O nás

Žlutý meloun je portál kolektivního půjčování, který pomocí finančních inovací a vynecháváním zbytečných mezičlánků umožňuj lidem získat půjčku za výhodnějších podmínek, nebo mnohem vyšší zhodnocovat své peníze. Žlutý meloun vznikl na Slovensku a úspěšně funguje již od konce roku 2012. Za jeho provozem stojí lidé s významnými zkušenostmi v řízení finančních produktů, hodnocení úvěrového rizika, v oblasti poskytování půjček, IT bezpečnosti a marketingu.

Statistiky fungování Žlutého melounu najdete zde.

V roce 2015 Žlutý meloun úspěšně uskutečnil první investiční kolo a získal dodatečný kapitál k posílení svého rozvoje a realizaci strategických plánů. Na investici do společnosti se podílely fond JEREMIE Co-Investment Fund, který spravuje společnost Limerock Fund Manager, investiční společnost FTK Invest a pan Hendrik Bremer, dlouholetý partner pro finanční služby pro region střední a východní Evropy v konzultačních společnostech PwC a Roland Berger. Pan Bremer zároveň vstoupil do managementu společnosti a posílil tak jeho stávající tým.

Fond JEREMIE Co-Investment Fund jako součást Evropského investičního fondu (www.eif.org) poskytuje rozvojový kapitál pro investičně atraktivní Slovenské společnosti. Fond se zaměřuje na společnosti, které demonstrují technologicky pokročilá řešení nebo unikátnost a jejich výrobky či služby mají inovativní charakter.

Tiskovou zprávu k prvnímu investičnímu kolu najdete zde.


MANAŽMENT SPOLEČNOSTI


Roman Feranec

Roman má dlouholeté zkušenosti v oblasti financí a také na trhu s nemovitostmi. Více než pět let působil ve významné mezinárodní poradenské společnosti Accenture. Byl členem odboru Finančních služeb a pojišťovnictví, kde participoval na více projektech pro významné banky na Slovenku, v Čechách a v Itálii. V roce 2006 začal pracovat pro společnost Grunt, a.s., jednu z předních Slovenská firem na trhu s nemovitostmi, kde byl členem představenstva odpovědným za finance a vnitřní řízení firmy. V roce 2007 se stal zakládajícím členem společnosti Gradial Investment Management, a.s., kde se podílel na desítkách investičních a finančních transakcích zejména v oblasti realitního trhu.

Roman má ukončené vysokoškolské vzdělání na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, obor bankovnictví. Po úspěšném absolvování studia na Univerzitě Komenského získal titul PhD - mezinárodní finanční trhy.


Hendrik Bremer

Hendrik působí ve finančních službách více než dvacet let, a to v regionu střední a východní Evropy a na středním Východě. Během své kariéry nejdříve pracoval jako bankéř a později působil ve významných poradenských společnostech PwC a Roland Berger Strategy Consultants. V obou zmíněných společnostech z pozice partnera, odpovídal za oblast poradenství pro společnosti působící na finančním trhu v zemích střední a východní Evropy. Před poradenstvím pět let pracoval na manažerských pozicích v oblasti retailového bankovnictví v bankách Raiffeisenbank International a Unicredit / Bank Austria. Hendrik má významné zkušenosti zejména v oblastech přípravy korporátních strategií a nových byznys modelů, řízení, transformace a optimalizace procesů ve finančnictví.

Hendrik je holandské národnosti a má diplom Business Administration z univerzity Rijksuniversiteit Groningen. Studoval také ve Francúzsku a Dánsku.


Robert Horváth

Robert začal svou kariéru na právním oddělení VUB banky. V roce 2001 se stal vedoucím oddělení Úvěrové administrace v HypoVereinsbank. O tři roky později přestoupil na oddělení Financování nemovitostí. Zde nabyl rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování úvěrování v rámci všech segmentů trhu s objemem úvěrů téměř 300 milionů EUR. V roce 2007 se přestoupil do společnosti Grunt, as a byl zodpovědný za externí financování a aktivity spojené s investičním managementem. V roce 2008 se stal partnerem ve společnosti Gradial Investment Management, a.s., kde se podílel na několika významných investičních a finančních transakcích.

Robert má ukončené studium na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.


Michal Milko

Michal začal svojí profesionální kariéru před více než 13 lety. V průběhu toho období prošel více pozicemi v rámci oblasti manažmentu retailového rizika ve VÚB, ČSOB a mBank. Jeho poslední rolí bylo vedení oddělení úvěrové politiky v mBank, se zodpovědností za slovenský a český trh. Michal má bohaté zkušenosti s řízením úvěrového rizika a portfolio manažmentem, schvalovacím a vymáhacím procesem. Bol rovněž součástí mnoha business development a strategických iniciativ a projektů.

Michal promoval na Univerzitě Komenského Bratislava v roku 2003, se specializací na finanční manažment.


CO PRO VÁS ŽLUTÝ MELOUN ZABEZPEČUJE

ZABEZPEČUJEME REALIZACI PŮJČEK:

 • Zabezpečujeme správu aukcí půjček a zprostředkování půjček mezi investory a žadateli.
 • Zabezpečujeme komplexní administrativní a právní zázemí pro půjčky a poskytování veškerých smluv pro dlužníky a investory. Smlouvy splňují všechny právní normy a kritéria pro Vaši nejvyšší ochranu.
 • Zabezpečujeme distribuci peněžních prostředků mezi všemi zúčastněnými stranami.

ZABEZPEČUJEME BEZPEČNOST A OCHRANU:

 • Naši úvěroví analytici zabezpečují personální verifikaci a komplexní hodnocení rizika každého dlužníka, který má zájem o půjčku na Žlutém melounu.
 • Ověřujeme finanční bonitu každého žadatele a jeho schopnost splácet budoucí měsíční splátky.
 • Žlutý meloun přiřazuje každému žadateli, který projde hodnocením s pozitivním výsledkem, ratingovou skupinu. Na základě přiřazené skupiny je doporučena úroková sazba, která odráží jak rizikovost dlužníka, tak požadavky na návratnost investice ze strany investora.
 • Pomáháme investorům řídit a diverzifikovat jejich individuální míru rizika.
 • Zabezpečujeme aktivní monitorování splátek, včasnou identifikaci případných problémů a celý proces soft i hard vymáhání v případě nesplácení měsíčních splátek ze strany dlužníků.

INVESTORŮM PŘINÁŠÍME:

 • Vytvořili jsme a přinášíme úplně novou možnost jak investovat volné prostředky a vytvářet atraktivní výnosy.
 • Ověřujeme a poskytujeme celou řadu informací potřebných pro rozhodování v otázkách konkrétních investic do jednotlivých půjček.
 • Pomáháme investorům správně určit a vyhodnotit akceptovatelnou míru rizika a správnou míru očekávané návratnosti jejich investic.

ZABEZPEČUJEME CHOD ŽLUTÉHO MELOUNU:

 • Zákaznický servis a uživatelskou podporu, která je Vám neustále k dispozici.
 • Náš tým úvěrových analytiků individuálně hodnotí každého žadatele a každou žádost o půjčku.
 • Náš IT tým dohlíží na plynulý provoz systému a jeho permanentní bezpečnost a stále hledá nové možnosti, jak Vám ulehčit Vaši práci a jak celý systém učinit ještě atraktivnějším.
 • Náš marketingový tým sleduje podmínky úvěrů na trhu a dohlíží na to, aby byl Žlutý meloun pro všechny jeho uživatele co nejvýhodnější. Zabezpečuje také aktivní marketing tak, abychom investorům mohli přinést dostatek nových a kvalitních žádostí o půjčku a na druhé straně žadatelům dostatek investorů pro financování jejich půjček.