Nejčastěji kladené dotazy

Chcete se rychle dozvědět, co Vás zajímá? Připravili jsme odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Nenašli jste odpověď na Váš dotaz? Napište nám.

O Žlutém melounu Zobrazit vše


 • Co je Žlutý meloun?

  Žlutý meloun je finanční portál, který spojuje lidi, kteří si potřebují půjčit peníze a jsou schopni splácet svoje půjčky s těmi, kteří jim chtějí peníze půjčit (investovat) a těžit tak z nadstandardních výnosů. Prostřednictvím Žlutého melounu si lidé navzájem půjčují peníze, vynechávají tak banky a každý zúčastněný tím získá – žadatelé získají půjčky za lepších podmínek a investoři výrazně vyšší výnosy.

  Žlutý meloun vznikl v roce 2012 a zabezpečuje řadu činností, jako například komplexní rizikové hodnocení žadatelů, právní  rámec a administraci smluvních dokumentů, monitoring a správu splátek a investic, vymáhání při nesplácení a další.

 • Je Žlutý meloun jen další nebankovní společnost?

  Žlutý meloun není nebankovní společností poskytující drahé půjčky, ale není ani bankou. Žlutý meloun je finanční portál, prostřednictvím kterého si lidé navzájem půjčují peníze. Je to přímé, transparentní a jednoduché, bez vysokých režijních nákladů a marží.

 • Jak fungují Kolektivní půjčky?

  Kolektivní půjčky polidšťují a zefektivňují tradiční model bankovnictví – umožňují lidem přímo investovat a půjčit si jeden od druhého, a tím se vyhnout nákladnému bankovnímu modelu. Standardně lidé ukládají své úspory do bank, které je s vysokou marží půjčují jiným lidem a podnikům. U kolektivních půjček lidé, kteří mají volné peníze, je investují do půjček pro lidi, kteří si potřebují půjčit, a inkasují tak celý úrok pro sebe. Investoři si volí a rozkládají svou investici mezi množství žadatelů a volí podmínky, za kterých jsou ochotni půjčit. Žadatelé mají možnost tyto podmínky akceptovat nebo odmítnout. U kolektivních půjček vyhrávají obě strany – žadatelé získají úvěry za lepších podmínek a investoři vyšší výnosy.

 • Proč jsou Kolektivní půjčky tak výhodné pro žadatele i investory?

  Finanční technologie umožňují portálům kolektivního půjčování mnohem efektivnější fungování, jaké mají tradiční finanční domy s tisíci zaměstnanci a stovkami poboček. Z důvodu vysokých nákladů potřebují tradiční poskytovatelé peněz a finančních služeb účtovat vysoké poplatky a marže.

  Prostřednictvím Žlutého melounu lidé, kteří mají volné prostředky, půjčují přímo jiným lidem, kteří potřebují půjčit. Je to přímé, transparentní a jednoduché, bez vysokých režijních nákladů a marží.

  Kolektivní půjčky jsou výhodné pro obě strany – žadatelé získají úvěry za výhodnějších podmínek a investoři vyšší výnosy.

 • Jak se mohu spolehnout, že Kolektivní půjčky fungují?

  Kolektivní půjčky mění finančnictví ve světě a představují samostatnou a populární kategorii mezi finančními službami.

  Prvním portálem, který ve velkém rozšířil kolektivní půjčky, byla britská Zopa v roce 2005. po jejím enormním úspěchu a oblibě, kterou si mezi lidmi získala, začaly ve světě vznikat další společnosti nabízející tyto služby. Dnes je model kolektivních půjček ve světě již důvěrně známý a často využívaný. Anglická Zopa, německý AuxMoney, americký Prosper a Lending club, to jsou pouze někteří z úspěšných lídrů v tomto odvětví. Pro příklady přitom nemusíme chodit daleko. Kolektivní půjčky už několik let úspěšně fungují v každé zemi západního světa i v okolních zemích.

  Žlutý meloun vznikl v polovině roku 2012 na Slovensku a úspěšně navázal na svoje zahraniční kolegy.

 • Kdo stojí za Žlutým melounem?

  Za vznikem a provozem Žlutého melounu stojí tým lidí s významnými zkušenostmi v oblasti financí a investičního managementu, který byl doplněn úvěrovými analytiky s dlouholetými zkušenostmi s řízením úvěrového rizika v bankách, jakož i v nebankovních splátkových společnostech.

  V roce 2015 Žlutý meloun úspěšně uskutečnil první investiční kolo a získal dodatečný kapitál k posílení svého rozvoje a realizaci strategických plánů. Na investici do společnosti se podílel i fond JEREMIE Co-Investment Fund, jako součást Evropského investičního fondu. Fond poskytuje rozvojový kapitál pro investičně atraktivní slovenské společnosti. Fond se zaměřuje na společnosti, které demonstrují technologicky pokročilá řešení nebo unikátnost a jejich výrobky či služby mají inovativní charakter.

  Více informací naleznete na stránce O nás.

 • Kdo je Vaším smluvním partnerem ve Žlutém melounu?

  Portál Žlutý meloun provozují slovenské společnosti iService, a.s. a iSale, v.o.s.. V případě, že jste investor, na portálu Žlutý meloun vstupujete do smluvního vztahu se společností iService, a .s., která pro Vás zajistí vše potřebné, abyste mohli investovat své finanční prostředky. Pokud jste žadatel, Vaším hlavním smluvním partnerem je společnost iSale, v.o.s. zastřešující všechny Vaše aktivity při získávání půjčky.

  Když se rozhodnete investovat do půjčky, po jejím úspěšném ukončení iService, a.s., zajistí podpis smlouvy o půjčce Vaším jménem a převod částky Vaší investice na účet žadatele. Vznikne Vám tím smluvní vztah přímo se zvoleným dlužníkem, a to vše diskrétně, bez zveřejnění Vašich osobních údajů. Při splácení půjčky dlužníkem iService, a.s. zajistí inkaso splátky a její připsání na Váš účet na Žlutém melounu, resp. převod prostředků na Váš osobní bankovní účet na požádání.

 • Jak mohu kontaktovat Žlutý meloun?

  Kontakty na náš zákaznický servis jsou uvedené v části Kontakty. Nejlepším způsobem jak nás kontaktovat je napsat nám e-mail na adresu zltymelon@zltymelon.sk. Použít můžete i formulář v části Pomoc.

 • Je Žlutý meloun regulovaný?

  Žlutý meloun je regulován několika nařízeními Evropské unie a obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky. Nejdůležitějšími právními předpisy, které regulují naši činnost jsou: Zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 250/2007 Sb. v platném znění), Občanský zákoník (zákon č. 40/1963 Sb. v platném znění), Obchodní zákoník (zákon č. 513 /1991 Sb., v platném znění), Zákon o ochraně osobních údajů (zákon č. 18/2018 Sb. v platném znění), Zákon o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a ochraně před financováním terorismu (zákon č. 297/2008 Sb) a Zákon o elektronickém obchodu (zákon č. 22/2004 Sb v platném znění).

 • Co by se stalo v případě, že by Žlutý meloun zkrachoval?

  Žlutý meloun úspěšně působí na trhu již od roku 2012 a generuje provozní zisk. Tato možnost je proto velmi nepravděpodobná. Pokud by k tomu ale došlo, tak ani zánikem společnosti iService, a.s. nezaniká Vaše půjčka nebo investice, a Váš smluvní vztah zůstává zachován.

  iService, a.s. půjčky zprostředkovává a spravuje a máme vypracovaný interní plán pro takovou krizovou situaci. Zároveň, jelikož správa půjček je hlavní podnikatelská činnost společnosti i případný správce konkurzní podstaty by musel řešit pokračování těchto aktivit pro klienty nebo najít jiné řešení – nejpravděpodobnější by byla forma převodu správy nad touto činností jinému relevantnímu subjektu. Investor by měl nárok buď si zprávu nad půjčkami převzít sám, nebo by měl možnost souhlasit s navrhovaným řešením konkurzního správce.

  Pro Vás je také důležitá skutečnost, že peníze, které by náhodou v době zániku iService, a.s. nebyly investovány u dlužníků, ale nacházely by se na účtu na Žlutém melounu, nejsou peníze společnosti iService, a.s. Tyto prostředky jsou uloženy v bance na samostatném účtu odděleném od jiných bankovních účtů společnosti. Tyto prostředky zároveň podléhají bankovní ochranně vkladů (podle zákona č. 118/1996 Z.b. o ochraně vkladů v platém znění) a patří jedině a výlučně investorům.

  Více informací o fondu ochrany vkladů naleznete na stránce www.fovsr.sk.

 • Proč je personální identifikace důležitá?

  I když na našem portálu vystupují uživatelé anonymně a nezveřejňují se jejich osobní údaje, Žlutý meloun musí identifikovat každého investora nebo žadatele o půjčku. To zabezpečí Vaší řádnou právní ochranu a účinnosti všech provedených transakcí na našem portálu. 

  Vy tak máte jistotu, že za každou žádostí o půjčku, do které investujete, je konkrétní osoba a naopak, pokud žádáte o půjčku dostanete ji od skutečných lidí.

 • Jaké osobní údaje Žlutý meloun sbírá?

  Poskytnutí vašich osobních údajů Žlutému melounu je předpokladem uzavření smluv a plnění našich smluvných povinností vůči Vám, ale také na plnení si našich zákonných povinností. Informace, které nám poskytnete v procesu registrace a při vyplňování žádosti o půjčku, slouží výhradně pro tyto účely.

  Zpracováváme běžní osobní údaje, identifikační údaje, kontaktní údaje, dále údaje a doklady prokazující schopnost splácet půjčku a plnit smluvní závazky, případne další údaje v rozsahu odpovídajícím platným právním předpisům.

  Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zpracováný v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (" GDPR") a dalších platných předpisů.

 • Jak Žlutý meloun chrání mé údaje?

  Naše stránka a IT systém jsou zabezpečeny nejvyššími bezpečnostními standardy tak, aby všechny vaše osobní údaje byly v absolutním bezpečí. Připojením na náš portál Žlutý meloun a při práci s vašimi investicemi, aukcemi, půjčkami a osobními údaji jsou veškerá data přenášena šifrovanou technologií SSL (Secure Sockets Layer). Tímto způsobem je zajištěno, že vaše údaje sa dostanou k nám tak, jak jste je zadali a nikdo jiný si je nepřečte. 

  Na našem portálu vystupujete anonymně, pod jménem uživatele (Nick name), přičemž žádne vaše osobní údaje nejsou zveřejněny. V žádosti o půjčku zveřejňujeme na našem portálu pouze obecné informace o Vás a Vaší žádosti. Totožnost dlužníků může být investorem odhalena pouze v případě nesplácení půjčky a to v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami používání portálu Žlutý meloun.

  Žlutý meloun přijal vícero opatření nad rámec běžné ochrany a kontroly. Více se o nich dozvíte v části Bezpečnost a soukromí.

 • Kdy Žlutý meloun vymaže mé osobní udaje?

  Vaše osobní údaje budou zpracovány během trváni smluvních vztahů a po jejich ukončení na dobu nezbytnou k uplatnění našich zákonných práv a povinností, nejméně po dobu deseti let od skončení smluvního vztahu. Po uplynutí této doby budou nepotřebné osobní údaje zlikvidovány.

  Pokud nepřijde k uzavření smluvního vztahu se Žlutým melounem, Vaše osobní údaje budou zpracovány během 12 měsíců od jejich získaní. Po uplynutí této doby budou osobní údaje zlikvidovány, pokud jejich další zpracování není upraveno zákonem.

  O vymazání vašich osobních údajů případne odvolání souhlasu s jejich zpracováním můžete požádat písemně na adrese sídla naší společnosti nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na naši adresu zltymelon@zltymelon.sk

  Všechny informace o vašich právech naleznete v části Dokumenty - Informace o zpracování osobních údajů.

 • Mám se zaregistrovat i v případě, že ještě nechci investovat?

  Určitě ano. Registrace je velmi jednoduchá a rychlá. Registrace nic nestojí, ani z ní nevyplývají žádné závazky. Smlouvu můžete také kdykoliv vypovědět. Již úvodní registrací se dostanete do částí Žlutého melounu, které neregistrovaní uživatelé nevidí. Získáte tak lepší přehled a v budoucnu se dokážete lépe rozhodnout, do kterých půjček investovat.

 • Může být jedna osoba registrována jako investor i jako dlužník?

  Ano, tato možnost tu je, musíte si však v systému zaregistrovat dvě samostatná uživatelská konta.

 • Platím za registraci na Žlutém melounu nějaké poplatky?

  Ne, registrace v systému Vás nic nestojí a navíc s ní získáte přístup do částí systému, do kterých se neregistrovaní uživatelé nedostanou, například do detailů jednotlivých půjček.

 • Jak vydělává Žlutý meloun?

  Za své služby související se správou a provozem portálu si Žlutý meloun účtuje od uživatelů poplatky. Poplatky se však platí jen z úspěšných půjček a investic.

  Poplatky, které si účtuje Žlutý meloun za své služby jsou transparentní. Neplatíte poplatky za využívání našeho systému, za žádost o půjčku, nebo realizaci Vaší investice. Hlavní poplatek se vyměřuje až v případě úspěšného zprocesování půjčky, resp. za správu investic a to jen pokud jsou řádně spláceny. Neúčtujeme vám žádné skryté poplatky a smlouvy neobsahují žádné další dodatečné náklady ani netransparentní podmínky.

  Přehled všech poplatků naleznete na stránce Jak Žlutý meloun vydělává.

Účet uživatele Zobrazit vše


 • Zapomněl jsem své uživatelské jméno, co mám dělat?

  Pokud jste zapomněli Vaše uživatelské jméno k přihlášení se do systému, napište nám email nebo přes formulář Pomoc, Vaše jméno a email, pod kterým jste registrován.

 • Zapomněl jsem své přihlašovací heslo, co mám dělat?

  Na stránce Přihlášení naleznete odkaz Zapomněl jsem heslo. Po jeho stisknutí zadejte do systému Vaše uživatelské jméno a email a systém Vám emailem nebo sms zprávou pošle nové dočasné heslo.

 • Zablokoval jsem si účet uživatele, jak mám postupovat?

  Pro Vaši bezpečnost se po zadání více nesprávných přístupových hesel se Váš uživatelský účet na určitou dobu zablokuje a až následně budete moci opětovně zadat Vaše přihlašovací údaje. V případě, že jste Vaše heslo zapomněli, stiskněte “Zapomněl jsem heslo” na stránce přihlášení. Systém Vám vygeneruje nové přístupové heslo, které Vám bude zasláno na Váš emailový účet nebo sms zprávou.

  V případě, že se Váš účet zablokoval při vícenásobném chybném zadání některého z bezpečnostních prvků při využívání systému (např. Validačních kódů), obdržíte email s linkou pro jeho odblokování.

  V případě problémů nás kontaktujte na e-mailové adrese zltymelon@zltymelon.sk přes formulář Pomoc.

 • Ztratil jsem Validační kódy, co mám dělat?

  Validační kódy, které slouží k potvrzování citlivých operací v systému, si můžete nově vygenerovat přímo ve Vašem účtu na stránce Validační kódy.

 • Zapomněl jsem odpověď na mou bezpečnostní otázku, co mám dělat?

  Vaši bezpečnostní otázku si můžete změnit přímo ve vašem účtu na stránce Validační kódy.

 • Jak si mohu změnit moje osobní údaje?

  Jelikož se jedná o právně relevantní údaje, které mohou mít vliv na uzavřené smlouvy, změnu Vašich osobních údajů jako jsou jméno, číslo občanského průkazu nebo rodinný stav, není možné provést přímo v systému. Pro uskutečnění dané změny nám zašlete poštou kopii oficiálního dokumentu potvrzujícího danou změnu (např. nový občanský průkaz).

 • Jak si mohu změnit moje kontaktní údaje?

  V systému v části Nastavení si můžete přímo změnit Vaši korespondenční adresu nebo telefonní číslo. Změnu Vaší adresy trvalého pobytu není možné provést přímo v systému. Pro uskutečnění dané změny nám zašlete poštou kopii oficiálního dokumentu potvrzujícího danou změnu (např. nový občanský průkaz).

 • Jak si mohu změnit můj přiřazený bankovní účet?

  V systému v části Nastavení si můžete přímo změnit Váš přiřazený bankovní účet, na který Vám posíláme Vaši půjčku, nebo na který si můžete převést získané splátky Vašich investic.

 • Jak mohu zrušit svůj uživatelský účet?

  Napište nám email s touto žádostí a použijte při tom Váš email, který máte registrován v systému. Ujistěte se, že v emailu uvedete Vaše skutečné jméno a Vaše uživatelské jméno na Žlutém melounu. Pozor, ujistěte se, že v systému nemáte žádné aktivní půjčky, investice nebo Volné zdroje na Vašem účtu.

 • Jak se mohu odhlásit z odběru informačních e-mailů?

  V části Nastavení si odznačte možnost zasílání těch informačních emailů, které si nepřejete dostávat.

 • Mohu si změnit moje uživatelské jméno?

  Ne, Vaše uživatelské jméno na Žlutém melounu je unikátní a slouží pro Vaši identifikaci. Z tohoto důvodu ho není možné po registraci změnit.

 • Mohu si změnit můj e-mail?

  Z bezpečnostních důvodů v systému není přímo možné změnit Váš email. V případě této potřeby nás kontaktujte na e-mailové adrese zltymelon@zltymelon.sk nebo přes formulář Pomoc.

Půjčky Zobrazit vše


 • Kdo si může na Žlutém melounu půjčit?

  Prostřednictvím Žlutého melounu si mohou půjčit všichni obyvatelé Slovenské a České republiky s trvalým pobytem v jedné z těchto zemí, kteří jsou starší 18 let. Žadatelé o půjčku musí splňovat minimální stanovená kriteria ratingu klienta a finanční schopnosti splácet půjčku.

 • Kolik a na jak dlouho si mohu půjčit na Žlutém melounu?

  Prostřednictvím Žlutého melounu si můžete půjčit minimálně 10.000 CZK a maximálně 250.000 CZK. Doba splatnosti půjček je od 3 měsíců po 5 let. Prostřednictvím Žlutého melounu jsou poskytovány bezúčelové půjčky (nemusíte dokládat způsob jejich využití) a účelové půjčky. Přesný produkt si žadatel zvolí při žádosti o půjčku. Půjčky jsou bez zajištění fyzickými aktivy.

 • Jaké úrokové sazby mohu získat?

  Prostřednictvím Žlutého melounu si můžete půjčit za skvělých podmínek. Úrokové sazby se v případě bonitních žadatelů pohybují od 5,9 % p.a. do 9,6 % p.a. V případě žadatelů s nižším ratingem to může být více.

  Přesná výše úrokové sazby závisí na ratingu žadatele a na konkrétních nabídkách investorů na financování půjčky. Výsledná úroková sazba se počítá jako vážený průměr úrokových sazeb nabídnutých investory na financování Vaší půjčky. Nabídky investorů a výsledné parametry půjčky má dlužník možnost akceptovat nebo odmítnout.

  Úroková sazba je fixní po celou dobu splácení půjčky.

 • Jak si mohu zlepšit svoji úrokovou sazbu?

  Na rozdíl od jiných společností poskytujících úvěry, na Žlutém melounu můžete přesnou úrokovou sazbu, za kterou si půjčujete, sami přímo ovlivňovat. Úroková sazba závisí primárně na Vaší ratingové třídě. Předložením výpisu ze svého úvěrového registru nebo přidáním spoludlužníka máte možnost snížit svojí úrokovou sazbu, a to na celou dobu splatnosti.

 • Co je ratingová třída?

  Každý žadatel o půjčku na Žlutém melounu prochází procesem komplexního hodnocení žadatele, ve kterém ověřujeme jeho kredibilitu a schopnost splácet svoje závazky. Žadatelovi o půjčku, který pozitivně projde hodnocením je přidělena ratingová třída: AA, A, B, C, D, D- a HR.

  AA představuje nejméně rizikovou třídu klientů s velmi vysokým předpokladem řádného splácení jejich závazků. Třída HR je přiřazena nejvíce rizikovým žadatelům.

 • Jaké zajištění je vyžadováno?

  Půjčky získané prostřednictvím Žlutého melounu nejsou zajištěny fyzickými aktivy.

 • Jak rychle mohu získat půjčku?

  Žlutý meloun posoudí Vaši žádost do dvou pracovných dnů. Následně spustíme financovaní Vaší půjčky, které trvá zvyčejne do 7 dnů, maximálne však 14 dní. Financování půjčky Jistý úrok trvá maximálně 14 dní. Jako žadatel máte možnost financování kdykoliv předčasně ukončit a akceptovat do té doby nabídnuté podmínky financování. financování můžete ukončit i před dosažením 100 % výše Vaší půjčky, musí ale dosáhnout alespoň částky 10.000 CZK.

 • Jak funguje financování půjček?

  Financování půjčky trvá maximálně 14 dní, nicméně pokud se žádost naplní na 100 %, doba financování se zkrátí na následující 1 den. Po tuto dobu Vám investoři nabízejí částky na financování půjčky a úrok, za který jsou Vám ochotni půjčit. Úroková sazba na Vaši půjčku se počítá jako vážený průměr nabídek jednotlivých investorů. V průběhu financování se Vás investoři mohou ptát na dodatečné otázky, nezapomeňte je sledovat a na otázka odpovídat. Můžete tak zvýšit Vaši důvěryhodnost. Ve chvíli kdy je půjčky naplněna na 100 %, můžete financování předčasně ukončit a akceptovat získané podmínky, nebo můžete ve financování pokračovat a čekat na nabídky dalších investorů. Systém vždy automaticky vyřazuje nabídky investorů s vyššími úrokovými sazbami a nahrazuje je lepšími nabídkami, tím Vám zabezpečuje nejlepší možné podmínky.

  Po uplynutí doby financování máte možnost půjčku akceptovat v případě, že souhlasíte se získanými podmínkami, nebo ji odmítnout. Půjčka se vždy akceptuje jako celek, neodsouhlasují se jednotlivé nabídky investorů.

  Refinancování funguje podobně jako financování typu Jistý úrok. Jediný rozdíl je, že investoři nemohou činit nabídky s vyšší úrokovou sazbou, než jaká je určena v žádosti o půjčku.

 • Co se stane, pokud se moje půjčka nenaplnila na 100 %?

  V případě, že se Vaše půjčka nenaplnila na 100 % Vámi požadované částky, ale souhlasíte s jejími podmínkami, máte možnost ji přesto akceptovat. Podmínkou je, aby získaná půjčka dosáhla minimálně 10.000 CZK.

  V případě, že nechcete sumu a parametry půjčky získané v tomto financování akceptovat, můžete je odmítnout a opětovně si otevřít nové financování. Podívejte se před tím na naše tipy na vytvoření úspěšného financování půjčky.

 • Musím vždy akceptovat nabídky investorů na financování mojí půjčky?

  Ne, po ukončení financování máte možnost půjčku akceptovat, pokud souhlasíte se získanými podmínkami, nebo ji odmítnout. Půjčka se vždy akceptuje jako celek, neodsouhlasují se jednotlivé nabídky investorů.

 • Jak připravím úspěšné financování?

  Žádosti o půjčku, které jsou důkladně vyplněné, to znamená, že mají konkrétní informace a důsledně zdůvodňují, proč si chce žadatel půjčit, jaké má zázemí a proč je pro investory důvěryhodný, mají mnohem vyšší pravděpodobnost, že získají dostatek investorů na pokrytí celé požadované sumy za nejlepších podmínek. Nepodceňujte důsledné vyplnění všech formulářů, pokud chcete úspěšně žádat o financování půjčky a získat co nejvýhodnější podmínky. Tipy jak vytvořit úspěšné financování najdete v části Jak vytvořit úspěšnou žádost o půjčku.

 • Uvidí investoři a jiní uživatelé při financování moje osobní údaje?

  V systému vystupujete anonymně pouze pod uživatelským jménem (Nick name). Vaše osobní údaje jsou v bezpečí. V žádosti se nezveřejňují žádné osobní údaje žadatelů, ale pouze všeobecné informace o nich a jejich půjčce. Totožnost dlužníků může být odhalena investorem pouze v případě, že dlužník nesplácí půjčku, a to pouze v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami používání portálu Žlutý meloun.

 • Jak splácím svoji půjčku?

  Půjčky na Žlutém melounu se splácejí měsíčně, podle splátkového kalendáře, který od nás dostanete při poskytnutí půjčky. Každý měsíc splácíte stejnou sumu. Výjimkou je pouze poslední měsíc, kdy se výše splátky přizpůsobuje přesnému dni, kdy byla půjčka poskytnuta. Každý dlužník platí na jednu půjčku jen jednu splátku měsíčně. Rozložení splátky mezi jednotlivé investory, kteří do půjčky investovali, zabezpečuje automaticky náš systém. Průběh splátek Vaší půjčky můžete také sledovat v části Můj Žlutý meloun.

  Doporučujeme Vám zřídit si na Vašem bankovním účtu trvalý příkaz, který každý měsíc automaticky odešle sumu Vaší splátky. Poctivým a včasným splácením dluhu nejen předejdete možným sankcím, ale můžete si tím výrazně zlepšit podmínky, stejně jako výši, jakékoliv Vaší půjčky v budoucnu.

 • Co se stane, pokud se opozdím se splátkou půjčky?

  Pokud se opozdíte s měsíční splátkou Vaší půjčky, Žlutý meloun Vás na na tuto skutečnost upozorní, a pokud nedojde k rychlé nápravě, spustí standardní proces vymáhání, jako používají i jiné finanční instituce na trhu. Nejlepším řešením bude, pokud se při jakýchkoliv potenciálních náznacích možných problémů se splácením Vaší půjčky co nejdříve obrátíte na nás, díky tomu budeme moci nalézt společné řešení vzniklého problému.

 • Mohu svoji půjčku splatit i předčasně?

  Ano, Vaši půjčku můžete kdykoli částečně nebo celkově předčasně splatit. Splacení je realizováno vždy k datu přavidelní splátky. Napište nám předem Vaší požadavku o splacení na adresu zlutymeloun@zlutymeloun.cz a zašleme Vám detailní instrukce jak postupovat.

 • Mohu si půjčit vícekrát?

  Ano, prostřednictvím Žlutého melounu si můžete požádat i o více půjček současně. Jejich celková výše (aktuální stav nesplacené jistiny) však nesmí překročit maximální limit, který je určen Vaší schopností splácet půjčky. Zároveň platí, že o další půjčku můžete požádat až po uplynutí 6 měsíců od poskytnutí první půjčky, pokud tuto půjčku řádně splácíte. Právě řádné splácení půjčky je předpoklad, který Vám může zajistit lepší podmínky na financování Vašich dalších půjček.

 • Jaké smlouvy podepisuje dlužník?

  V procesu žádosti Vás vyzveme k vyjádření souhlasu s Podmínkami používání našeho portálu, spracováním Vašich osobních údajů a Všeobecnými obchodními podmínkami. Tihle souhlasy Vás k ničemu nezavazují a na jejich základě můžeme posoudit Vaši žádost a zahájit financování půjčky. Pokud je financování úspěšné, půjčka bude poskytnuta na základě podpisu Smlouvy o zápůjčce, která obsahuje všechny potřebné detaily – zejména výši půjčky, její splatnost, úrokovou sazbu, RPSN, nebo výpočet a termíny splátek půjčky.

 • Proč byla moje žádost zamítnuta?

  Peníze, které žadatelé na financování jejich půjček dostávají, nejsou naší společnosti, ale jsou majetkem konkrétních lidí, kteří takto poskytují svoje úspory. Pro všechny, kteří investují nebo si půjčují na Žlutém melounu, je důležité, aby byl celý systém bezpečný a poskytoval ty nejlepší podmínky. Z těchto důvodů je nezbytné, aby žadatelé, kteří žádají o půjčku, splňovali veškeré předpoklady pro její řádné splácení.

  Z tohoto důvodu důkladně prověřujeme každou žádost o půjčku, zjišťujeme rizikový profil žadatele a jeho předpoklady půjčku řádně splácet. Pokud byla Vaše žádost zamítnuta, nemůžeme Vám sdělit konkrétní okolnost, která to zapříčinila. Souvisí to s našimi pravidly, jejichž úkolem je zabránit jakémukoliv narušení celého systému.

  Je nám líto, pokud jsme Vaši žádost zamítli, zkuste však požádat o půjčku o několik měsíců později, pokud u Vás nastanou výraznější pozitivní osobní a pracovní změny.

 • Jak probíhá proces online autorizovaného ověření?

  Online autorizované ověření přes bankovní účet probíhá na základě směrnice Evropské unie PSD2 (anglicky Payment Services Directive 2), která vstoupila v platnost v lednu 2018. Tato směrnice upravuje platební služby na vnitřním evropském trhu. Evropské unie má pomocí této úpravy za cíl zejména zvýšení ochrany spotřebitele, jelikož zpřísňuje bezpečnostní požadavky pro elektronické platby a zároveň umožňuje poskytování nových platebních služeb. Mezi nejvýznamnější novinky patří zpřístupnění vybraných bankovních služeb licencovaným třetím stranám prostřednictvím technologického rozhraní API (Application Programming Interface). Prostřednictvím těch je možné získat vybrané informace o platebním účtu - samozřejmě vždy na základě souhlasu klienta. Aby klienti mohli komfortně využívat tyto služby a zároveň byly garantovány nejvyšší bezpečnostní standardy, tak pro svou bezpečnost klient zadává své přihlašovací údaje výlučně v zabezpečeném prostředí své banky.

  Využívání služeb na základě směrnice PSD2 vyžaduje licenci a tyto subjekty spadají pod dohled příslušných národních autorit. Na Slovensku je takovou autoritou Národní banka Slovenska.

  Společnost iService, a.s. neprovádí tuto činnost přímo, ale spolupracuje se společnostmi SaltEdge Limited (registrační číslo 11178811, s adresou 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londýn, Anglie, WC2H 9JQ, Velká Británie), s licencí vydanou FCA dne 25.03.2019 s územní platnou Velkou Británii, se společností fino run GmbH (registrační číslo HRB17459, se sídlem Universitätsplatz 12, 34127 Kassel, Německo), platební institucí volně poskytující přeshraniční služby ve smyslu licence vydané BaFin dne 09.02.2021, se společností Nordi Zemgala gatve 74, Riga, LV-1039, Latvia) a společností GoCardless SAS (registrační číslo 834 422 180, se sídlem 23-25 Avenue Mac-Mahon, Paris, 75017, France), platební institucí volně poskytující přeshraniční služby smyslu licence číslo 17118 vydané ACPR (French Prudential Supervision and Resolution Authority).

  Díky této inovaci, nemusí žadatel o půjčku žádat svou banku (přímo nebo přes internet banking) o výpis ze svého účtu, který je potřebný pro ověření a schválení žádosti o půjčku, ani následně ho manuálně nahrávat do systému Žlutého melounu, ale stačí jen potvrdit souhlas s autorizovaným online ověřením a vše proběhne v systému automaticky.