • Garantuje Žlutý meloun návratnost mé investice?

  Ne, návratnost Vaší investice neumíme garantovat, nakolik podléhá investičnímu riziku. Děláme ale vše proto, aby bylo riziko co nejnižší a návratnost byla co nejvyšší. Již 5 let působíme na trhu, náš model je již vyzkoušený a úspěšně funguje.

  Uvědomujeme si, že pro všechny lidi, kteří investují nebo si půjčují na Žlutém melounu, je důležité, aby celý systém fungování byl bezpečný a zároveň poskytoval ty nejlepší podmínky. Jinak by existence našeho portálu ztratila svůj smysl.

  Návratnost Vašich peněz je u nás na prvním místě!

  Více se dozvíte také v části Bezpečnost investic.

 • Uvidí žadatelé a jiní uživatelé moje osobní údaje?

  Na našem portálu vystupujete anonymně, pod jménem uživatele (Nick name). Vaše osobní údaje jsou v bezpečí u nás.

 • Vím přesně komu půjčuji?

  Jméno ani přesné kontaktní údaje žadatele nezveřejňujeme, budete však o něm vědět všechno důležité tak, abyste se věděli rozhodnout. Žadatelům také můžete položit dodatečné otázky.

  Přesné údaje žadatele Vám zašleme pouze v případě, že by se dostal do prodlení se splátkami, jeho půjčka byla zesplatněna a začal by se proces jejího právního vymáhání.

 • Jsou půjčky zajištěné?

  Naše standardní bezúčelové půjčky nejsou zajištěny movitým ani nemovitým majetkem. Obdobné spotřební úvěry jsou poskytovány bankami nebo nebankovními společnostmi běžně bez zabezpečení. Jelikož na Žlutém melounu vyhrávají obě strany, není od žadatele požadováno nic navíc, avšak přísně zkoumáme jeho schopnost půjčku splácet. Půjčka je poskytnuta na základě právní dokumentace připravené advokátní kanceláří s dlouholetými zkušenostmi v této oblasti. Zároveň zaměstnaný žadatel podepisuje dohodu o srážkách ze mzdy.

  Při investici do účelových půjček CashFree slouží jako garance smluvní závazek developerské společnosti, že v případě výpadku splácení půjčky uhradí celou dlužnou jistinu. Investiční riziko při těchto půjčkách je tak minimální.

 • Jaké smlouvy podepisuji?

  Kromě akceptace Všeobecných smluvních podmínek portálu Žlutý meloun podepisujete pouze Rámcovou smlouvu o spolupráci, která zabezpečuje právní rámec pro všechny investice do půjček na našem portálu. Pro investici do slovenských půjček podepisujete oddelenou Rámcovou smlouvu.

 • Půjčuji všechny peníze jen jedné osobě?

  Ne, Žlutý meloun předpokládá dostatečnou diverzifikaci Vaší investice mezi větší množství půjček. Doporučujeme, abyste svoji investici rozložili mezi minimálně 30 žadatelů. Investujte raději menší sumy mezi různé dlužníky s ohledem na jejich rizikovou třídu, věk, pohlaví, kraj a příjmovou skupinu. Rady jak postupovat se dozvíte v části Tvorba portfolia.

 • Co se stane, pokud se dlužník dostane do prodlení se splátkou půjčky?

  Žlutý meloun aktivně monitoruje každého dlužníka a identifikuje již první příznaky potenciálních výpadků splátek. Zajišťujeme pro Vás bezplatné vymáhání Vaší investice tak, abychom maximalizovali její návratnost. Náš systém vymáhání pohledávek se skládá ze dvou částí, soft collection a hard collection. Při procesu vymáhání uplatňujeme postupy odpovídající standardům bank a spolupracujeme s externí collection agenturou. Naše portfolio je menší, můžeme tak ke každé problematické půjčce přistupovat individuálně. Více se můžete dozvědět v části Bezpečnost investice.

 • Mohu nesplacenou půjčku vymáhat i sám?

  Ano, je to možné. Žlutý meloun má ovšem propracovaný systém vymáhání pohledávek, na kterém spolupracuje s renomovanou právní kanceláří, která se specializuje na tuto činnost. Pokud byste přesto preferovali samostatné řešení tohoto problému, poskytneme Vám všechny právní podklady včetně identity dlužníka.

 • Kolik půjček zvykne mít zpoždění?

  Není jich mnoho. Téměř 95% půjček je splácených bez prodlení, případně s malým zpožděním. Je zcela běžné, že lidé v rámci svých každodenních povinností zapoměnou na splátku a zaplatí o pár dní později. Ve zbývajících případech se již může jednat o vážnější prodlení, kde Žlutý meloun půjčku aktivne vymáhá.

  Aktuální výkonnost portfolia najdete na naší webové stránce v části Statistiky.

 • Platím za investování poplatek?

  Jediný průběžný poplatek, který budete platit je měsíční poplatek za správu Vaší investice. Jeho výška je 1% z měsíčních plateb které inkasujete. V případě investice do CashFree půjček je poplatek nižší a to pouze 0,33%. Tento poplatek Vám strhneme automaticky z přijatých plateb. Pokud by Vám ale dlužník splátku nezaplatil, z této částky Vám žádný poplatek strhnutý nebude.

 • Kde jsou uloženy moje peníze, po dobu kdy nejsou investovány v půjčkách?

  Peníze, které převedete na Váš účet na Žlutém melounu, jsou uloženy v bance na samostatném klientském účtu až do momentu, kdy jsou poskytnuty žadatelům. Nejsou to peníze společnosti iService, a.s. Tyto prostředky jsou uloženy v bance na samostatném účtě odděleném od jiných bankovních účtů společnosti. Tyto prostředky zároveň podléhají bankovní ochraně (pojištění) vkladů prostřednictvím Fondu pojištění vkladů (zřízený podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách) a patří jedině a výlučně investorům. Více informací o Fondu pojištění vkladů najdete na www.fpv.cz.

 • Jak funguje financování půjček - aukce?

  Žadateli, který prošel pozitivně naším posouzením spustíme aukci na financování půjčky. Do této aukce můžete následne investovat. Na Žlutém melounu máme dva typy aukce – Standardní aukce a Jistá investice.

  Každá standardní aukce má priřazenou doporučenou úrokovou sazbu, která odpovědá rizikovému profilu žadatele. Do aukce investujete minimální částku 500 CZK a maximálne 6 500 CZK za sazbu, kterou si určíte sami. Sazba může být také vyšší nebo nižší jako doporučená sazba. Když se naplní celá výše aukce, která trvá maximálne 14 dní, se doba trvání aukce skrátí na 24 hodin, počas kterých můžete do aukce stále investovat. Systém vždy automatický vyřazuje nabídky investorů s vyššími úrokovými sazbami a nahrazuje je lepšími nabídkami. Pokud by byla Vaše nabídka vyřazena, máte možnost zadat novou nabídku s nižší úrokovou sazbou.

  Žadatel může aukci ukončit i předčasně a akceptovat dosud získanou výši a nabídnuté podmínky, tedy i v případě, že dosud nezískal 100 % očekávané půjčky. Podmínkou je, aby získaná půjčka dosáhla výše alespoň 10.000 CZK.

  Po uplynutí času na financování půjčky má žadatel možnost půjčku akceptovat, pokud souhlasí se získanými podmínkami, nebo ji zamítnout. Půjčka se vždy akceptuje jako celek, neodsouhlasují se jednotlivé nabídky investorů.

  Aukci Jistá investice používáme pro úverové produkty, pri kterých stanovíme pevnou úrokovou sazbu. Jde hlavně o interní a externí refinancování a CashFree produkty. Vy se tak může rozhodnout, zda je investice za daných podmínek pro Vás výhodná či nikoliv. V případě realizace investiční nabídky máte však jistotu, že Vaše nabídka nebude vyřazena nabídkou jiného investora, jelikož se financování po dosažení 100 % automaticky ukončí. 

  Když zadáte ponuku do aukce, je možné ji v průběhu aukce ještě upravit. Můžete zvýšit její celkovou hodnotu, a / nebo snížit úrokovou sazbu, kterou původně zadali.

 • Co jsou CashFree půjčky?

  Jde o účelovou půjčku na úhradu první části kupní ceny novostavby kupované žadatelem. Tyto půjčky poskytujeme ve spolupráci s renomovanými developery. Půjčky jsou poskytovány v částkách do 35 000 EUR a za pevnou úrokovou sazbu 5,9% ročně. Největším rozdílem oproti standardní půjčce je smluvní garance developera vrácení jistiny úvěru. Vy tak máte jistotu, že v případě problémů žadatele se splácením půjčky je Vaše investice v bezpečí.

 • Jak funguje Rychlá půjčka?

  Jde o bezúčelovou půjčku ve výši 100 až 500 EUR, kterou si žadatel bere se splatností 30 dní. Po jejich uplynutí může půjčku buď celou splatit, nebo požádat o prodloužení splatnosti o 5 měsíců. V tom případě splácí jistinu a příslušný úrok v pravidelných měsíčních splátkách. Vaše investice do této půjčky je proto od počátku nastavena na dobu 6 měsíců, které kryje celou potenciální dobu splatnosti. Den splatnosti půjčky může být kterýkoliv pracovní den měsíce, přičemž půjčka nabízí atraktivní zhodnocení 26,4% p.a. v ratingové tříde HR.

 • Jak funguje automatické investování?

  V případě že nechcete zadávat investiční nabídky jednotlivě, můžete využít naší unikátní funkci autoinvest, která bude činit investiční nabídky za Vás. V rámci nastavení si zvolíte jednu ze třech předvolených investičních strategii, nebo si vytvoříte Vaši vlastní. Autoinvest dále obsahuje funkci optimalizace výnosů, ta zadává nabídky za maximální možnou úrokovou sazbu, které lze u dané půjčky dosáhnout.

  Autoinvest můžete používat samostatně, ale i jako doplněk k manuálnímu zadávání investičních nabídek.

 • Mohu svoji investici ukončit i dříve, než je půjčka splatná?

  Ano, v případě že chcete inkasovat peníze vložené do Vaší investice dříve, než je půjčka splatná, můžete celou Vaši investici prodat na Sekundárním trhu půjček jinému investorovi. Určíte si za kolik byste investici chtěli prodat a s novým investorem si dohodnete přesné podmínky.

 • Jak inkasuji měsíční splátky mojí investice?

  Ve chvíli, kdy dlužník zaplatí měsíční splátku půjčky, část splátky připadající na Vaši investici (včetně úroku) se připíše na Váš účet na Žlutém melounu. Tyto peníze můžete opět investovat do dalších půjček jiným dlužníkům, nebo si je převést na Váš bankovní účet.

 • Mohu si vybrat peníze ze splátek?

  Samozřejmě, veškeré peníze nevázané v půjčkách (nebo nabídkách, které ještě nejsou akceptované nebo zamítnuté dlužníkem), včetně inkasovaných měsíčních splátek, si můžete kdykoliv převést zpět na Váš bankovní účet.

 • Mohu reinvestovat peníze ze splátek?

  Je to doporučený způsob využití Vašich peněz. Peníze ze splátek si můžete samozřejmě kdykoliv převést na Váš bankovní účet. Pokud je reinvestujete do nových půjček, Vaše peníze budou i nadále na Žlutém melounu vydělávat.

 • Jak se daní příjem získaný z půjček na Žlutém melounu?

  Na Žlutém melounu dosahuje investor úrok z půjčky, který je předmětem daňového zákona a podléhá zdanění ve smyslu jeho ustanovení. Žlutý meloun za investory nehradí daně vyplývající z jejich výnosů dosažených investováním do půjček realizovaných přes tento systém. Je proto na každém investorovi, aby si tuto zákonnou povinnost splnil. Jak postupovat při plnění daňových povinností se dozvíte v části Daně a odvody.

 • Jak funguje sekundární trh půjček?

  Na sekundárním trhu půjček můžete prodat jakoukoliv svoji investici realizovanou přes náš portál jinému investorovi, který má zájem o její koupi.

  Vy si určíte cenu, za kterou by ste chceli svojí investici prodat. Za tuto cenu se investice prodá v případe zájmu okamžitě. Jiný investor Vám může navrhnout nižší částku, je pak na Vás zda danou nabídku akceptujete. Investice se dá koupit nebo prodat pouze jako celek.

  Cena půjčky se určuje jako diskont / prémie k aktuálnímu zůstatku jistiny. Pokud by v mezičase proběhla splátka půjčky, půjde na účet investorovi, který je v době splátky jejím vlastníkem. V tomto případě se aukce na sekundárním trhu také ruší, protože dojde ke změně úvodních podmínek.

  Maximální doba nabídky k prodeji je 14 dní. Pokud se do daného času investice neprodá, a chcete ji stále prodat, máte dvě možnosti:

  - Investici opět nabídnete k prodeji, ale za nižší cenu. Minimální snížení pro splácených investicích (včetně těch co mají zpoždění max 30 dní) je 0,1 % z její předchozí ceny. Minimální snížení pro investice v prodlení (větší než 30 dní) je 1,0 % z její předchozí ceny. Minimální snížení pro zosplatnené / právní vymáhány investice je 5,0 % z její předchozí ceny.

  - Investici znovu zadáte na prodej bez omezení ceny, ale nejdříve až o 30 dní od ukončení neúspěšného prodeje.

  Uvedené omezení platí i v případě, že Vaši nabídku ručně zrušíte před časem jejího ukončení. Zároveň však, pokud je nabídka zrušena z důvodu inkasování splátky, je možné ji opětovně zadat na prodej bez omezení na ceně.
  Do části Sekundární trh se dostanete přes linku ve vrchní liště Vašeho účtu nebo z boxu Sekundární trh, který se nachází v Investičním terminálu.

 • Jak se počítá čistý investiční výnos investora, čistá úroková sazba a risk vintages?

  Čistý měsíční výnos investora a Čistá úroková sazba po zohlednění defaultu

  Vstupní hodnoty pro výpočet Čisté úrokové sazby jsou počítány přes takzvanou sníženou splátku. Ta je spočítána jako měsíční splátka z objemu celého portfolia a tvoří ji splatná jistina, řádný a sankční úrok a poplatky. Tato splátka je následně snížena o poplatky investora a výšku předpokládané ztráty zosplatenených půjček na základě aktuální dosahované míry úspěšnosti vymáhání. Z finální výšky splátky je použitím průměrné vážené doby splatnosti a částky původní jistiny vypočítaný aktuální úrokový výnos, který portfolio dosahuje. Metodika čisté úrokové sazby je použita pro výpočet aktuální individuální výnosnosti investora i výnosnosti portfolia půjček na Žlutém melounu.

  Použitím tohoto výpočtu jsme schopni v kterémkoliv čase prezentovat výnosnost celého portfolia půjček, bez ohledu na to, že mají různou splatnost nebo úrokovou sazbu. Výsledná výnosnost je počítána na roční bázi (p.a.).

  Čistý výnos investora se počítá vždy po ukončení kalendářního měsíce a uvádí čistou výnosnost k předchozímu měsíci.


  Vývoj defaultů podle let, kdy byly půjčky poskytnuty, takzvané Risk Vintages (na statistické stránce)

  Risk Vintages jsou standardní nástroj ke srovnání vývoje kvality úvěrového portfolia v rámci risk managementu. Graf ukazuje, jak se vyvíjel poměr problémových půjček oproti těm řádně splácen podle měsíců následujících od jejich poskytnutí. Uživatel má tak přehled, jaký podíl defaultu dosahují úvěry ve stejném časovém horizontu od poskytnutí, ale pro časovo odlíšené portfólia  (čili roky kdy byly poskytnuty).


 • Co je Notifikační centrum?

  Na Žlutém melounu máte k dispozici funkcionalitu Notifikačního centra s unikátními vlastnostmi.

  Vstup do Notifikačního centra najdete v horní liště uživatelského účtu, kde přibylo nové tlačítko "Nástěnka". Hlavní funkcionalitou Notifikačního centra je Nástěnka, na kterou budete dostávat všechny zprávy a upozornění ohledně Vašeho využívání Žlutého melounu. Jde o zprávy, které dostáváte emailem, rozšířené o nové oznámení, které Vám pomohou při plnohodnotném využívání systému. Zprávy jsou rozděleny do několika sekcí podle toho, čeho se týkají. Seznam sekcí naleznete i na levé straně obrazovky. Pokud na některou sekci kliknete, zobrazí se Vám zprávy pouze z ní. Zprávy také můžete označovat jako přečtené buď v detailu každé zprávy, nebo hromadně v tabulce seznamu sekcí.

 • Jak mohu následovat jiného uživatele, co o jeho aktivitách uvidím a mohu zablokovat pokud nechci, aby mě někdo následoval?

  V rámci Notifikačního centra na Žlutém melounu můžete "následovat" jiné investory. Znamená to, že do notifikací dostanete zprávu, když následovaný investor zadá investiční nabídku, otázku, nabídku k prodeji na sekundárním trhu, příspěvek na fóru, nebo se mu zvýší investiční limit, či si zadá autoinvest. Následovat investora můžete přímo v okně jeho veřejného profilu, které se zobrazí po přejetí myši nad uživatelským jménem v aukcích nebo na diskusním fóru, nebo si ho v Notifikační centru vyhledáte podle jména uživatele. Informace o tom, že Vás někdo následuje se Vám zobrazí na Nástěnce ve zprávách, a také v přehledu investorů, kteří Vás následují. Pokud si nepřejete, aby Vás některý investor následoval, můžete ho jednoduše zablokovat.

  V této souvislosti také máte možnost poslat všem investorům, kteří Vás následují krátkou zprávu. Zpráva, kterou můžete napsat v části nad Nástěnkou, se po odeslání zobrazí všem investorům, kteří Vás následují v rámci jejich zpráv na Nástěnce.

 • Mohu si nastavit, které emailové zprávy chci dostávat?

  Ano, u většiny emailových zpráv máte možnost si zvolit, zda tyto typy emailů chcete dostávat nebo Vám stačí oznámení, které se Vám zobrazí na Nástěnce v rámci Notifikačních centra.

  Nastavení emailů naleznete v části Profil uživatele.

 • Mobilní aplikace

  Žlutý meloun má vlastní mobilní aplikaci pro investování a správu investičního účtu. Mobilní aplikace Vám zjednoduší a zrychlí přístup na Váš účet, i když nejste u svého počítače.

  Aplikace Vám umožní zejména:
  - Jednoduchý a rychlý přístup na Váš investiční účet
  - Sledování stavu, výnosnosti a skladby Vašeho investičního portfolia
  - Přístup k aktuálním investičním nabídkám
  - Investice do nových půjček
  - Dotaci, konverzi nebo výběr z účtu
  - Přístup na Nástěnku a sledování všech notifikací o Vašem portfoliu

  Aplikace je aktuálně dostupná pro mobilní zařízení, které využívají operační systém Android, které používá Většina našich uživatelů. Nezapomínáme však ani na vlastníky Apple zařízení s operačním systémem iOS, pro jejichž také připravujeme verzi mobilní aplikace.

  Aplikaci si můžete stáhnout v obchodě Google play

  Mobilní aplikaci je možné využívat, pouze pokud máte ukončenou registraci investora na Žlutém melounu. Pokud registraci ještě nemáte, zaregistrujte se nebo dokončete Vaši registraci.

  Pro využívání aplikace je třeba, abyste měli Vaše mobilní zařízení připojené na internet. Aplikace v současnosti nepodporuje offline režim.

  Do budoucna se můžete těšit i další funkcionality. Půjde zejména o:
  - Přehled a detail aktivních a ukončených investic
  - Prodej a investice na Sekundárním trhu
  - Zprávu Autoinvestu
  - Následování investorů a skupinové zprávy
  - Přehled transakcí
  - Další grafy a analytické nástroje pro portfolio
  - Možnost registrace nového uživatele