CashFree Realitní půjčka

Investice do půjček, které jsou zajištěny přímým zápisem na listu vlastnictví v první řadě. Kromě bezpečí, investice nabízí i atraktivní zhodnocení peněz a možnost získání investičního bonusu.


Jak to funguje?

Půjčka CashFree Realitní slouží k financování bydlení. Půjčka může nahradit bankovní hypotéku nebo ve formě překleňovacího úvěru pomůže klientovi získat peníze na dobu, než si vypořádá své nové bydlení. Aby půjčka minimálně zatěžovala měsíční rozpočet dlužníka, výši splátky lze napočítat na období 30 let, avšak maximálně do věku 65 let dlužníka. Doba splatnosti pro investory je však maximálně 3 až 5 let, kdy dochází k jejímu refinancování (část jistiny je tedy splatná v poslední splátce, kdy dochází k jejímu refinancování novou půjčkou). Výhodou pro žadatele je i to, že mají možnost na období prvního roku platit z půjčky jen úroky (stejně jako je tomu u produktu CashFree Bydlení).

V případě, že by investor chtěl investici ukončit dříve, můžete ji kdykoli prodat na našem Sekundárním trhu.


Zabezpečení nemovitostí

Kromě standardních požadavků ohledně kvality žadatele, jeho příjmů a výdajů, podmínkou získání půjčky je vlastnictví nemovitosti bez zástavního práva. Tato nemovitost slouží jako zajištění a zástavní právo ve prospěch investorů na Žlutém melounu je přímo zapsáno na listu vlastnictví na prvním místě.

Maximální výše půjčky závisí na hodnotě nemovitosti. Tu musí žadatel dokladovat aktuálním znaleckým posudkem. Aktuálně máme nastaven maximální limit výše půjčky na 60% hodnoty nemovitosti, tkz. ukazatel LTV (loan to value). Hodnotu nemovitosti, hodnotu LTV, lokalitu i fotky nemovitosti najdou investoři v detailu aukce.


Jak je ještě chráněna vaše investice?

Kromě zabezpečení zástavním právem na nemovitost chráníme maximálně Vaši investici dalšími prvky jako:

 • Ověřená hodnota a kvalita nemovitosti: Podmínkou získání půjčky, je předložení aktuálního znaleckého posudku na nemovitost. Zároveň, půjčky nejsou financovány do plné hodnoty nemovitosti, ale je aplikována aktuální minimální srážka. Hodnotu nemovitosti, jakož i hodnotu ukazatele tkz. „Loan to vale“ je uvedena v aukci na financování.
 • Kontrola bonity dlužníků: Přestože půjčka je zajištěna nemovitostí, každý dlužník prošel plnohodnotnou kontrolou na Žlutém melounu, kdy byly ověřovány jeho příjem, výdaje, schopnost splácet úvěr a všechny ostatní náležitosti k zajištění kvality žádosti a žadatele.
 • Dostatečná úvěrová kapacita dlužníka: U každého dlužníka také ověřujeme jeho možnost řádně splácet všechny závazky včetně půjčky na Žlutém melounu s dostatečnou rezervou v případě výpadku jeho příjmu.
 • Větší motivace k finanční disciplíně: Dlužník ví, že v případě nesplácení půjčky na Žlutém melounu provedeme kroky, které povede k zesplatnění úvěru a výkonu zástavního práva. V případě nesplácení půjčky na Žlutém melounu by tak dlužník vědomě riskoval to, že přijde o svůj byt.
 • Pojištění schopnosti splácení půjčky: Podmínkou získání půjčky je i pojištění schopnosti splácet půjčku minimálně s pokrytím všech potenciálních rizik vyplývajících z pojistného balíku A.
 • Pojištění nemovitosti s vinkulací: Podmínkou získání půjčky je i pojištění nemovitosti, která slouží jako zajištění, přičemž pojistné plnění je až do výše půjčky vinkulováno ve prospěch Žlutého melounu, tedy investorů.

 • Kolik to vydělává?

  Výše úrokové sazby závisí na době splatnosti půjčky. Podobně to mají banky při fixaci podmínek u hypotečních úvěrů. Aktuální podmínky financování a možnost získání investičního bonusu naleznete na přímo na stránce Aukce – CashFree půjčky.


  Jak investovat?

  Do půjček můžete investovat individuálně (aktivní aukce CashFree Realitní jsou k dispozici v Investičních příležitostech v záložce CashFree) nebo si nastavte / upravte Váš autoinvest pro tyto typy investic.

  Kromě bezkonkurenčního zhodnocení se o nic jiného nemusíte starat. Jednoduše si určíte, kolik byste chtěli touto formou investovat a případně, na kterých konkrétních půjčkách participovat. Bude Vás to stát pouze 0,33% z inkasované měsíční splátky (Minimálně 0,01 EUR) jako poplatek za správu investice Žlutým melounem.

  Pokud ještě nemáte investiční smlouvu pro investování na Žlutém melounu, zaregistrujte se ZDE .